Hrozí nedostatek kontejnerů

Rok 2022 pro mnohé přepravce proběhl ve znamení pokoření historických milníků. Cena za transport 12metrového kontejneru z Asie do Evropy klesala ze 14 tisíc na pouhých 1700 amerických dolarů. Pokles ceny za dopravu zapříčinil také pokles námořních kapacit na 70 procent. Striktní politika lockdownů v Číně, stávky v evropských přístavech a válka na Ukrajině ovlivňovaly tok zásilek. Vyhlídky na rok 2023 nevěstí zásadnější zlepšení. Třetí největší světová přepravní společnost DSV je na tyto výzvy připravená. 

Sklady nám, stejně jako většině přepravců, přetékají zbožím nakoupeným v dobách nejvyšších cen za transport, tedy 14 tisíc dolarů za 40stopý kontejner z Asie do Evropy. Po celoročním klesání na skoro desetinovou hodnotu ale tuto příznivější cenu nemůžeme úplně využít, protože budování skladů v cílové destinaci není jednoduché.

Související

Přesně z tohoto důvodu klesala též vytíženost námořních kapacit. Kvůli nižším číslům za objednané zboží lodě jezdily naplněné jen ze 70 procent. Obchodní řetězec se pomalu vzpamatovával z covidového propadu, dokud nezasáhly loňské geopolitické zvraty.

Další nepříjemnosti, které se nás dotýkaly nejvíce, byly v asijských a evropských přístavech. Lockdowny v Číně přiškrtily tok zboží a zavinily čekání zásilek v přístavech. Zboží v evropských přístavech zase ovlivňovaly stávky.

Válka na Ukrajině přiměla všechny přepravce k závazku zastavení železničního transportu přes území Ruska. Pouze někteří však svému slovu dostáli – DSV zvolila alternativní trasu přes Turecko.

Přepravci jsou po mnohých peripetiích z minulých let připraveni pružně reagovat na mnohé události. Zablokování klíčových průplavů jsme v DSV vyřešili elegantně. Znovuoživili jsme koncept kombinované dopravy Air & Sea. Zboží z Asie putuje po moři do Dubaje, odkud se letecky rozesílá na konečné místo určení.

Možný problém v letošním roce představuje skartace 600 tisíc přepravních kontejnerů. Vzhledem k nenaplněným námořním kapacitám v minulém roce to nemusí v nejbližší době znamenat překážku, dlouhodobě se nedostatek kontejnerů ale projeví snížením počtu přepravovaných zásilek.

Případná narušení toku zboží řešíme operativní a technologickou cestou, například pomocí unikátní Chytřejší sběrné služby nebo kombinovanými typy dopravy. To je také naše preventivní opatření k zamezení vzniku prodlení v nouzových případech.

Související