Když rodinná logistická skupina Hopi, kterou řídí bratři David a Martin Piškaninové, oznámila v roce 2019, že jako svého nového klienta získala Nestlé, největší potravinářský koncern na světě, psalo se tehdy o logistickém obchodu roku. Není divu, Hopi do stavby investovala zhruba půl miliardy korun, na tržbách by v následujících letech měla získat tři miliardy korun.

Nová skladovací hala je dostavbou objektu ke stávající stavbě, její maximální výška činí 14,7 metru a celková zastavěná plocha haly je 20 308 metrů čtverečních. Plocha skladu je vybavena regálovým zařízením pro uložení zboží na dřevěných paletách (celkem 40 tisíc palet). Hala je napojena na stávající infrastrukturu a podstatným prvkem je zde vnitřní areálová komunikace pro kamiony.

Nová stavba rozšířila původní sklad v Prostějově, který stál na ploše dvaceti tisíc metrů čtverečních, zhruba na dvojnásobek. Činí tak z něj největší logistické centrum Hopi ve střední a východní Evropě (skupina provozuje sklady nejen v České republice a na Slovensku, ale i v Polsku, Maďarsku a v Rumunsku). Projekt nefinancoval developer, ale samo Hopi, a byl od samého začátku přizpůsoben Nestlé na míru.

Zajímavostí je fakt, že areálem Hopi prochází katastrální hranice mezi Prostějovem a obcí Kralice na Hané. Na území Prostějova platí vyhláška, podle níž se budovy v lokalitě mohou vejít do 13,5 metru výšky, v Kralici na Hané takové omezení není – a budovy, jež jsou součástí distribuční centra, jsou proto o dalších 1,5 metru vyšší.

V roce 2020 už byl projekt ve znamení výstavby, slavnostní vztyčení prvního sloupu proběhlo 6. dubna a vlastní stavba byla dokončena v září, a to navzdory pandemii covidu‑19, která zasáhla nejen logistický svět. Loni na jaře už nový provoz v Prostějově „šlapal“ na plné obrátky a my jsme měli možnost navštívit jej zhruba po roce od plného spuštění.

Služby v několika režimech

Jak jsme již naznačili, distribuční centrum Hopi v Prostějově má za sebou bohatou historii, jež byla v první fázi jeho fungování spojena zejména s velkoobchodním řetězcem Makro. Současný ředitel centra Radim Marák do prostějovského provozu nastoupil v jeho samotném počátku a byl u toho, když zde naskladňovali a vychystávali první palety s FMCG sortimentem.

První „vlna“ dostavby prostějovského areálu je spjata s lety 2010 a 2011, kdy Hopi vyhrálo tendr na poskytování logistických služeb společnosti Mondelez (tehdy Kraft Foods). Také tehdy bylo nutné rozšířit skladovou plochu, kapacitu palet i počet parkovacích míst pro kamiony a osobní vozy.

Pokud si mají například retrakáři zvykat relativně častěji na jiný stroj, je to problematické: každý má jiné ovládání, jiné vlastnosti a lidé pak krátkodobě ztrácejí výkon.
Radim Marák
ředitel DC Hopi v Prostějově
(o tom, proč je vhodné sjednocovat typy manipulační techniky používané napříč provozy)

Podobně jako Mondelez také Nestlé naváží ze svých výrobních provozů zboží do Prostějova, aby mohlo být distribuováno prodejcům v České republice a na Slovensku, kterými jsou jak velké řetězce, tak menší prodejny, v případě Nestlé vychystávají rovněž zboží pro e‑shop. „Jsem velmi rád, že se nám podařilo zajistit náběh bez zásadního dopadu na servis pro naše zákazníky,“ říká Radim Marák. Soustava skladových hal v Prostějově je systémově rozčleněna na čtyři procesní celky: první obsluhuje Tesco a Billu, druhý multiklientský provoz pro Mondelez, Jacobs Douwe Egberts, Vinium a Bohemia Sekt, třetí mrazírnu (dominantní zákazník je Unilever) a nejnovější je samostatný sklad určený pro Nestlé.

Distribuční centrum slouží zároveň jako moravský hub pro aktivity Hopi, které jsou centralizovány v Praze. „Připodobním to na mrazírenské činnosti, kde centrální sklad pro Tesco máme v Jažlovicích. Moravská část naší distribuční sítě je obsluhována tak, že z Jažlovic zboží převážíme do Prostějova, kde proběhne cross‑docking a následný rozvoz po Moravě. Ne vždy lze linky naplánovat napřímo,“ upřesňuje Radim Marák.

Co se týče skladování, Hopi poskytuje svým klientům služby v několika režimech: suchý s řízenou teplotou (ambient), chlazený s řízenou teplotou (chill) mražený (frozen) a non‑food (skladování nepotravinářského zboží). A například Klient Bohemia Sekt využívá další, speciální službu: daňový sklad, v němž se zboží nachází nezdaněné a jeho zdanění probíhá až po vychystání zakázky. Přesun tohoto zboží mezi výrobním závodem a skladem Hopi je pod kontrolou Celního úřadu, jehož pracovníci v tomto případě dohlížejí i na každoroční inventuru.

Samozřejmě v potravinářství není možné ignorovat expirační lhůty, proto je zboží vyskladňováno podle strategie FEFO, s výjimkou vína, kde se skladníci řídí šaržemi.

Klienti rovněž s oblibou využívají služby VAS (s přidanou hodnotou), kdy specialisté Hopi zboží dále upravují – kromě co‑packingu (balení do teplem smrštitelných či nesmrštitelných obalů) a etiketace, připravují pracovníci například reklamní displeje do míst prodejů. „Je to v podstatě kompletační proces, kdy z jednotlivých součástí připravujeme nový výrobek,“ dodává Radim Marák. Služby VAS jsou zajišťovány v suchém, chlazeném i mraženém segmentu FMCG, nejčastěji pro potraviny a drogerii.

Myslím, že je to hodně o chuti zapojit se a pak je určitě kariérní posun možný. Alfou a omegou je ovšem naučit se nejdříve práci se čtečkou.
Jana Hornová
personalistka centra
(o kariérních možnostech nových zaměstnanců)

Sdílení manipulační techniky

V distribučním centru v Prostějově je na osm desítek nakládacích a vykládacích stanovišť. U ramp určených primárně pro vykládku systém určuje, ke které z nich má kamion se zbožím přijet tak, aby byla minimalizována délka dalších převozů. Vykládku a následný převoz palet se zbožím zde zajišťují desítky vozíků značky Jungheinrich a další manipulaci přímo do/z „double stack“ regálů pak mají na starosti retraky od Toyota Material Handling (pro potřeby provozu s Nestlé je jich vyčleněno osm).

Mimochodem, ve spolupráci se zmíněnými hlavními dodavateli v Prostějově usilují o to, aby manipulační techniku bylo možné vždy sdílet napříč jednotlivými provozy. „Pokud si mají například retrakáři zvykat relativně častěji na jiný stroj, je to problematické: každý má jiné ovládání, jiné vlastnosti a lidé pak krátkodobě ztrácejí výkon,“ říká Radim Marák.

Efektivita lidí i techniky

Přesně pracující zaměstnanci jsou podmínkou toho, aby procesy i technologie fungovaly právě tak, jak mají. Vlivem vnějších okolností, které s sebou přinesla pandemie a následně bohužel též válka na Ukrajině, se zvýšila poptávka po nových pracovnících. Přestože jádro týmu v distribučním centru, které Radim Marák bez nadsázky označuje za „rodinné stříbro“ a s mnohými z nich spolupracuje i přes 15 let, v 550členném kolektivu jsou stále volná místa.

Malým příkladem toho, jak je efektivita pracovníků důležitá, představují právě zmiňovaní retrakáři. Dokud ti noví (i s ohledem na zmiňované vnější okolnosti) neměli dostatek zkušeností, bylo v samém počátku provozu složité hledat relativně delší pauzu v provozu v řádu hodin, které manipulační technika s li‑ion technologií jednou týdně vyžaduje pro úplné a pomalé nabití. „Postupem času se nám ovšem toto podařilo vyladit,“ podotýká Radim Marák.

40 tisíc
palet je kapacita provozu v distribučním centru Hopi v Prostějově určeného pro společnost Nestlé.

Výběr a školení zaměstnanců

Již při svých návštěvách v jiných provozech Hopi jsem si všiml, že při všem důrazu na efektivnost a sledování výkonu společnost Hopi dává nováčkům možnost adaptace na nové podmínky. Ještě před tím, než začnou přímo na směnách pracovat pod dohledem zkušenějších kolegů, stráví dva dni v tzv. Hopilandu, tedy ve speciálně vyčleněném školicím prostoru imitujícím provoz ve skladu. Tady se každý nový pracovník přijatý do týmu Hopi učí všem procesům „na nečisto“ na funkčních modelech požívaného vybavení.

Tabule, na níž je zaznamenávána produktivita nováčků přímo ve skladu, si nejde nevšimnout. Jak Radim Marák podotýká, většina nových pracovníků splní očekávání.

Všichni zaměstnanci mají za nadstandardní výkony nadstandardní odměny, Hopi všem umožňuje možnost doškolování a dalšího růstu. Kdo začne jako manipulant, naučí se pickovat, může přejít postupně i k manipulační technice a stát se řidičem retraku, má‑li zájem.

Se zavedenými postupy v oblasti zaměstnanecké politiky ovšem podle Radima Maráka trochu „zacvičila“ pandemie covidu‑19, kdy se například zrovna v době otevírání centra uzavřely hranice, například i s Ukrajinou, kde má velká část pracovníků svoje domovy. „Tehdy byl trh práce úplně vysátý, zrovna v nevhodnou dobu pro nás. Jednoho až čtyři pracovníky dokážeme během měsíce do kolektivu doplnit, ale shánět za takovéto situace 100 lidí naráz bylo složité,“ vzpomíná Radim Marák.

V době naší letošní jarní návštěvy v Prostějově byla již podle personalistky Jany Hornové situace stabilizovanější, i současné dění na Ukrajině bohužel situaci ohledně zaměstnanosti stále ovlivňuje. Když se ovšem Jana Hornová ve vzpomínkách vrátí do období nejpřísnějších proticovidových opatření, konstatuje, že právě tehdy se hlásilo hodně uchazečů bez zkušeností s prací v oboru a ukázalo se, že práci v náročném provozu mohou zvládat.

„Myslím, že je to hodně o chuti zapojit se a pak je určitě kariérní posun možný. Alfou a omegou je ovšem naučit se nejdříve práci se čtečkou,“ upozorňuje Jana Hornová.

Bezpapírový režim

Co se týče zmiňovaných čteček, na skladové ploše jsme viděli ruční skenery od Motoroly. Nedávno v Prostějově měsíc testovali i technologii tzv. voice pickingu s využitím prstenového skeneru a chytrých brýlí. V současné chvíli ovšem v testovaném provozu jeho efektivita klasické ruční skenery nepřekonala.

I tento test ovšem dokládá, že neustálé zdokonalování procesů a zkoumání možností, které nabízí technologický vývoj, je Hopi vlastní.

Všechny sklady holdingu fungují v bezpapírovém režimu, pro veškeré operace využívají zmiňované čtečky čárových kódů a jsou řízeny online. Používaný software je schopný zpětně trasovat a dohledávat zboží. Sklady jsou řízené systémem SAP, vedoucí pracovníci mají v každou danou chvíli přehled, kolik paletových pozic je obsazených a kolik je volných, tak, aby bylo možné obezřetně plánovat a zajišťovat plynulý provoz.

Pro prostějovský provoz byly interním týmem specialistů nastaveny různé inovativní procedury, které budou zaváděny i v dalších provozech. Že to tady dělají opravdu velmi dobře, dokládá i spokojenost zatím nejnovějšího velkého klienta, společnosti Nestlé.

Související