Výstavbu svého prvního projektu s názvem Logport Prague West zahájila česká developerská společnost Logport Development. Obchodně-průmyslový areál na celkové ploše 150 tisíc čtverečních metrů se nachází u Jinočan na západě Prahy v těsné blízkosti pražského okruhu .

Logport parky, které se zaměřují na budování klíčové městské infrastruktury a rozšiřují občanskou vybavenost lokality, se staví v nejvyšším environmentálním standardu s důrazem na co největší využití alternativních zdrojů energie.

Prostory jsou určené pro skladování a lehkou výrobu, administrativu a prodej (showroomy, velko- i maloobchodní prodejny). Budou sloužit jak firmám, které v nich najdou kvalitní zázemí pro své podnikání, tak lidem z blízkého okolí. Logport zlepší infrastrukturu, ekonomiku a kvalitu života v lokalitě a vytvoří zde zhruba 400 nových kvalitních pracovních míst. Dokončení poslední budovy v Logport Prague West je plánováno na první čtvrtletí roku 2024.  

Související

„Při přípravě našich projektů se zabýváme rozvojem lokality i z pohledu širších vztahů, dopravní situace a občanské vybavenosti v okolí. Věříme, že budoucnost českého developmentu a urbanismu je kombinovat různé typy využití na jednom území. Naše projekty se odlišují zejména v typech budov a jejich využití, které jsme schopni v rámci jednoho parku umístit. Od skladování a lehkou výrobu, přes showroomy, obchodní plochy a kanceláře, až po restauraci a čerpací stanice. Velký důraz klademe na dopad našich komerčních zón na místní dopravní infrastrukturu. Při přípravě všech Logport parků velice úzce spolupracujeme se zastupiteli dané municipality, projekty veřejně prezentujeme a dotváříme je podle potřeb a podnětů místních obyvatel,“ říká David Vais, ředitel společnosti Logport Development.

Sedm hal pro městskou logistiku

Logport Prague West bude tvořit sedm LogSpace hal určených pro městskou logistiku, distribuci a lehkou výrobu. Ve čtyřech LogBox halách budou prostory pro menší sklady a výrobní firmy, showroomy, velkoobchodní prodejny a kanceláře. Součástí Logport Prague West bude retail park, který vybuduje developerská skupina Portin.

Jindřich Kukačka, zakladatel a spolumajitel Portin, v souvislosti s jinočanským projektem uvádí: „V Logport Prague West postavíme retail park o celkové ploše 5800 čtverečních metrů, který je již zcela pronajat. Prodejnu potravin Lidl obklopí obchody Pepco, Kik, SuperZoo, drogerie a tabák. K dispozici bude ještě prodejna rychlého občerstvení Burger King, Benzina express a parkoviště pro 200 aut. Výstavbu nízkoenergetických nemovitostí zahájíme v druhém čtvrtletí 2023. Otevření plánujeme na přelomu let 2023 a 2024.“

V průběžných jednáních se zastupiteli Jinočan a jejími obyvateli byl developer maximálně vstřícný. Oceňoval detailní znalost lokality, respektoval jejich potřeby a doporučení, jak projekt zlepšit. Spolupráce s obcí Jinočany je smluvně ukotvena.

„Od doby, kdy společnost Logport vstoupila do zcela nepřijatelného projektu, došlo k výrazné a pozitivní změně. Společnost Logport respektovala připomínky občanů, spolků a obce. Výsledkem je uzavření smlouvy o limitech projektu, která přesně definuje parametry celého území i řešeného projektu a dále navazující smluvní dokument – investorská smlouva, která řeší a pojmenovává finanční podporu rozvoje naší obce, zejména její budoucí infrastrukturu. Společnost korektně informuje zastupitelstvo i veřejnost o průběhu přípravy tohoto významného projektu.“ říká Miluše Čančíková, starostka Jinočan.

Součástí areálu bude také zeleň

Logport Prague West byl navržen tak, aby vhodně doplňoval stávající zástavbu. Díky tomu, že 48 procent plochy areálu bude tvořit zeleň a jednotlivé haly budou z 30 procent pokryty zelení, celá zóna dobře vizuálně naváže na rezidenční okolí, od kterého bude oddělena přírodním zatravněným valem se vzrostlými stromy.

Doprava do/z areálu Logport Prague West je vedena mimo obec. Developer na své náklady vybuduje tři cyklostezky a chodníky, které propojí Prahu a Středočeský kraj. Pro podporu využití alternativní dopravy developer na své náklady vybuduje čtyři nové autobusové zastávky. Dvě ze čtyř zastávek budou součástí pražské MHD s napojením přímo na metro Stodůlky.

„Logport Prague West rozšíří občanskou vybavenost a nabízené služby v obci Jinočany. Díky tomu nebudou muset místní lidé tak často dojíždět za nákupy a službami do Prahy. Věřím tomu, že využijí i nová kvalitní pracovní místa, kterých v Logport Prague West vznikne zhruba 400,“ dodává David Vais, ředitel Logport Development.

Logport Ekosystém

Developer buduje areál v unikátním technickém standardu, který splňuje nejpřísnější kritéria dlouhodobé udržitelnosti budov a minimalizace jejich vlivu na životní prostředí. Projekt cílí na získání mezinárodní environmentální certifikaci budov BREEAM na úrovni Excellent jak pro fázi výstavby (BREEAM New Construction), tak provozu (BREEAM In-Use).

Základním pilířem Logport Ekosystému je využití alternativních zdrojů energie. Solární panely, které budou umístění na střechách všech hal, zcela pokryjí spotřebu elektrické energie nutnou pro běžný provoz jednotlivých budov. Z části zelené fasády budou fungovat jako přírodní izolant a sníží energetickou náročnost provozu uvnitř hal. Zároveň zabraňují tvorbě tepelných ostrovů a ochlazují své okolí o 3 ˚C.

Velká pozornost je věnována hospodaření s vodou. Na pozemku budou retenční nádrže na zachytávání dešťové vody, jež bude využívána ke splachování toalet, zalévání zeleně a případně jako technická voda pro specifický provoz nájemců. Průměrná spotřeba pitné vody se díky tomu sníží o 33 %. Kapacita vody z vlastních studní na pozemku, která bude upravená ve vlastním vodojemu, plně nahradí spotřebu pitné vody z veřejného vodovodu.

Zeleň bude v Logport Prague West tvořit 48 procent celého areálu. Developer zde vysází 277 nových stromů a vybuduje zelený val z odkopané části zeminy v rámci hrubých terénních úprav na vlastním pozemku, který oddělí areál od rodinných domů.

Alternativní doprava. Logport Prague West bude napojen na městskou hromadnou dopravu a síť cyklostezek. V parku bude 77 stojanů pro kola/elektrokola a 30 procent parkovacích míst bude vybaveno rychlonabíjecími stojany pro elektromobily.

Prostory pro relaxaci a pohybové aktivity nájemců a místních obyvatel budou součástí podpory občanské vybavenosti.

„Chceme, aby naše projekty byly dlouhodobě udržitelné, a proto věnujeme velkou pozornost jejich ekologickým a komunálním aspektům. Nejsme stavitel komerčních budov, Logport vytváří prostředí pro práci, obchod a služby s velkým důrazem na kvalitní život kolem nich,“ uzavírá David Vais, ředitel Logport Development.

Logport Development je česká developerská společnost zaměřující se na budování klíčové městské infrastruktury. Společnost byla založena v roce 2018. V jejím čele stojí David Vais, který se svým týmem připravuje dva projekty: Logport Prague West na západě a Logport Kladno Poldi na severozápadě Prahy.

Související