Historie společnosti Gekkon International se začala psát v roce 1999, když hledala jednoduchou a spolehlivou manipulační techniku do skladů za přijatelnou cenu. Tehdy také zástupci Gekkonu dovezli první vysokozdvižný vozík z Číny a stali se výhradním distributorem manipulační techniky značky Heli v Česku.

Nejdříve na český trh dodávali vozíky se spalovacími motory, ale od roku 2019 se zaměřují dovoz a distribuci elektrických vozíků s novou technologií lithiových baterií. Jsou konstrukčně přizpůsobeny na využití ve vnitřních i venkovních prostorách, a tak plně nahrazují vozíky se spalovacím motorem. A nyní se zákazníci mohou těšit také na dodávku prvních strojů s umělou inteligencí. S podrobnostmi seznámili zástupci Gekkonu novináře před několika týdny ve svém firemním sídle v Pardubicích.

Cena lithiových baterií se snížila

Jedním z kritérií při volbě manipulační techniky je její cena, provozní náklady, stabilita, rozměry a v poslední době i ekologické aspekty. Mnoho firem dlouho volilo levnější klasické vozíky se spalovacím motorem, zejména pro používání ve venkovních prostorách. Byly robustnější, možná i stabilnější a mrazuodolnější. To vše ale za cenu vyšších provozních nákladů a negativního dopadu na životní prostředí. „Náklady na provoz spalovacího vozíku jsou několikanásobně vyšší, protože je nutné udržovat motor, řešit pohonné hmoty, oleje, filtry a podobně,“ konstatuje Radoslav Řípa, jednatel společnosti Gekkon International.

V posledních letech se čím dál častěji skloňují pojmy ekologie, elektrizace, nové technologie, optimalizace nákladů. Je proto logické, že trend odklonu od manipulační techniky poháněné spalovacím motorem nadále pokračuje. Proto si i vysokozdvižné vozíky s lithiovými bateriemi našly své místo jak ve vnitřních, tak venkovních provozech. Elektrické vozíky s novou technologií lithiových baterií již plně běžně nahrazují vozíky se spalovacím motorem, a to i ve venkovních prostorách a při práci v mrazu.

„Dříve byl problém v tom, že vozík s lithiovou baterií byl výrazně dražší než srovnatelný se spalovacím motorem. Teď už to tak není. Cena baterií se podstatně snížila. Ceny těchto vozíků jsou tedy srovnatelné, ale provozní náklady mnohem nižší,“ dodává Radoslav Řípa. Dobíjení baterií je rychlé, technologie se posunula kupředu. Běžná návratnost elektrických vozíků s lithiovou baterií je zhruba dva až tři roky.

Dříve byl problém v tom, že vozík s lithiovou baterií byl výrazně dražší než srovnatelný se spalovacím motorem. Teď už to tak není. Cena baterií se podstatně snížila. Ceny těchto vozíků jsou tedy srovnatelné, ale provozní náklady mnohem nižší.
Radoslav Řípa
jednatel, Gekkon International

Lithiové baterie jako úložiště energie

V Gekkonu si během času na základě provozních zkušeností konkrétních uživatelů ověřili, že lithiová baterie, na rozdíl od olověné baterie, má minimální (asi 10procentní) ztráty. U olověné baterie se energie ukládá poměrně složitým způsobem a dochází tak až k 80procentním ztrátám. U lithiových baterií se v průběhu nabíjení ukládá okolo 90 procent získávané energie, v porovnání tedy dochází k pouze 10 procentům ztráty. Gekkon International ale vidí v lithiových bateriích ještě něco víc. Aktuálně totiž jeho zástupci přemýšlejí, jak je využít ještě efektivněji tak, aby za jejich pomoci snížili provozní náklady firmy a zároveň chránili životní prostředí: snížením uhlíkové stopy se zvýší udržitelnost provozu.

Začátkem příštího roku si proto nechají nainstalovat solární panely na střešní plochy sídla firmy v Pardubicích. Díky tomu se z budovy stane de facto „solární elektrárna“ se stokilowattovým úložištěm energie. Energie z fotovoltaiky vystačí nejen na běžný provoz firmy, ale také na nabíjení veškeré manipulační techniky. A jak to souvisí s lithiovými bateriemi? „Solární energie bude ukládána i do lithiových baterií v manipulační technice, která tak bude sloužit jak k manipulaci, tak i jako úložiště energie. Jde o přelomový koncept, který dle propočtů přinese výrazné snížení ekonomické náročnosti provozu firmy,“ uvádí se v tiskové zprávě společnosti Gekkon International. Z analýzy společnosti vyšlo, že u 2,5tunového vozíku v cenové relaci od 500 tisíc korun činí za čtyři roky užívání úspora více než milion korun na nákladech za provoz a servis tohoto stroje – pokud bude při nabíjení využívat koncept solární elektrárny.

„Systém řízení energie posouvá elektromobilitu vysokozdvižných vozíků do úplně jiné dimenze – a to ekonomicky i ekologicky. Zelené energie je buď nedostatek a je kvůli tomu drahá, nebo je jí přebytek a její cena je příznivá. Kdo dokáže těchto výkyvů využít, což toto systémové řešení umožňuje, bude šetřit náklady v rámci výrobního a skladovacího procesu v celé firmě,“ vysvětluje Radoslav Řípa.

Podle serveru Moje manipulační technika (MojeMT):

  • je životnost lithiové baterie šest tisíc celých nabíjecích cyklů, kdy poté má baterie cca 80 procent kapacity, což je násobně více než u trakčních baterií.
  • je nabíjení lithiových baterií rychlé. Za půlhodiny nabíjení se dobije o 50 procent v závislosti na velikosti baterie a zařízení. Plné nabití baterie trvá přibližně 1,5 hodiny, v závislosti na míře využívaného rozmezí kapacity baterie.
  • je efektivní nabíjet i 15 minut, to totiž umožní provoz zařízení do další nutné přestávky – na svačinu, oběd…

Kromě úspory peněz jako takových lze za další výhodu manipulační techniky na lithiové baterie považovat i možnost optimalizace skladovacího prostoru. „Vozíky s lithiovou baterií jsou totiž menší než vozíky se spalovacími motory. Když srovnáme například 2,5tunový vozík s lithiovou baterií, jeho rozměr je stejný jako 1,8tunový vozík se spalovacím motorem. Tato skutečnost vede mnoho zákazníků ke zjištění, že jim stačí mnohem menší uličky mezi regály. Zůstane tedy větší plocha pro samotné skladování,“ uvádí Radoslav Řípa.

Optimalizace spotřeby elektřiny

Společnost Gekkon International také nedávno spustila pilotní projekt monitoringu spotřeby elektrické energie, jehož cílem je odhalit možnosti výrazných úspor díky správnému využívání a ukládání energie, a to právě, ale ne výhradně, do lithiových baterií vysokozdvižných vozíků a další manipulační techniky.

Gekkon International ve firmách zpracuje nezávislé měření současné spotřeby energie, posoudí její rozložení a poté navrhne optimální řešení přinášející úspory. „Budeme moci nabídnout optimalizaci s použitím solárních panelů, které mohou nabíjet i manipulační techniku, ale také například elektrovozy. Při využití solárních panelů mohou baterie manipulační techniky sloužit jako úložiště energie, což přinese nezanedbatelné úspory,“ uvádí Andrea Orlová, výkonná ředitelka společnosti Gekkon International.

A jak to bude vypadat v praxi?

Pro optimální využívání energie bude po dokončení pilotního projektu společnost nabízet svým zákazníkům tzv. Heli power systém, který bude řídit a plánovat spotřebu energie celé firmy i ovládat elektrospotřebiče. „Na základě vstupních informací z měření a také při přihlédnutí k nutnosti aktuální spotřeby je jeho cílem hledat možnosti správného nastavení odběrů a zapínání spotřeby v nastavený čas,“ specifikuje Radoslav Řípa a dodává: „Firma získá detailní analýzu veškerých spotřeb v provozu. Následně nejprve navrhneme jednoduchá, měkká řešení, díky kterým nebude docházet k výkyvům spotřeb. Systém je naprogramován tak, aby automaticky řídil procesy na zefektivnění toků spotřeby a ukládání energie v závislosti na vnějších podmínkách a přání uživatele.“

Zmiňovaná analýza umožní například zjistit, zda se ve firmě nevhodně zapíná najednou několik spotřebičů nebo strojů (mnohdy nemusí být v provozu současně). I takový zdánlivý detail umožní navrhnout optimální řešení fotovoltaiky pro daný provoz.

Nabíjení s umělou inteligencí

Heli power systém navíc umí prostřednictvím umělé inteligence (napojené na předpovědi počasí několika serverů, na predikce spotových cen i predikce kapacity úložišť) komunikovat také s nabíječkou vysokozdvižného vozíku. „Chceme, aby systém uměl komunikovat i s baterií vozíku a v případě, kdy tomu spotový trh přeje, aby pustil do sítě energii z baterií,“ doplňuje Andrea Orlová.

Budeme moci nabídnout optimalizaci s použitím solárních panelů, které mohou nabíjet i manipulační techniku, ale také například elektrovozy.
Andrea Orlová
výkonná ředitelka, Gekkon International

Používané rychlonabíječky mají rozsah od 0 do 200 ampérů a jsou plně řízené obsluhou. Proto je možné navolit si i délku nabíjení dle potřeby, případně, třeba jako u praček, lze navolit i odložený start nabíjení. To znamená, že obsluha, která odchází z práce ve čtyři hodiny, zvolí nabíjení od půlnoci, kdy je například levnější tarif elektrické energie. Zvolí 40 ampérů pro nabíjení a může bez problémů nabíjet klidně celou noc. Ráno bude vozík plně nabitý a připraven k dalšímu použití. Pro rychlé nabíjení lze navolit hodnotu 200 ampérů, takže bude nabito za velmi krátkou dobu, v řádu desítek minut.

Jak už bylo zmíněno, vysokozdvižný vozík s lithiovou baterií má nižší provozní náklady, není totiž třeba řešit tolik servis, není třeba kupovat naftu nebo plyn, a navíc šetří životní prostředí. Pokud se ale využije plně potenciál technologie a umělé inteligence, je možné tyto úspory ještě zvýšit. Jak uvedl Radoslav Řípa, v Gekkonu spočítali, že finanční úspora pro uživatele 3,5tunového vozíku s lithiovou baterií dobíjenou solární energií představuje za čtyři roky částku 1,3 milionu korun.

Další využití umělé inteligence

O tom, že technologie postupuje mílovými kroky, není třeba dlouho vyprávět. Jistě si mnoho z nás vzpomene, jak ještě před několika lety přišly do logistických skladů první čtečky QR kódů anebo se zaváděla alespoň částečná automatizace skladu. Jenže moderní sklady jsou dnes mnohem dále. Systémy řízení skladu jsou většinou na míru a často fungují v cloudu, do značné míry se přizpůsobily modernímu způsobu řízení firem i potřebám managementu a dalších pracovníků. Sklady, pokud to provoz umožňuje, míří z velké části k co nejvyšší automatizaci. Práci skladníkům usnadňují roboti, kteří odvádějí rutinní a těžkou práci. A v posledních letech se zároveň čím dál častěji do logistické terminologie zapisuje i umělá inteligence.

Umělá inteligence (AI) se často využívá právě při řízení skladu, při řízení dodavatelského řetězce nebo při testování a provozu autonomních vozidel. A Gekkon u asijského výrobce manipulační techniky Heli čerstvě objednal také manipulační techniku s inteligentním managementem řízení. Vozíky bude nejprve testovat a poté nabízet právě na českém trhu.

Umělá inteligence pomáhá zlepšovat bezpečnost a zvyšovat efektivitu práce díky tomu, že systém sleduje, kdo je k obsluze vozíku přihlášen, a automaticky zaznamenávána veškerou práci, kterou vozík vykoná. „Vozíky budou připojeny online na internet, management skladu bude moci sledovat jejich aktuální polohu, výkony, uvidí i do historie. Bude zřejmé, kdy vozík jezdí prázdný, zda jezdí přetížený, jaké má prostoje, sledována bude i nehodovost a podobně,“ popisuje Radoslav Řípa. V praxi to znamená, že umělá inteligence řídí, zda manipulační techniku bude v dané časové „okno“ nabíjet pomalu, nebo rychle. Také řídí to, jestli bude vozíky nabíjet z fotovoltaiky, nebo z běžné sítě, přičemž hlídá, aby cena nabíjení byla co nejnižší.

1,3 mil. korun
by měla za čtyři roky užívání činit finanční úspora pro uživatele 3,5tunového vozíku s lithiovou baterií dobíjenou solární energií.

Tento inteligentní management řízení tak pomůže optimalizovat logistické provozy. Na základě výstupních analýz bude možné lépe plánovat optimální počet manipulační techniky, její vytíženosti a předcházet kolizím, které zbytečně způsobují časové prostoje.

Detekce únavy řidiče i překážek v provozu

Osobní automobily v sobě mívají zabudovaný bezpečnostní systém, který hlídá přejíždění mimo jízdní pruhy, detekuje překážky nebo rozpozná únavu řidiče. V případě, že řidiči začnou padat víčka, zobrazí se a zazní výstražný signál s výzvou k přestávce. Představte si, že něco podobného je i součástí vysokozdvižných vozíků. Není radno podceňovat mikrospánek ani na dálnici, ani ve skladech a logistických halách při práci s manipulační technikou.

Umělá inteligence ve vozíku dokáže detekovat únavu naskenováním standardního výrazu tváře řidiče. Díky tomu je schopna automaticky vyhodnotit odchylky, které se v tváři mění, třeba když řidič požil alkohol nebo je pod vlivem nějaký dalších omamných látek. A jak je to s detekcí překážek? „Nejdříve řidiče upozorní na to, že se blíží k překážce. Když hrozí nebezpečí, dokáže vozík zpomalit a zabránit tak kolizi,“ říká Radoslav Řípa. Software dokáže na dálku detekovat i případné poruchy a řešit změny v nastavení techniky.

Podle společnosti Gekkon International, která bude v Česku vozíky Heli s popisovaným inteligentním managementem řízení nabízet, půjde o cenově dostupnou záležitost. Jeho cena se promítne do celkové ceny vozíku a oproti klasickým vozíkům bez tohoto systému se zvýší asi o 20 tisíc korun. Následně již bude bez jakýchkoliv měsíčních poplatků za užívání systému.

Jak je to v třísměnných provozech

A kdo by si myslel, že se elektrické vozíky nehodí do třísměnných provozů, je na omylu. Společnost Gekkon při měsíčním testování vozíků zjistila, že tu samou práci, kterou odvede vozík se spalovacím motorem za šest motohodin, elektrovozík zvládne za čtyři motohodiny. Pokud má baterie kapacitu osm motohodin, znamená to, že by teoreticky mohla zvládnout dvě plné směny. Na to však pravděpodobně žádný provoz nebude spoléhat. Faktem ale je, že za jednu směnu se vybije pouze polovina baterie.

Během obědové pauzy, která trvá 30 minut, a za případného využití dalších kratších přestávek, se vozík dokáže velmi rychle dobít téměř na maximum. Z toho plyne, že použití elektrických vozíků i v třísměnném provozu, ve kterém řidič téměř z vozíku nesleze, je reálné, a dokonce je možné vozíky předávat další směně v plném nabití.

(spolupracoval: Filip Hubička)

Související