Ve fiskálním roce 2021 zvýšil mezinárodní logistický provider Dachser svůj konsolidovaný obrat o 26 procent na 7,1 miliard eur. Po stagnaci v předchozím roce zapříčiněné lockdowny je společnost zpátky na své cestě dynamického růstu. Pozitivní výsledky celé skupiny za rok 2021 jsou výsledkem organického růstu v počtu zásilek o 6,3 procenta a v tonáži o 7,7 procenta. Vysoké ceny přeprav způsobené nedostatkem přepravních kapacit, se kterými se potýkají všichni přepravci, skokový nárůst obratu ještě umocnily. „Musíme akceptovat, že se nacházíme v dalším roce, ve kterém bude udržování dodavatelských řetězců vyžadovat krizový management, flexibilitu a odolnost,” říká Burkhard Eling, CEO skupiny Dachser.

„Není pochyb o tom, že rok 2021 byl v mnoha ohledech mimořádný a že bylo zapotřebí překonat některé extrémní výzvy,” říká Burkhard Eling, CEO skupiny Dachser. „Minulý rok byl poznamenán brexitem, pandemií onemocnění covid-19 a dodavatelskými řetězci dohnanými až k bodu zlomu, a to vše způsobilo u našich zákazníků velkou nejistotu. Dokonce i v této situaci jsme dokázali nabízet logistická řešení a současně s tím udržet vysokou úroveň kvality a služeb. Tímto způsobem se nám podařilo upevnit vazby s našimi zákazníky a pokračovat v cílené expanzi našeho podnikání, zejména s našimi klíčovými zákazníky. Považujeme to za mimořádný úspěch, k dosažení kterého musely naše týmy v náročných podmínkách nasadit všechny své síly,“ dodává.

Detailní pohled na vývoj v roce 2021

Obchodní oblast Dachser Road Logistics, která zahrnuje přepravy a skladování průmyslového a spotřebitelského zboží (European Logistics) a potravin (Food Logistics), zvýšila v roce 2021 svůj obrat o 12,3 procenta na 4,99 miliard eur. Po lockdownech napříč jižní Evropou v roce 2020, které vedly k poklesu obratu o 2,2 procenta, představuje tento výsledek významný nárůst dokonce i ve srovnání s předcovidovým rokem 2019.

Související

Obchodní divize European Logistics navýšila svůj obrat o 13,1 procenta na 3,92 miliard eur. Po několika letech stagnace došlo k výraznému nárůstu počtu zásilek, a to o 6,8 procent na 72 milionů. Tonáž vzrostla ještě o něco více – o 8,5 procenta na 30 milionů tun. Všechny regionální obchodní jednotky – Německo, Severní a střední Evropa, Francie & Maghreb a Ibérie zaznamenaly dvouciferný nárůst obratu. Navzdory omezením pro restaurace a hotely v Německu souvisejícím s pandemií koronaviru zajistily nové akvizice obchodní divizi Food Logistics růst v obratu ve výši 9,8 procent. Dosažením obratu ve výši 1,07 miliardy eur je to vůbec poprvé, kdy tato obchodní divize překročila hranici jedné miliardy.

V roce 2021 se letecká a námořní přeprava vyznačovala narušením dodavatelských řetězců, nedostatkem nákladní kapacity a odpovídajícími vysokými sazbami. V důsledku tohoto vývoje se podařilo obchodní oblasti Air & Sea Logistics dosáhnout rekordního nárůstu obratu ve výši 78,3 procenta. Počet odbavených zásilek vyrostl o 9,1 procenta a tonáž se zvýšila o 20,9 procent. Jedním z konkrétních úspěchů bylo další rozšíření leteckých charterů na síť pravidelných leteckých přeprav mezi Asií, Evropou a Severní Amerikou. Dachser tak v roce 2021 realizoval celkem 230 charterů. „Spolehlivě dostupné nákladní kapacity dávají zákazníkům jistotu v jejich plánování – a to byl klíč k našemu úspěchu v roce 2021. Navíc jsme byli schopni dále přepravovat zboží přicházející ze zámoří prostřednictvím naší vlastní pozemní distribuční a doručovací sítě, což se ukázalo jako velmi výhodné,” vysvětluje Burkhard Eling.

Dachser v Česku: rozvoj ekonomický i ekologický

Dachser v České republice docílil v roce 2021 nárůstu obratu ve výši 34 procent a překročil tak hranici čtyřech miliard korun. Oproti předchozímu roku společnost zaznamenala 29procentní nárůst tonáže zásilek, když ve svých logistických centrech odbavila na 829 tisíc tun zboží. Také počet realizovaných zásilek se zvýšil, a to o osm procent na více než 1,232 milionu. „V loňském roce jsme našim zákazníkům znovu ukázali, že dokážeme uspokojit jejich potřeby i v náročné době charakteristické přetrhanými globálními dodavatelskými řetězci a nedostatkem přepravních kapacit v celé Evropě,“ říká Jan Pihar, generální ředitel Dachser Czech Republic. „Současně s tím se nám dařilo udržet vysokou kvalitu služeb, která je v dnešní nejisté době pro naše zákazníky tak důležitá,“ dodává.

Dachser v České republice v loňském roce pokračoval v rozvoji projektu doručování zásilek s nulovými emisemi v Praze, spustil nové přímé linky sběrné služby a dále posiloval v oblasti kontraktní logistiky. Společnost v současné době zaměstnává téměř 600 zaměstnanců. Dachser Czech Republic i v loňském roce svými službami a dobrovolnickou prací podporoval projekt Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu, který se věnuje lidem se zrakovým hendikepem.

Strategie orientovaná na budoucnost

Nestálost a další výzvy budou formovat tržní prostředí i v roce 2022. Válka na Ukrajině způsobuje nesmírné lidské utrpení a zanechává také hluboké stopy v globální ekonomice. Ceny energií a pohonných hmot jsou na rekordní výši, dále se prohlubuje nedostatek řidičů a přetrvává narušení globálních dodavatelských řetězců. To je částečně způsobeno dalšími výskyty onemocnění covid-19, k nimž nedávno došlo v Číně a Hongkongu.

Bez ohledu na to se Dachser připravuje na budoucnost investicemi do logistických prostor, digitálních technologií a vybavení. Poté co v roce 2021 společnost investovala 100 milionů eur, plánuje v roce 2022 utratit přibližně 200 milionů eur. „Zahrnuje to projekty, které jsou našimi vlajkovými loděmi, jako plně automatizovaný vysokoložný sklad v Memmingenu v Německu s kapacitou 52 tisíc paletových míst, který otevřeme v říjnu tohoto roku,” vysvětluje Burkhard Eling, a doplňuje, „zároveň také významně investujeme do digitalizace, ochrany klimatu a především do našich zaměstnanců – koneckonců logistika je a vždy bude činností, kterou dělají lidé pro lidi.”

Dachser v roce 2021 přijal na celém světě přibližně tisíc nových zaměstnanců a okolo 2200 mladých lidí z celého světa se v Dachseru připravuje na svoje budoucí povolání. Vysoký podíl vlastního kapitálu ve výši přibližně 60 procent pak poskytuje investiční politice společnosti silnou podporu.

 

Netto obrat skupiny Dachser:

 

Netto obrat
(v milionech eur)

2021 (prozatímní)

2020

Meziroční změna 2021 versus 2020

Road Logistics

4 992

4 444

+12,3 %

European Logistics

3 918

3 465

+13,1 %

Food Logistics

1 074

979

+9,8 %

Air & Sea Logistics

2 074

1 163

+78,3 %

Skupina Dachser

7 066

5 608*

+26,0 %

* Rozdíl v zaokrouhlení

Související