Potřebný přehled díky digitálním řešením

Vývoj v námořní přepravě byl i v roce 2022 velmi turbulentní. Do jeho prvních týdnů jsme vstoupili s vysokou poptávkou po lodním prostoru, zároveň se však náš trh vyznačoval nízkou spolehlivostí a stabilitou. 

Jedním z milníků se stal, stejně jako pro všechny ostatní oblasti života ve společnosti, začátek války na Ukrajině. Znamenal výrazné narušení toku zboží do Evropy a byl jedním ze zásadních faktorů vedoucích ke kongesci, resp. téměř kolapsu, klíčových evropských přístavů. Čekací lhůty před nimi dosáhly historických maxim v řádu týdnů, vážně narušeny byly i návazné distribuční kanály do vnitrozemí.

Od druhého čtvrtletí nastalo postupné ochladnutí poptávky, ať už v důsledku inflace, energetické krize či postpandemické obnovy některých sektorů ekonomiky, zejména ve směru z Asie do Evropy a severní Ameriky. Pokračovalo i ochromení provozu čínských přístavů v důsledku striktních lockdownů. Snížení objemů zboží ke konci roku nicméně umožnilo poskytovatelům námořních přeprav soustředit se na zlepšení kvality servisu a situace ve většině světových přístavů se začala přibližovat stavu, jaký jsme naposledy evidovali před příchodem koronavirové epidemie.

Související

Daným výkyvům jsme čelili s co největší flexibilitou a transparentností, abychom dokázali zákazníkům navzdory okolnostem poskytnout vždy optimální řešení.

Přetížené přístavy vedly k přesměrování toku zboží do jiných koridorů, než bývalo zvykem, například došlo k výraznému nárůstu překladu zboží přes německý přístav Wilhelmshaven, odkud do loňského roku neexistovalo přímé spojení s Českem. I díky podpoře ze strany Kühne+Nagel jej dnes s tuzemskem spojuje několik párů vlaků týdně, přímé železniční spojení bylo posíleno i z přístavu v Gdaňsku.

Na globální úrovni jsme pokračovali v rozvoji našich digitálních řešení, počátkem letoška jsme například v rámci platformy seaexplorer spustili indikátor narušení námořní přepravy, který uživatele v reálném čase informuje o situaci v hlavních světových přístavech. Zákazníkům také k dispozici zůstává podpora naší sítě servisních středisek s více než 10 tisíci experty.

Do roku 2023 vstupujeme s očekáváním dalšího postupného zklidňování situace jak v Evropě, tak na dalších kontinentech a – alespoň co se námořních přeprav týče – zvyšování spolehlivosti. A třebaže nás nedávná historie naučila, že nečekané výzvy mohou nastat kdykoli, věřím, že se s nimi v případě potřeby opět dokážeme vypořádat.

Související