V mimořádně chladném počasí poloviny prosince jsme se jako studenti vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství katedry logistiky, Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze vypravili do sídla rejdařství Mediterranean Shipping Company (MSC) pro Českou republiku a Slovensko. Sídlo se nachází v budově Green Point na pražském Smíchově, kousek od stanice metra Anděl.

Po shromáždění na recepci jsme se přesunuli do osmého patra zmiňované moderní stavby, kde nás uvítala paní Barbora Soukupová (sales deputy manager), s panem Martinem Nováčkem (commercial manager.). Po malém občerstvení nám byla představena historie společnosti MSC, která je na rozdíl od některých jiných velkých rejdařských společností rodinou firmou. Firmu založil v roce 1970 pan Gianluigi Aponte, jehož potomci postupně přebírají vedení společnosti.

Společnost MSC je v tomto momentě největší světovou rejdařskou společností z pohledu objemu přepravy (počet TEU).

V úvodní části nám byly představeny dceřiné firmy společnosti MSC, které zajišťují komplexní služby nejen v mezinárodní námořní dopravě, ale také například v silniční či železniční dopravě. Tyto obory s dopravou námořní úzce souvisejí jakožto návazní dopravní obory. To platí zejména pro přepravu kontejnerizovaného zboží. Dalším odvětvím podnikání je provoz trajektových lodí pro osobní dopravu. Tyto lodě jsou provozovány zejména ve Středozemním moři (společnost GNV). Společnost také provozuje několik zaoceánských výletních lodí (skrze dceřinou společnost SNAV).

Budoucnost je dost možná ve vodíku

V průběhu prezentace jsme se dostali k ekologii přeprav. I přes to, že námořní doprava je mezi obory dopravy v přepočtu na přepravené tuny nákladu tou nejvíce emisně šetrnou, společnost MSC se snaží snižovat svojí emisní a uhlíkovou stopu. Konkrétně pak vyřazováním jejich nejvíce neekologických lodí z provozu a úpravami těch modernějších pomocí přídavných zařízení tak, aby se výrazně snížily jejich vyprodukované emise. Do budoucna jsou dokonce připraveny motory lodí přestavět na vodíkový pohon, který se zdá být nejvíce ekologický a zároveň maximálně efektivní.

Související

Přibližně v půlce přednášky se k výše zmíněné dvojici přednášejících připojila i paní Michaela Svrčková, managing director MSC Czech Republic & Slovakia. Společně s ní jsme se zaměřili na události posledních let, zejména na události, které negativně ovlivnily globální dodavatelské řetězce. Řeč se točila kolem témat týkajících se covidu-19, jeho vlivu na námořní přepravu z pozice rejdaře a na následnou nestabilitu vyvolanou uzávěrkami čínských přístavů. Dále jsme rozebírali další negativní události let 2021 a 2022, například zablokování Suezského průplavu lodí Ever Given.

Těsně před závěrem jsme se pustili do občerstvení, které pro nás bylo přichystáno a poté se vydali si ještě prohlédnout kanceláře společnosti. Musíme vyzdvihnout design a celkové prostředí, které opravdu vystihuje rejdařskou společnost. Co jiného charakterizuje obor rejdařství více než lodě a kontejnery. Obojí můžete v kancelářích najít. Loď sice ve zmenšeném modelu, avšak nalézt v osmém patře budovy kontejner v autentické velikosti upravený do místnosti s posezením, to už je dá se říci „specialitka“.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem přednášejícím a celkově společnosti MSC za jejich čas a poutavý výklad. Dále také našim pedagogům doc. Petru Kolářovi a doc. Radku Novákovi z katedry logistiky VŠE v Praze.

(redakčně upraveno)

Související