Jako firma se Still otázkám potřeby ochrany klimatu a trvalé udržitelnosti výrazně věnovala ještě před boomem demonstrací „Fridays for Future“ a dlouho před příchodem aktuální energetické krize, připomíná aktuální tisková zpráva společnoti.

„V praxi naše zákazníky stále častěji zajímala naše aktivita v oblasti trvalé udržitelnosti. O to více mě těší, že máme v této problematice čisté svědomí,“ potvrzuje Frank Müller, senior vice president Still brand management. Toto uvažování se ve společnosti Still začalo rozvíjet  ještě dříve, než se o tomto tématu začalo diskutovat ze všech stran. „Stalo se skutečně pevnou součástí naší firemní DNA, proto je pro nás dosud dosažený pokrok jen další metou. Náš cíl zní: Nulové emise v celém dodavatelském řetězci,“ pokračuje Frank Müller.

Slogan odpovídá realitě

Již v polovině minulého roku vybudoval dodavatel intralogistických řešení v areálu centrály v Hamburku nabíjecí stanice. V souladu se sloganem Stillu „Nech se elektrizovat!“ je zde možnost nabíjet nejen elektricky poháněná služební vozidla, ale také elektromobily zaměstnanců a návštěvníků. Elektřinu potřebnou pro nabíjecí stanice odebírá Still – jako ostatně veškerou elektřinu – ze „zelených“ zdrojů.

Již v polovině minulého roku vybudoval dodavatel intralogistických řešení v areálu centrály v Hamburku nabíjecí stanice.
Již v polovině minulého roku vybudoval dodavatel intralogistických řešení v areálu centrály v Hamburku nabíjecí stanice.
Foto: Thomas Jankowski

„Tím s našimi nabíjecími stanicemi výrazně přispíváme ke snížení emisí CO2,“ zdůrazňuje Stefan Sanny, senior director facility management & technical services.

Podpora strategie trvalé udržitelnosti

Zavedením prvních elektricky poháněných servisních vozidel udělala společnost Still další krok ve své strategii trvale udržitelného rozvoje. V první fázi by měla být v rámci pilotního projektu po dobu jednoho roku shromažďována data o tom, jak lze tyto alternativní pohony sloučit s náročnou servisní strategií Still s vysokými nároky na kvalitu.

Související

Stefan Sanny říká: „Během této doby získáme zkušenosti a informace, které následně velmi podrobně vyhodnotíme. Získáme tak odpovědi na mnoho našich otázek, například: Jak se náš servis v terénu vyrovná s infrastrukturou, která není ideální. Jaké dojezdy můžeme realizovat s naloženými vozidly? Jaký vliv mají na dojezd našich elektromobilů různé povětrnostní podmínky?“

Závazek vůči zákazníkům a životnímu prostředí

Na základě těchto zkušeností se pak společnost Still rozhodne, jak se bude elektrifikovaná servisní flotila dále rozvíjet do budoucna. Frank Müller dodává: „Uděláme vše pro to, aby se nám podařilo propojit naše cíle trvalé udržitelnosti s našimi vysokými nároky na servis. Ostatně jsme tomu zavázáni jak vůči našim zákazníkům, tak vůči životnímu prostředí.“

Související