Mezinárodní přepravní a logistická společnost Gebrüder Weiss dosáhla v uplynulém roce čistého obratu ve výši 3,01 miliardy euro, což představuje 18procentní nárůst oproti roku 2021. V České republice pak obrat činil 2,6 miliardy korun. Společnost tak úspěšně navázala na pozitivní vývoj předchozích let současně upevnila svou pozici na klíčových trzích.

Wolfram Senger-Weiss, předseda představenstva společnosti Gebrüder Weiss
Wolfram Senger-Weiss, předseda představenstva společnosti Gebrüder Weiss
Foto: Gebrüder Weiss / Gnaudschun

„V roce plném výzev se nám podařilo dál sledovat naše strategické cíle. Rozšířili jsme naše působení na klíčových trzích ve střední a východní Evropě, v USA i Asii. Současně jsme výrazně pokročili také v dalších oblastech, na které se dlouhodobě soustředíme, a to v digitalizaci a krocích k dosažení klimatické neutrality do roku 2030. Dobré výsledky ve všech oblastech naší obchodní činnosti ukazují, že stojíme na pevném základě a jsme připraveni obstát i v budoucnosti,“ uvádí Wolfram Senger-Weiss, předseda představenstva společnosti Gebrüder Weiss. V loňském roce se společnosti Gebrüder Weiss podařilo navýšit i podíl vlastního kapitálu, který nyní opět činí cca 60 procent, což podtrhuje její sílu ustát krize a potvrzuje její pozici stabilního zaměstnavatele.

Divize pozemní přepravy dosáhla s 1,479 miliony eur navýšení obratu o 16 procent (v roce 2021 činil celkový obrat 1,277 milionů eur). Na úrovni loňského roku se pohybovala produktová divize Home Delivery, která domácnostem v Rakousku a ve východní Evropě doručila cca 1,53 milionu zásilek. Společnost Gebrüder Weiss tím potvrdila své postavení lídra na trhu v tomto segmentu.

Související

Výrazný růst zaznamenala firemní divize letecké a námořní přepravy, která dosáhla obratu 1,272 milionů eur, což představuje 24procentní navýšení ve srovnání s předchozím rokem. Tomuto nárůstu výrazně přispěly vysoké přepravní sazby rejdařů a leteckých společností. Téměř konstantní zůstaly objemy zásilek u DPD Österreich, jehož společníkem je Gebrüder Weiss Paketdienst – v minulém roce bylo přepraveno 66 milionů balíků, zatímco v roce 2021 to bylo o půl milionu více.

Budování mezinárodních sítí

I přes ekonomicky složitou situaci v kontextu války na Ukrajině, situace na trhu s energiemi a prudkého růstu inflace pokračovala společnost Gebrüder Weiss i v roce 2022 ve své investiční strategii. Celkem 67 milionů eur plynulo do zahuštění vlastní sítě, ale i do modernizace mezinárodních poboček a vylepšení služeb. Hlavní pozornost přitom firma věnovala pobočkám v Německu, Maďarsku, Rumunsku a USA, ale také v Turecku a Gruzii. Poslední dvě jmenované představují centrální uzel pro přepravu ve středním koridoru, kde společnost rozšířila svá dopravní spojení směrem do Střední Asie a Číny.

Vedení společnosti Gebrüder Weiss (zleva): Jürgen Bauer, Peter Kloiber, Wolfram Senger-Weiss (předseda představenstva) a Lothar Thoma
Vedení společnosti Gebrüder Weiss (zleva): Jürgen Bauer, Peter Kloiber, Wolfram Senger-Weiss (předseda představenstva) a Lothar Thoma
Foto: Gebrüder Weiss / Gnaudschun

V Německu, které je významným logistickým trhem, se společnosti Gebrüder Weiss podařilo upevnit pozici nejen v letecké a námořní přepravě, ale i v pozemní přepravě. V jižním Německu dokončila firma proces přejmenování bavorské spedice Lode na Gebrüder Weiss Waldkraiburg. Společnost plánuje další rozvoj jihoněmecké sítě pozemní přepravy, přičemž první kroky byly učiněny již počátkem roku 2023 převzetím spedice Rentschler v Bádensku-Württembersku. Ruku v ruce s rozšiřováním sítě rostl také počet zaměstnanců, ten se zvýšil o šest procent na zhruba 8400 zaměstnanců a zaměstnankyň (v roce 2021 jich bylo 7900).

Zaměřeno na digitalizaci a udržitelnost

V roce 2022 se společnost soustředila také na vlastní digitalizační strategii „Best of Both Worlds“, pod níž Gebrüder Weiss rozumí kombinaci dokonalého servisu a špičkových digitálních služeb. V souvislosti s tím celosvětově prošel modernizací například digitální zákaznický portál myGW, který zákazníkům nabízí informace o pohybu jejich zboží v reálném čase, a tím zajišťuje maximální transparentnost v rámci celého dodavatelského řetězce. „Naším cílem je poskytovat obchodním partnerům nejlepší logistická řešení, a přitom zanechávat co nejmenší dopad na životní prostředí. Proto nepřetržitě investujeme do našich logistických zařízení a digitálních nástrojů, které pomáhají zefektivnit jednotlivé procesy, a také do vzdělávání našich zaměstnanců i nejrůznějších alternativ ekologické přepravy,“ vysvětluje Wolfram Senger-Weiss.

Do roku 2030 chce společnost Gebrüder Weiss dosáhnout na všech svých pobočkách uhlíkové neutrality. Na snímku fotovoltaická elektrárna v lokalitě Lauterach, v pozadí centrála firmy.
Do roku 2030 chce společnost Gebrüder Weiss dosáhnout na všech svých pobočkách uhlíkové neutrality. Na snímku fotovoltaická elektrárna v lokalitě Lauterach, v pozadí centrála firmy.
Foto: Gebrüder Weiss / Sams

O tom, že se jasně hlásí k udržitelným cílům a chce přispět k celosvětové ochraně klimatu, informoval Gebrüder Weiss ve své Zprávě o udržitelnosti zveřejněné v roce 2022. Do roku 2030 mají být vlastní logistická zařízení provozována klimaticky neutrálně. Kvůli tomu sází firma ve zvýšené míře na energii z obnovitelných zdrojů a v minulém roce instalovala čtyři nová fotovoltaická zařízení na pobočkách v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku. Celkem tak už je v provozu 22 takových zařízení, které ročně ušetří 1110 tun oxidu uhličitého. V roce 2023 má další rozvoj pokračovat kromě jmenovaných zemí také ve východní Evropě. K instalaci fotovoltaických panelů dojde během prvního pololetí letošního roku v České republice, a to na střechy terminálů v Jenči u Prahy a Syrovicích u Brna.

Gebrüder Weiss má v úmyslu dál investovat do vodíkové technologie. Firemní nákladní vozidlo na vodík v roce 2022 úspěšně absolvovalo zátěžový test na dlouhé trase do Prahy.
Gebrüder Weiss má v úmyslu dál investovat do vodíkové technologie. Firemní nákladní vozidlo na vodík v roce 2022 úspěšně absolvovalo zátěžový test na dlouhé trase do Prahy.
Foto: Gebrüder Weiss

K posunu došlo i v divizi alternativních pohonů. Loni na podzim absolvoval nákladní automobil poháněný vodíkem úspěšný zátěžový test na dlouhé trase mezi Švýcarskem a Českou republikou a osvědčil se také během pilotních jízd v běžném provozu po Praze a okolí. Společnost rovněž plánuje dál zvyšovat počet elektrických nákladních vozidel pro městskou přepravu zboží v Rakousku a východní Evropě.

Rizika vnějších faktorů

V roce 2023 očekává Gebrüder Weiss ustálení situace v logistickém segmentu. V současné době došlo k mírnému poklesu počtu zásilek a také objemy v divizi letecké a námořní přepravy opět klesly přibližně na úroveň roku 2019. Do té míry lze očekávat rovněž klesající vývoj obratu. Také obecná geopolitická situace může přinést další těžkosti.

„Pandemie ukázala, jak výkonná je logistika a jak rychle dokáže zareagovat na měnící se podmínky. Společnosti Gebrüder Weiss se podařilo upevnit finanční základnu a současně dál podporovat inovace. Přitom jsme blíž zákazníkům, nasloucháme jejich požadavkům a potřebám a přizpůsobujeme jim naše služby. Samozřejmě čelíme aktuální ekonomické prognóze, vysoké inflaci a válce na Ukrajině s respektem a obavami, nicméně jsme silná společnost, která navzdory všemu zůstává spolehlivým partnerem,“ uzavírá Wolfram Senger-Weiss.

Související