Společnost cargo-partner usiluje o komplexní strategii udržitelnosti a již mnoho let prosazuje dopravní technologie šetrné k životnímu prostředí. Nyní se tato mezinárodní dopravní a logistická společnost chopila příležitosti zorganizovat leteckou přepravu provedenou klimaticky neutrálním způsobem použitím paliva pro udržitelné letectví (Sustainable Aviation Fuel, SAF) a kompenzací emisí oxidu uhličitého generovaných při obstarání SAF.

Zásilka vzlétla z vídeňského letiště na začátku prosince a následující den přistála na letišti Dallas Fort Worth v Texasu. Letecká přeprava zásilky byla provedena pro zákazníka z kosmetického průmyslu a měla objemovou hmotnost 340 kilogramů.

„Jsme rádi, že můžeme společně s naším dlouholetým partnerem, společností Lufthansa, vytyčit tento první důležitý milník pro udržitelné dopravní technologie. Pro obě společnosti to byla první zásilka, která odlétala z Vídně podle kritérií SAF. Tímto startovním signálem chceme společně připravit půdu pro CO₂ neutrální logistiku,“ konstatoval Jo Feiks, corporate director product management air cargo ve společnosti cargo-partner.

Související

Pro výrobu SAF přicházejí v úvahu různé suroviny a procesy. Například biokerosin lze vyrábět ze zbytkových a odpadních materiálů, jako je domovní odpad, použité oleje nebo tuky. Používání alternativních paliv namísto fosilních a v kombinaci s dalšími opatřeními pro kompenzaci CO₂ může umožnit stoprocentně klimaticky neutrální dopravu.

„Doufáme, že dokážeme inspirovat mnoho našich zákazníků, aby se rozhodli pro dopravu s použitím udržitelných paliv, a těšíme se na četné navazující projekty ve spolupráci s Lufthansou,” dodal Jo Feiks.

Související