Kuehne+nagel nabízí nízkoemisní alternativu letecké přepravy pro společnosti přepravující IT vybavení. Certifikát o snížení emisí získává v aktuálnmím případě jak Lenovo, tak jeho zákazníci.

Společnosti Kuehne+Nagel a Lenovo uzavřely partnerství, jehož účelem je podporovat technologické firmy při plnění jejich závazků minimalizovat dopad na životní prostředí a bojovat s klimatickou změnou. Jeho součástí je nabídka řešení, které je v tech odvětví unikátní: zákazníci Lenovo si mohou u svých objednávek IT vybavení zvolit možnost přepravy s využitím udržitelných leteckých paliv SAF. Ta jsou vyráběna ze zemědělských plodin a jejich použití umožňuje snižovat emise skleníkových plynů.

SAF je dnes nejefektivnějším řešením, jež zásadním způsobem redukuje ekologickou stopu nákladní letecké přepravy. V případě, že bude zakázka realizována s využitím SAF, vystaví Kuehne+Nagel pro Lenovo i jeho zákazníka certifikát o snížení emisí. Obsahovat bude údaje o objemu SAF využitého k přepravě objednaného zboží prostřednictvím dané linky a dopravce. Takto transparentně deklarované hodnoty umožňují zákazníkům snižovat jejich emise u nakupovaného zboží a služeb díky eliminaci emisí CO2e1 při jejich přepravě.

Související

„Kuehne+Nagel pokračuje ve vývoji jednoduše dostupných udržitelných přepravních řešení s přidanou hodnotou pro zákazníky. Těší nás, že se společnost Lenovo rozhodla pro náš inovativní SAF koncept, jehož součástí je i emisní certifikace nejen pro Lenovo, ale i jeho zákazníky. Tímto způsobem podporujeme dosahování vědecky podložených SBTi2 cílů veškerých stran zapojených do fungování jejich dodavatelských řetězců. Zákazníci Lenova se nyní mohou vyvarovat emisí CO2e bez ohledu na to, jakou linku nebo leteckou společnost pro přepravu svých zásilek využívají,“ uvedl Yngve Ruud, člen představenstva Kuehne+Nagel zodpovědný za leteckou logistiku.

„Inovativní služba, kterou jsme vytvořili spolu s Kuehne+Nagel, je dalším krokem v plnění našeho závazku dodávat udržitelné produkty i řešení. Nepřestáváme ale hledat, osvojovat si a zdokonalovat další způsoby, jak snížit emise vznikající při manipulaci, skladování a přepravě našich produktů,“ dodal Gareth Davies, ředitel globální logistiky ve společnosti Lenovo.

pozn:

 1 Mezi hlavní skleníkové plyny se řadí například oxid uhličitý, methan, oxid dusný nebo vodní pára. Nejvíce (cca 75 procent) potom přispívá oxid uhličitý. Z toho důvodu se emise všech ostatních skleníkových plynů přepočítávají na CO2 ekvivalent. CO2 ekvivalent je potom takové množství CO2, které by mělo ekvivalentní příspěvek ke skleníkovému jevu, jako sledované množství jiného plynu Pro přepočet na CO2e se využívá tzv. Global Warming Potential, neboli GWP. Jedná se o potenciál globálního ohřevu, který popisuje příspěvek daného plynu ke globálnímu oteplování během 100 let. (Zdroj: Diplomová práce, Stanislav Axman: Studie proveditelnosti energetických úspor pro vybraný objekt nebo technologii, České vysoké učení technické v Pzare, Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd (2022)

Související