Letos dorazilo k posouzení na stoly porotců 18 řešení v kategorii Projekt, šest v kategorii Produkt, devět v kategorii Služba a 10 v nové kategorii Top developerské řešení, celkem tedy 43 přihlášek. Ze všech přihlášek pak porotci vybírali vítěze kategorie Eco‑Eco, kdy každý hodnotitel měl za úkol vybrat a obodovat tři nejlepší podle svého úsudku.

Pochopitelně jde o soutěž, a jak mnozí z porotců sami upozorňují, „známkování“ může být ovlivněno subjektivním zaměřením každého z nich. Už z toho je ale patrné, jak úzkostlivě si dávají pozor na možná úskalí hodnocení „od stolu“ (na základě textových a obrazových podkladů samotných hodnotitelů).

Členové poroty soutěže Impuls Logistika

 • Jaroslav Bazala, prezident Logistické akademie
 • Václav Cempírek, rektor Vysoké školy logistiky, prezident české logistické asociace
 • Jakub Holec, šéf 108 Agency
 • Filip Hubička, šéfredaktor měsíčníku Logistika
 • Radek Novák, vedoucí katedry logistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze
 • Petr Rožek, výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR
 • Libor Švadlenka, děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice
 • Zuzana Tučková, děkanka Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Tradičně ohromná konkurence se sešla v kategorii projekt, kde se podle mého názoru již plně projevila účast velkých automatizačních projektů realizovaných po nástupu covidové krize. Do dalších let je pro redakci Logistiky jakožto organizátora soutěže určitě namístě zamyslet se nad připomínkami členů naší redakční rady. Z nich vyplývá, že právě tato kategorie by si v rámci zesílení objektivity hodnocení zasloužila rozčlenění na další podkategorie tak, aby porotci nebyli nuceni například srovnávat velká komplexní řešení typu velkých automatizovaných distribučních center s inovacemi dílčími, ale přesto něčím novátorskými. Věřím, že novinka reflektující toto zjištění by se mohla osvědčit podobně jako ta letošní, v rámci které byla osamostatněna kategorie developerská.

Prakticky všechna přihlašovaná řešení po mém soudu dokazují, že si účastníci procesů souvisejících s vývojem inovací pro logistiku, přepravu a development uvědomují svoji odpovědnost z hlediska nutnosti šetření nákladů a ohledů na životní prostředí. Je zajímavé sledovat, že tato kritéria splňují mnohdy i velké „megaprojekty“ – ale koneckonců právě u nich je posuzování zmíněných hledisek možná nejvíce podstatné.

Podobně jako v minulosti mnohdy o tom, která řešení zvítězí, rozhodovaly pouze těsné rozdíly. Porotci hodnotili přihlášky na desetibodové škále s možností udělení půlbodů, přesto některé pozice ve třech případech obsadily dvě společnosti (na stupních vítězů se tak stalo v kategorii Služba) a v jednom případě dokonce tři.

Děkuji porotcům za práci a čas, jež hodnocení opět věnovali. Mnozí si udělali prostor na komentáře, které zveřejníme na našich webových stránkách logistika.ekonom.cz.

Vítězné projekty

Porota hodnotila především inovativnost myšlenky, využití nových postupů nebo zařízení v praxi, celkové přínosy projektu pro firmu. Dále pak brala do úvahy dobu realizace, výši investice a její návratnost.

Top logistický projekt

1. místo
Dachser Czech Republic
Yard Management System

Yard Management System (YMS) je IT nástroj pro řízení pohybu vozidel v logistickém areálu. Umožňuje digitální řízení a přehled o pohybu výměnných nástaveb, tahačů a dalších užitkových vozidel uvnitř logistického centra v reálném čase. Usnadňuje také komunikaci mezi řidičem a dispečerem a zvyšuje bezpečnost v areálu společnosti. YMS vyvinulo korporátní interní IT oddělení společnosti Dachser na základě specifických požadavků svých logistických center. Společnost Dachser Czech Republic začala YMS používat poprvé v České republice v listopadu 2021 na své největší pobočce v Kladně. Důvodem pro automatizaci řízení pohybu po areálu bylo navýšení množství vozidel a výměnných nástaveb pohybujících se po areálu. Jen pro ilustraci, v meziročním srovnání prvního kvartálu letošního a minulého roku se objem zrealizovaných zásilek pobočky Dachser v Kladně téměř zdvojnásobil.

Proto bylo zapotřebí venkovní prostory o velikosti cca 24 tisíc metrů začít využívat efektivněji. Sběrná služba společnosti Dachser je zpravidla realizovaná ve výměnných nástavbách. Dachser využívá jejich flexibility a možnosti zásilky do výměnné nástavby naložit předem a nástavbu od rampy odstavit pro pozdější připojení k tahači. YMS funguje tak, že vyhledává v každém okamžiku tu nejekonomičtěji dostupnou výměnnou nástavbu pro nakládku či dostupnou a nejvhodnější plochu pro odstavení vyložených nebo naložených výměnných nástaveb.

S YMS pracují skladoví operátoři, dispečeři dálkových linek a celovozových přeprav i zaměstnanci vrátnice. YMS ukazuje na displeji všechny parkovací plochy pobočky, brány a místa určená k manipulaci. Jakmile je dokončena vykládka zásilky, skladový operátor přes svůj mobilní terminál zadá pokyn k přesunu výměnné nástavby na odstavnou plochu, systém YMS tento status zaregistruje a vyložené, prázdné nástavbě přiřadí nejvhodnější volnou odstavnou plochu. Řidiči posunovacího vozidla se tato informace zobrazí v tabletu a ten nástavbu na příslušnou plochu přemístí. Tak se rychle uvolní nakládací brána pro další použití. Opačně při nakládce v logistickém centru přepravuje řidič posuvného vozidla prázdné výměnné nástavby z parkovacích stání k příslušné bráně dle pokynů z YMS, které zadává vedoucí směny překládkového skladu. Naložená výměnná nástavba je podle YMS opět odstavena na nejvhodnější volnou plochu, kde čeká na připojení k tahači. Dispečer pak předá řidiči tahače informaci, na které odstavné ploše jsou nástavby určené pro naložení na jeho denní linku sběrné služby.

Dachser Czech Republic, Yard Management System

Při výjezdu soupravy tahače zpravidla se dvěma výměnnými nástavbami z pobočky zadá pracovník na vrátnici do systému informaci o výměnných nástavbách, které areál opouští, a vyřadí je tak z YMS systému. Aby bylo dosaženo takové přesné navigace, všechno se pohybuje podle centralizovaného plánu, zodpovědnost za organizaci pohybu výměnných nástaveb a vozidel má vedoucí směny překládkového skladu a dispečink.

2. místo
První AutoStore instalace v České republice
Continental Automotive

Continental v Brandýse v rámci své technologické evoluce přechází na efektivní systém skladování AutoStore. Ten funguje s předem naprogramovanými roboty, kteří se samostatně pohybují po kolejnicích konstrukce. Dokonalý chod jednotlivých robotů a jejich koordinaci se zásobníky hlídá řídicí centrum, které plánuje veškeré úkoly. Výhodou systému je adaptace na jakoukoli velikost skladu a to, že díky vertikálnímu skladování zvládne uschovat velké množství menších dílů. Šetří tak nejen místo, ale i čas a peníze.

Dále projekt popisují sami přihlašovatelé: Transformace druhého mechanického výrobního závodu (Brandýs 2) na plně elektronický vzešla z otázky, jak nejlépe změnit celý prostor, aby splňoval požadavky takové výroby. Největší výzvou bylo samotné technické řešení konstrukce, které bylo realizováno s partnerem EP Rožnov. Specialitou naší instalace je, že celý systém je umístěn na tzv. mezaninu – tedy ocelové konstrukci na pilířích. To nám umožnilo využít operační prostor pod samotným AutoStorem. Konstrukce je vyvinuta na míru našemu závodu. Prostor pod skladovacím systémem můžeme využít jako čistou místnost pro přebal materiálu a jeho přípravu. Celá montáž flexibilního a modulárního robotického řešení AutoStore v Continentalu v Brandýse byla odvedena ve velmi krátkém období od září do půlky listopadu 2021 v kooperaci s dodavatelem této technologie na český trh, společností Element Logic.

První AutoStore instalace v České republice, Continental Automotive

Inteligentní skladovací systém byl zvolen jako nejlepší možné řešení pro maximální využití prostoru původního skladu. Z celkových výchozích 5400 metrů čtverečních skladu se díky této technologii ušetřilo 2000 metrů čtverečních, které budou nyní transformovány na výrobní plochu. Celková výše investice se pohybovala v nižších milionech eur, včetně prací na kovové mezaninové konstrukci. K fungování je potřeba čtvercová síť, u které je možné v budoucnu měnit její tvar nebo ji jednoduše rozšířit. V Brandýse je celkem 13 robotických pomocníků, kteří na síti operují. Díky jasně naprogramovaným pokynům a vertikálnímu systému skladování se závod navíc vyhne nesrovnalostem při inventarizaci, protože se součástkami budou manipulovat pouze plně automatizované systémy.

Projekt spočíval v kompletní transformaci jedné z našich lokací (Brandýs 2) ze závodu, který vyráběl mechanické komponenty na plně elektronický závod. To s sebou neslo také otázku změny produktového portfolia a systému skladování nového produktového portfolia. Pro úspěšnost celého projektu bylo nutné najít ideální a efektivní řešení k rozšíření výroby bez rozšiřování celkové zastavěné plochy závodu. Hlavním cílem bylo uspořit prostor ve skladu a umožnit rozšíření výrobních ploch právě na úkor skladu bez potřeby přistavovat nové budovy (výrobní plochy).

Ve finále jsme byli schopni navýšit produkci (vyrábět a provozovat sklad) bez potřeby rozšiřovat zastavěnou plochu.

Jaké problémy řešil a proč? Projekt řešil primární problematiku efektivity výroby a skladu, a jak navýšit kapacitu výroby, aniž by bylo nutné do ní jakkoli zasahovat. Jednalo se o první instalaci automatického robotického skladu AutoStore (zvolené technologie) v České republice. I z tohoto důvodu nebylo odkud lokálně čerpat zkušenosti a porovnat již existující case study. Naštěstí v rámci skupiny Continental je již systém AutoStore používán v Německu, Litvě a Rumunsku, a proto jsme již měli dostatečnou představu o funkčnosti systému a také jsme měli možnost konzultace dané technologie a jejího využití pro účely Continentalu.

3. místo
Plně automatizovaný sklad Coca‑Cola HBC v Kyjích
Coca‑Cola HBC CZ/SK

Areál společnosti Coca‑Cola HBC CZ/SK v pražských Kyjích se rozrostl o nový sklad vybavený nejmodernějšími technologiemi. Díky investici téměř půl miliardy korun vyrostla hala o rozloze 9125 metrů čtverečních, jež pojme přes 21 tisíc palet. Je navržena tak, aby pokryla budoucí potenciální růst a rozšiřování portfolia výrobků. Investice zahrnuje kromě pokročilých skladových technologií využívajících automatizovaná řešení s prvky umělé inteligence také modernizaci venkovních prostor areálu s ohledem na udržitelnost a ohleduplnost k životnímu prostředí a snížení zátěže hluku pro okolní komunitu. K omezení hluku se společnost rozhodla vybudovat akustickou zástěnu o délce 143 metrů a výšce šest metrů.

Dalším významným benefitem je celkové odlehčení dopravy v okolí. Došlo ke zrušení kyvadlové dopravy do externího skladu v pražských Horních Počernicích. Auta k zákazníkům Coca‑Cola HBC jezdí nově přímo z výrobní haly v Kyjích. Tím se zásadním způsobem eliminují extra „doteky“ zboží navíc, což snížilo ekologickou zátěž a má pozitivní ekonomický efekt. Do distribučních center v Horních Počernicích původně převáželo zboží denně 11 kamionů na vzdálenost 20 kilometrů.

Plně automatizovaný sklad Coca‑Cola HBC v Kyjích, Coca‑Cola HBC CZ/SK

Nový sklad se podařilo dobudovat ve velmi krátkém čase a do provozu byl uveden během 15 měsíců od zahájení výstavby. Samotná hala se pyšní řadou špičkových moderních technologií. V rámci výstavby byl na okolním pozemku vybudován i unikátní mokřad. Právě tam se odvádí veškerá dešťová voda z budov a přilehlých prostor, která by jinak skončila v kanalizaci. Voda se tak vrací přirozeně do přírody a přispívá k podpoře biodiverzity v přilehlém okolí, a v horkých letních měsících navíc zajistí šetrné chlazení okolí. Mokřad má rozlohu 1,2 ha a díky němu se do oběhu ročně vrátí 12,5 mil. litrů vody.

Top logistický produkt

1. místo
Still ACH
Still ČR

Nová řada vozíků ACH od společnosti Still Model ACH 06 s nosností 600 kg a rozměry 956 x 730 x 240 mm je vhodná zejména pro automatizovanou přepravu lehčího zboží. Dokáže vyzvednout nebo umístit zboží až do podjezdové výšky 270 mm. Po naložení dosahuje tato malá verze rychlosti jízdy 1,5 m/s. Střední verze ACH 10 má rozměry 1182 × 832 × 260 mm a dokáže přepravovat břemena do hmotnosti 1000 kg. Pokud potřebujete automaticky přepravovat ještě těžší náklad, zvolte variantu ACH 15. Rovněž tento nejvýkonnější ze tří modelů měří 1182 x 832 x 260 mm a je určen pro přepravu nákladu do 1500 kg. Výška nakládání a vykládání ACH 10 i ACH 15 je 290 mm.

Při zatížení dosahují obě větší varianty rychlosti až 1,2 m/s. Dostupná nakládací plocha pro ACH 06 je 900 × 900 mm. Ostatní dva modely mají nakládací plošinu o rozměrech 1200 x 1200 mm. Všechny tři modely jsou poháněny lithium‑iontovou baterií. Tu lze velmi pohodlně nabíjet pomocí nabíjecí stanice, která je součástí systému. Vozíky se k ní podle potřeby přistaví automaticky. Díky těmto vlastnostem jsou systémy Still AMR ideálním řešením pro automatizovanou horizontální přepravu zboží.

Still ACH, Still ČR

Díky nejmodernější senzorové technologii se inovativní řada ACH pohybuje ve skladu nezávisle, aktivně a bezpečně – dokonce i ve smíšeném provozu s lidmi a jinými průmyslovými vozíky. Vozíky přepravují na svých plošinách velké množství různých nosičů nákladu a lze je přizpůsobit širokému spektru překládacích míst. V závislosti na požadavcích pracuje AMR samostatně nebo prostřednictvím připojení k různým softwarovým systémům provozovatelů.

Vozíky AMR vynikají i z hlediska ochrany životního prostředí. Díky jejich výrazně nižší vlastní hmotnosti v porovnání s klasickými automatizovanými skladovými řešeními se citelně snižuje jejich spotřeba energie. Kromě toho jsou jejich pořizovací, provozní a údržbové náklady velmi nízké. Proto je lze velice úsporně integrovat do stávajících prostředí a systémů. V kombinaci s dobrou škálovatelností a vysokým bezpečnostním standardem nabízí řada ACH atraktivní vstup do automatizace mnoha odvětvím v oblasti zásobování díly pro výrobu, automobilového průmyslu, logistiky, zdravotnické výroby, výroby oděvů nebo elektroniky či e‑commerce.

2. místo
Driver Self Check In (DSCI)
Lidl Česká republika v.o.s.

Pilotní projekt společnosti Lidl realizovaný v ČR (LC Buštěhrad). Hlavní přínos projektu spočívá v samostatné, bezkontaktní registraci řidičů, kteří dorazili na sběrné parkoviště před areál LC se zbožím od našich dodavatelů. Každý řidič musí po příjezdu prostřednictvím dotykového displeje zaregistrovat dodávku zboží, kterou přivezl.

Driver Self Check In (DSCI), Lidl Česká republika v.o.s.

Při registraci uvádí dodavatele/spedici, druh zboží, počet a typ přepravních jednotek, zda má registrované časové okno, a následně je registrace zakončena skenováním dodacích dokumentů, které jsou automaticky přeposílány do kanceláře příjmu zboží. Samoregistrace řidičů s sebou přináší několik zásadních výhod, které si aktuální situace žádá:

1) Řidiči mohou registrace provádět 24/7 – rychlejší odbavení, nečekají na otevření příjmové kanceláře.

2) Příjem zboží získává online ucelený přehled o tom, které zboží již stojí na parkovišti a čeká na vykládku.

3) Minimalizace kontaktu s řidičem.

4) Minimalizace pohybu kamionů v areálu LC.

5) Odstranění jazykových bariér – registrace je možná v 24 světových jazycích.

Projekt dále přinesl digitalizaci procesu seznámení se řidiče a následného souhlasu s bezpečnostními pokyny v areálu LC a při manipulaci s paletovými vozíky. Poslední update systému přinesl i zásadní změnu v komunikaci s řidiči. Nově nyní komunikace probíhá pomocí mobilních telefonů a přináší pracovníkům příjmu zboží větší flexibilitu než dosavadní řešení pomocí zastaralých pagerů. V budoucnosti nás čeká hlubší integrace DSCI s naším příjmovým systémem s cílem dalšího zjednodušení a zrychlení příjmu zboží.

3. místo
MiR1350
Mobile Industrial Robots A/S

V době, kdy mnoho společností integruje mobilní roboty jako alternativu k vysokozdvižným vozíkům s posádkou, přichází MiR jakožto jednička na trhu autonomních mobilních robotů s dalším modelem – MiR1350. S užitečným zatížením až 1350 kg je MiR1350 dosud nejvýkonnějším AMR od MiR a umožňuje maximalizovat efektivitu logistických operací. Roboti zvládající až 1350kg náklad jsou navrženi pro dlouhodobou životnost a nenáročný servis tak, aby bezpečně a efektivně realizovali úkoly přepravy materiálu v náročných průmyslových prostředích. Jedná se o ty nejvýkonnější roboty pro přepravu palet a těžkých nákladů ve výrobních a montážních halách, ve skladech, logistických centrech i na nakládacích rampách.

MiR1350, Mobile Industrial Robots A/S

MiR1350 má schopnost se speciálně navrženými paletovými zvedáky automaticky vyzvedávat, přepravovat a doručovat palety. Pro co nejkomplexnější využití robota MiR1350 je v nabídce řada nadstavbových zdviží. Podle potřeby umožňuje rychle a snadno vyměnit nadstavbové moduly, které mohou být například vybaveny paletovými vidlicemi, dopravníky, robotickým ramenem nebo jinými nadstavbami. Tyto moduly umožňují AMR robotům nejenom naložit a vyložit palety a vozíky, ale zároveň také zajistit snadnou integraci a škálovatelnost v celém výrobním řetězci. Na rozdíl od tradičnějších paletových vozíků nevyžaduje MiR1350 žádnou obsluhu – takto optimalizuje přepravu palet a dává zaměstnancům čas a prostor na produktivnější úkoly.

MiR1350 bezpečně manévruje kolem všech druhů překážek, a pokud před něj člověk přímo vstoupí, zastaví se. S pokročilou technologií a sofistikovaným softwarem může robot navigovat autonomně a zvolit si nejefektivnější cestu k cíli. Když narazí na překážku, automaticky se přesměruje a umí změnit trasu tak, aby zabránil zastavení nebo zpoždění dodávky materiálu. MiR1350 je vybaven nejnovější technologií laserového skeneru a díky svému 360stupňovému výhledu je zárukou optimální bezpečnosti. Dvě 3D kamery v přední části umožňují robotovi vidět od 30 do 2000 mm nad podlahou a dva senzory v každém rohu přispívají k tomu, že robot vidí palety a další překážky, které jsou tak nízko, že jsou pro jiné roboty odhalitelné jen velmi těžko.

MiR1350 je tudíž jednoznačnou bezpečnou alternativou k tradičním paletovým zvedákům a vozíkům, které v sobě skrývají všudypřítomné bezpečnostní riziko pracovních úrazů. Další nespornou výhodou je u MiR1350 jeho uživatelská přívětivost, která dává od samého začátku plnou kontrolu nad robotem a jeho obsluhou. MiR1350 se ovládá prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo počítače za pomoci intuitivního rozhraní a lze jej programovat i na základě předchozích zkušeností. Robot může být integrován do ERP systému, což dává příležitost vytvářet plně automatizovaná řešení. Navíc lze MiR1350 začlenit do flotily spolu se zbytkem robotů MiR, takže různé druhy MiR robotů mohou být provozovány ve stejné flotile.

MiR1350 je zároveň první AMR na trhu splňující požadavky IP52, což v praxi znamená, že jejich součásti jsou nadstandardně chráněny a mohou přijít do styku s prachem a kapkami vody. MiR1350 lze tudíž použít v různých prostředích, blízko otevřených prostranství a jiných míst, kde je vystaven kapkám vody a nečistotám. MiR1350 je navržen tak, aby vyhovoval nejvyšším dostupným bezpečnostním standardům – ISO3691‑4, čímž opět převyšuje ostatní AMR na trhu. Maximální rychlost je 1,2 m/s, doba provozu 9 hod. 50 min., rozměry 1350 mm x 910 mm.

Top logistická služba

1. místo
Box48.cz
Packung

Systém Box48.cz je e‑commerce řešení, které dokáže vyrábět krabice na míru nejrychleji na trhu.

Díky možnosti vyrábět krabice na míru bez výsekových nástrojů minimalizujete rozměry krabic pro vaše produkty. Tato skutečnost radikálně snižuje náklady na výplňové prostředky.

Dále řešení popisuje přihlašovatel: Krabice vyrábíme od jednoho kusu (bez nutnosti minimálního počtu objednávaných krabic), což usnadňuje vzorování obalů, testování konstrukcí obalů, rychlý dodej v případě výpadku dodavatele.

Box48.cz, Packung

Krabice vyrábíme bez zbytečných komunikačních prodlev. Naším cílem je ale vyrobit je do 48 hodin v pracovních dnech mimo víkendy a státní svátky, kdy naše stroje nejedou. Odhad doručení lze ilustrovat modelovým příkladem:

Neděle 18:00 – Dorazila nám objednávka.

Pondělí 8:00 – Objednávka byla zařazena do výroby (informaci jste dostali e‑mailem formou PDF potvrzení). Nyní začíná běžet lhůta 48 hodin na výrobu ve všedních dnech mimo státní svátky.

Středa 8:00 – Objednávka je nyní vyrobena. Na základě vámi zvoleného způsobu dopravy vám o expedici přijde informace do e‑mailu. Zásilka krabic v rozloženém stavu vám pak přijde na základě informací od vámi zvoleného dopravce (tento čas nemůžeme ovlivnit).

Pátek 9:00 – Je možné, že už kompletujete vaše krabičky a na e‑mail vám přichází faktura za vaši objednávku.

Jaké praktické funkce Box48.cz využívá?

 • Individuální podmínky pro B2B zákazníky.
 • Individuální slevy až 10 % u opakovaných nákupů
 • Doprava v ČR zdarma od 10 tisíc korun.
 • Možnost hromadného srovnávání cen krabic.
 • Možnost ukládání kalkulací.
 • Moje oblíbené produkty.
 • Možnost vyrábět na míru individuální konstrukce vyrobitelné na stroji Panotec Compack EVO.

Technická specifikace:

Nabídka krabic Box48 je vyrobena z nekonečné lepenky, která je skládána po 1143 mm (tzv. bigy jsou tedy součástí vyrobených krabic) na paletě. Z podstaty technologie není možné rozhodnout, kde se big na krabici objeví. Preventivně tedy upozorňujeme, že krabice jsou přepravní, a doporučujeme udělat tzv. vzorování (objednat si před větší objednávkou menší množství a otestovat si funkčnost).

Výhodou tohoto způsobu práce je eliminace výsekových forem (významně prodražují produkci a musí být v jednom rozměru) a právě rychlost produkce (vyrábíme do 48 hodin v pracovních dnech od jednoho kusu).

Typy lepenky:

 • 3VVL – vlna B, síla 3mm, složení lepenky: 120g/m² Kraftliner, 120g/m² Wellenstoff, 140g/m² Testliner
 • 5VVL – vlna BE, síla 4mm, složení lepenky: 120g/m² Kraftliner, 120g/m² Wellenstoff, 100g/m² Schrenz, 120g/m² Wellenstoff, 120g/m² Testliner

Kromě výroby krabic na míru je na webu k dispozici velké množství kategorií a variant obalového materiálu.

2. místo
Boxollo.com
Packung

Denně se lidé setkávají se stejnou situací – objednají si produkty, které obdrží v balíku mnohonásobně větším, než jsou rozměry objednávaných produktů. A jako nechtěný bonus získají spoustu výplňového materiálu, který má za úkol ochránit zboží v přepravní krabici. Takové balení zásilky je neefektivní, neekonomické a v neposlední řadě neekologické.

Dále mají sloco přihlašovatelé řešení:

Potřebujete zabalit novou objednávku ve vašem e‑shopu nebo spočítat ideální balení pro komponenty skříně v nábytkářské firmě? Využijte Boxollo. Algoritmus, který vypočítá nejmenší možnou velikost krabice pro přepravu a navrhne optimální umístění produktů. Tím, že přepravované produkty budou umístěny do krabice těsně obepínající objednané produkty, eliminujeme nutnost výplňového materiálu. Což přispěje k rychlejšímu zabalení objednávky, nižším nákladům na cenu balíku, jeho přepravu a zároveň větší efektivitu tím, že na jeden závoz je možné přepravit více zásilek. To pomáhá snížit uhlíkovou stopu balení.

Boxollo.com, Packung

Výhody:

 • Vyhodnocení díky napojení na firemní informační systém.
 • Optimální návrh velikosti přepravní krabice real‑time.
 • Vizualizace balení.
 • Návrh umístění produktů v balení.

Díky tomu, že znáte rozměry svých produktů, můžeme napojit Boxollo přímo na váš informační systém. Zároveň s vytvořením objednávky odešlete dotaz s rozměry a váhou jednotlivých položek. Boxollo obratem navrhne optimální velikost přepravní krabice. Ideální situace pro zjištění nákladů na zásilku ještě předtím, než ji stihnete zabalit. Pro samotné balení Boxollo umí výpočet vizualizovat. To usnadní práci balícího operátora. Tomu se po načtení čárového kódu objednávky v aplikaci zobrazí, jak Boxollo navrhlo umístění produktů v krabici.

V nastavení optimalizace je možné vybrat mezi několika parametry. Od omezení počtu kusů v objednávce přes maximální rozměry či váhu balíku a následné rozdělení do více balíků po zakázání rotace produktu nebo v případě křehkých produktů jejich umístění do horní části balení.

Využití:

 • Přiřazení objednávek ke správné balicí technologii.
 • Konsolidace produktů mezi sklady.
 • Automatizovaný výběr typu balení.

Uplatnění je hned několik. Ideální situace nastane, když se rozhodnete spojit Boxollo s automatickou balicí linkou například Opera od společnosti Panotec. Boxollo pomůže s rozřazením objednávek tak, aby do automatické balicí linky vstupovaly jenom objednávky, které lze danou automatickou linkou zabalit. Tím se maximalizuje její plné vytížení. Zbývající nadrozměrné produkty jsou odeslány po dopravníku na ruční balení.

Mezi další příklady aplikace Boxollo v procesu balení můžeme uvést konsolidaci produktů mezi sklady, výběr vychystávacího boxu, pokud není požadavkem dynamický výpočet (který hledá nejmenší možnou krabici). Fixním výpočtem s definovanými krabicemi, které aktuálně daný podnik využívá, dokáže Boxollo rozhodnout, která z krabic (případně vychystávacího boxu) je pro dané produkty nejvhodnější.

Propojení informačního systému s aplikací Boxollo je možné přes API rozhraní či je možné vypočítat rozměry manuálně pomocí nahrání CSV souboru ve webové administraci. Data jsou dostupná a v bezpečí díky záložnímu výpočetnímu serveru a rozdílné geolokaci datacenter.

3. místo
Emergency síť pro doručení po celé ČR
Liftago & DHL Express CZ

Svět technologií se rozvíjí podstatně rychleji než byznysmodely v logistice a chtěli jsme spolu s DHL Express vyzkoušet „setkání dvou světů“ – předního světového lídra v oblasti mezinárodní přepravy s robustními procesy, přísnými SLAs, ale s otevřeností inovacím. A Liftaga jakožto inovátora a průzkumníka nových možností flexibilní a udržitelné přepravy.

Liftago již před spoluprací s DHL Express experimentovalo s novými způsoby doručování zboží v e‑commerce (viz předchozí přihlášky s konceptem „Logistika jako softwarová služba“ ve spolupráci s Alza.cz), a protože softwarová platforma propojující zdroje poptávky po přepravě s volnou kapacitou relevantních přepravců okolo je univerzální koncept, byl jen krok k testování spolupráce s DHL.

Emergency síť pro doručení po celé ČR, Liftago & DHL Express CZ

Liftago doručilo ve spolupráci s DHL Express CZ dosud (od června 2021) přes 14 tisíc zásilek v rámci hromadného doručování (v průměru 25 zásilek na trasu) a bez předchozí avizace nebo cut‑off times (poptávka DHL Express do Liftago sítě mířila v průměru 30 minut před požadovaným přistavením řidičů, nalezení vhodných řidičů mezi nejbližšími v průměru zabralo tři minuty). Metriky úspěšnosti doručení plní standardy a SLA DHL.

Od startu spolupráce se tento nástroj „emergency kapacity“ ze sítě Liftago rozšiřuje na další service centra po celé ČR a dále řešíme příležitosti rozvoje.

A jak to celé funguje? Nejprve proběhl manuální pilot schopností Liftaga (přes manuální API upload – fáze trvala několik dní), následně došlo k API integraci (fáze trvala 3–4 týdny) a testování. Od té doby Liftago slouží jako nástroj, kde jednotlivá service centra si mohou v den expedice dobrat libovolné množství přepravní kapacity ze sdílené Liftago sítě (typicky z důvodu optimálního vytížení vlastní doručovací sítě, úspory nákladů, řešení převisu poptávky nebo nemocnosti vlastních kurýrů). Liftago je schopno dodat libovolnou kapacitu na libovolnou zónu doručování (typickou i atypickou zónu hromadného doručení či ad hoc doručení) během pár minut. Z pohledu DHL Express se jedná o unikátní řešení a malé kouzlo, kdy po pár minutách začnou najíždět řidiči pro vychystané zásilky a rázem vyřeší „problém depa“.

3. místo
Klientská aplikace MySkladon
Skladon (Central Warehouse Solution)

Aplikace MySkladon poskytuje obchodníkům přehled o veškerém toku zboží – tj. o objednávkách, skladových zásobách, vratkách, reklamacích, příjmech zboží, a to odkudkoliv na světě. Aplikace prochází neustálým vývojem, její součástí je i nový integrační systém. Ten pro klienty znamená snazší a rychlejší napojování e-shopových platforem, ERP systémů, FTP i marketplaces. Přenos dat je navíc vždy v reálném čase, což přináší významné urychlení toku dat mezi Skladon skladovým systémem (WMS), aplikací, dopravci i samotnými e-shopy. Zároveň byly rozšířeny možnosti produktového portfolia a její správy (o obalová konta, systémové definování promo materiálů aj.), rozšíření možností práce s FEFO pro snížení odpisů, a došlo k napojení dalších dopravců (DHL, DPD či Balíkovna od České pošty).

 Aplikace MySkladon

Aplikace byla také kompletně přeložena do českého jazyka, nyní tak nabízí anglickou i českou verzi. U relevantních objednávek byla nově přidána i možnost kontroly věku kupujících – např. u výrobků s obsahem alkoholu či CBD produktů.

V prostředí aplikace klienti dostávají také pravidelné notifikace o jakékoliv nadefinované změně týkající se jeho zboží, přičemž mezi tyto funkce nově přibyla také možnost nastavení signální hladiny zásob (ROP). Tato funkce znamená, že pokud se konkrétní produkt odbavováním objednávek poníží na stanovenou hranici, aplikace klienta upozorní, aby si daný produkt doobjednal u svého dodavatele a předešel tak riziku vyprodání zásob. Zároveň byly v systému rozšířeny možnosti reportingu, prostřednictvím kterého mohou klienti jednoduše a pohodlně řídit své skladové zásoby, popř. byla přidána funkce „allow expedition“, čímž může klient dočasně zamítnout expedici vychystávaných objednávek.
Výrazným posunem bylo také vytvoření vratkového widgetu, který koncovému zákazníkovi usnadňuje proces vrácení zboží, což je dnes s ohledem na zákaznickou spokojenost stále významnější faktor. Po implementaci vratkového widgetu na web e-shopu, jeho vyplnění a odeslání je automaticky do MySkladonu i e-mailu zákazníka odeslán vygenerovaný vratkový formulář. Ten Skladonu slouží jako podklad pro snazší evidenci (reklamace se dá tedy snadno dohledat) a pro zákazníka jako adresní štítek pro samotné vrácení zboží.

Top developerské řešení

1. místo
CTPark Prague West – budova CHR2
CTP

Developer CTP dodržuje nejvyšší stavební standardy na trhu zajišťující vznik budov s dlouhou životností, které jsou zároveň ekologicky udržitelné a mají hodnocení BREEAM na úrovni vynikající nebo lepší. V CTParku Prague West jsme nedávno předali budovu CHR2 společnosti Rhenus aspirující na „nejzelenější“ a nejšetrnější budovu tohoto typu v České republice. Výstavba objektu o ploše 14,5 tisíce metrů čtverečních započala v roce 2021 a CTP projekt dokončilo a předalo nájemci v lednu 2022.

Nájemce haly, společnost Rhenus Logistics, zajišťující přepravu a skladování produktů chemického průmyslu, budovu využívá jako sklad a překladiště zboží. Hlavní výhodou areálu je bezesporu jeho prémiová lokalita. Chrášťany jsou přímo napojeny na Pražský okruh a dálnici D5, směřující přes Plzeň do Německa. Na udržitelnost myslelo CTP již před zahájením výstavby a zavedlo tak řadu opatření, které minimalizovaly dopad stavebních prací na životní prostředí. Na stavbě působil biologický dozor a podkladní vrstvy projektu tvoří materiál vyprodukovaný např. při nedaleké demolici dálnice. Celkově CTP stavělo objekt převážně z recyklovaných materiálů a řada z nich má certifikát FSC či environmentální prohlášení o produktu EPD (Environmental Product Declaration). Společnost zároveň počítá s tím, že odpad ze stavby neskončí na skládce, ale bude se dále recyklovat.

CTPark Prague West – budova CHR2, CTP

Revitalizací následně projde také okolí CTParku Prague West. Hned u vjezdu do areálu je umístěna skalka pro ještěrky a broukoviště. To, že jde o jednu z nejzelenějších budov, je patrné prakticky na každém kroku. Budova zahrnuje technologie pro snížení plýtvání vodou, monitorovací systémy pro úniky a použití vody, LED osvětlení, materiály s certifikací FSC & EPD včetně dřeva, nízkoemisní systémy vytápění a chlazení a další.

Neobvyklým řešením na trhu jsou vnitřní retenční nádrže pro zadržování vody. Dešťová voda je sbírána do podzemních retenčních nádrží, odkud je vsakována vsakovacími studnami zpět do podloží. V areálu je šest podzemních retenčních nádrží a 60 vsakovacích studní.

2. místo
Panattoni Park Teplice South – nový život brownfieldu a bývalé sklárny pro společnost Sanitino
Panattoni Czech Republic Development

Společnost Panattoni představuje další úspěšně revitalizovaný brownfield. Tímto moderním a ekologickým projektem jsme navrátili průmysl do lokality, v níž se mu historicky dařilo, do bývalého areálu skláren Kavalier v Hostomicích na Teplicku.

Prvním nájemcem nové průmyslové zóny Panattoni Park Teplice South se stal český prodejce sanitární techniky Sanitino. V nové ekologicky šetrné budově, která aspiruje na mezinárodní certifikaci BREEAM New Construction Excellent, zahájil provoz distribučního centra, které bude postupně sloužit celé Evropě.

Panattoni Park Teplice South – nový život brownfieldu a bývalé sklárny pro společnost Sanitino, Panattoni Czech Republic Development

Proměna zpustlého brownfieldu s více než stoletou sklářskou historií v moderní zónu pro lehkou výrobu a distribuci zboží s investicí přesahující půl miliardy tak úspěšně pokračuje. Poloautomatická hala vyniká nejnovějšími logistickými technologiemi a neobvyklým řešením se třemi mezaniny. Hala umožňuje maximalizovat skladovací prostor a zefektivnit a zrychlit proces balení a expedice zboží. Protože součástí haly je i vychystávací věž s dopravníky a další náročné skladovací systémy, bylo nutné navýšit v této části budovy bodové zatížení podlahy na 40 tun.

3. místo
Panattoni Park Stříbro – distribuční centrum Urban Transporte pro komplex chytrých továren Kion Group
Panattoni Czech Republic Development

Panattoni Park Stříbro – expanze ekologických skladovacích prostor pro společnost Raben: V průběhu koronavirové pandemie vybudovala společnost Panattoni za necelé čtyři měsíce novou halu v Panattoni Parku Stříbro pro Raben Group. Stavební práce byly zahájeny v nejobtížnější době, kdy Česko svírala nejrozsáhlejší sada karanténních opatření, a k tomu byl projekt opožděn kvůli archeologickému průzkumu.

Panattoni Park Stříbro – distribuční centrum Urban Transporte pro komplex chytrých továren Kion Group, Panattoni Czech Republic Development

Díky dobré koordinaci stavby a extrémnímu nasazení dodavatele se však nakonec podařilo budovu o velikosti 10 tisíc metrů čtverečních předat do užívání dle původního plánu. O necelý rok později (2021) společnost Panattoni zahájila výstavbu expanze a celkového rozšíření první haly. Expanze byla dalším projektem pro společnosti Raben Transport a Raben Logistics. V nové hale, která se napojuje na předchozí projekt v Panattoni Parku Stříbro, se rozšířily prostory pro provozování logistické strategie cross‑dock, jež bude sloužit ke skladování, třídění a distribuci výrobků. Panattoni nominuje tento projekt do kategorie Top developerské řešení, jelikož je v souladu s dlouhodobou strategií Panattoni Go Earthwise.

Budova obdržela vysoké hodnocení „Excellent“ v rámci prestižní ekologické certifikace BREEAM New Construction podle nejnovějších standardů.

Eco‑Eco

1. místo
Dachser Czech Republic
Yard Management System

Projekt byl popsán výše.

2. místo
Box48.cz
Packung

Projekt byl popsán výše.

3. místo
Plně automatizovaný sklad Coca‑Cola HBC v Kyjích
Coca‑Cola HBC CZ/SK

Projekt byl popsán výše.


Absolutní výsledky soutěže Impuls Logistika

Top logistický projekt

1. Yard Management Systém, Dachser Czech Republic
2. První AutoStore instalace v České republice; Continental Automotive
3. Plně automatizovaný sklad Coca‑Cola HBC v Kyjích; Coca‑Cola HBC CZ/SK
4. Automatická balicí linka pro Datart; Packung
5. Provoz fulfillmentového centra v Paskově; Dextrum Fulfillment
6. Nový systém řízení přeprav u Gebrüder Weiss – TIS Dispo; Gebrüder Weiss
6. PackMan (robot na třídění zásilek); Zásilkovna
7. Go paperless – elektronické POD (proof of delivery); Gebrüder Weiss
8. Automatizace inventur skladových zásob v hlavní roli drony; Gefco
9. DoDo Partner; DoDo Czech
10. Provoz distribučního centra v Mošnově; Central Warehouse Solution
11. Logistické centrum LIDL Buštěhrad; Lidl
12. Vracení knih do oběhu pomocí Knihoboxu; Knihobot
13. Logistické centrum UPS Czech Republic v Tuchomeřicích; UPS Czech Republic
14. Žokejové a elektromobilita; Gefco
14. Automatizované vozíky Still přepravují až milion komponent denně; Still
15. Spuštění provozu moderního překladiště v Ostředku; WeDo
16. Dokonalý expediční štítek existuje; Gumex

Eco‑Eco

1. Yard Management System; Dachser
2. Box48.cz; Packung
3. Plně automatizovaný sklad Coca‑Cola HBC v Kyjích; Coca‑Cola HBC CZ/SK
4. CTPark Prague West – budova CHR2; CTP
5. Emergency síť pro doručení po celé ČR; Liftago & DHL Express CZ
6. Paketovací lis Macfab Compact 450; Xertec
7. Logistické centrum Lidl Buštěhrad; Lidl
7. Automatická balicí linka pro Datart; Packung
7. Panattoni Park Stříbro – distribuční centrum Urban Transporte pro komplex chytrých továren Kion Group; Panattoni Czech Republic Development
8. Panattoni Park Teplice South – nový život brownfieldu a bývalé sklárny pro společnost Sanitino; Panattoni Czech Republic Development
9. Panattoni Park Zdice – nová šetrná budova pro výrobce Doosan Bobcat; Panattoni Czech Republic Development
9. Sázava Logistic Park; UDI Group

Top logistický produkt

1. Vozík Still ACH; Still ČR
2. Driver Self Check In (DSCI); Lidl
3. MiR1350; Mobile Industrial Robots
4. Paketovací lis Macfab Compact 450; Xertec
5. Vozík Still RXE 10‑16C; Still
6. Těžké vysokozdvižné elektrické vozíky Linde E100‑E180

Top logistická služba

1. Box48.cz; Packung
2. Boxollo.com; Packung
3. Emergency síť pro doručení po celé ČRLiftago & DHL Express CZ
3. Klientská aplikace MySkladon; Central Warehouse Solution
4. Platforma Ringil; Ringil
5. Otevření proprietární sítě výdejních AlzaBoxů celému trhu; Alza.cz
6. Zero emissions – ekologická služba pro zákazníky Gebrüder Weiss; Gebrüder Weiss
7. 1guard – Monitoring; Adastra
8. WeDo Spuštění mobilní aplikace s unikátními službami; WeDo
9. Semafor prezentující vytíženost dep; WeDo

Top developerské řešení

1. CTPark Prague West – budova CHR2; CTP
2. Panattoni Park Teplice South – nový život brownfieldu a bývalé sklárny pro společnost Sanitino; Panattoni Czech Republic Development
3. Panattoni Park Stříbro – distribuční centrum Urban Transporte pro komplex chytrých továren KION Group; Panattoni Czech Republic Development
4. Panattoni Park Zdice – nová šetrná budova pro výrobce Doosan Bobcat; Panattoni Czech Republic Development
5. Sázava Logistic Park; UDI Group
6. Brno Airport – společnost Noviko zahajuje svůj provoz pomocí chladírenských technologií; Panattoni Czech Republic Development
7. Panattoni Park Stříbro – distribuční centrum Urban Transporte pro komplex chytrých továren Kion Group; Panattoni Czech Republic Development
8. Brno Airport – nový výdejní sklad Ikea; Panattoni Czech Republic Development
9. DC1 v Prologis Park Prague‑Chrášťany; Prologis
10. P3 Olomouc – Albert, solární panely a BREEAM Excellent; P3 Logistic Parks

Související