DKV Mobility, jeden z předních poskytovatelů služeb pro mobilitu v Evropě, zavádí první ekologickou tankovací a nabíjecí kartu z recyklovaného plastu PETG polyethylentereftalát – PET – s přidaným glykolem během polymerace). Nové trvale udržitelné tankovací a nabíjecí karty společnosti DKV Mobility jsou z 90 procent vyrobeny z recyklovaného materiálu a v porovnání s běžně používanými kartami z PVC snižují emise oxidu uhličitého o 42 procent na kartu. Nové ekologické karty budou vydávány od února 2022. Společnost to oznámila v aktuální tiskové zprávě. 

„Plastový odpad je závažný problém globálního rozsahu, který se týká nás všech. V našem odvětví na tento ekologický problém reagujeme zavedením karet z recyklovaného plastu PETG. Našim zákazníkům tak můžeme nabídnout nejlepší ekologickou variantu, aniž bychom museli dělat kompromisy v oblasti kvality,“ říká Marc Erkens, vedoucí oddělení pro trvalou udržitelnost, novou mobilitu a vztahy s veřejností.

Související

Z recyklovaného plastu PETG se na rozdíl od PVC neuvolňují po celou dobu životního cyklu žádné škodliviny. Recyklovaný plast PETG se získává ze známých a kontrolovaných evropských zdrojů plastového odpadu. Karty kromě toho úspěšně absolvovaly všechny požadované testy kvality, které potvrdily jejich odolnost vůči horku a ohybu. Nové trvale udržitelné tankovací a nabíjecí karty jsou součástí snah společnosti DKV Mobility o podporování cirkulární ekonomiky.

Mezi výhody nového materiálu pro karty patří snížení spotřeby přírodních, neobnovitelných surovin, snížení poptávky po nových plastech a recyklace odpadu. To vše vede k výrazně lepší bilanci emisí oxidu uhličitého. Karty vyrábí závod v Rakousku, který odebírá 100 procent elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Přechod na trvale udržitelnější materiál pro tankovací a nabíjecí karty je v souladu s misí společnosti DKV Mobility: Urychlovat přechod k hospodárné a trvale udržitelné budoucnosti mobility. DKV Mobility se hodlá stát do roku 2023 klimaticky pozitivním podnikem a své zákazníky podporuje v úsilí o snížení emisí oxidu uhličitého z jejich vozových parků o 30 procent do roku 2030 v porovnání s výchozím rokem 2019.

Související