Vážení a milí čtenáři, třetí číslo 29. ročníku měsíčníku Logistika vychází poprvé jako samostatná příloha týdeníku Ekonom.

Během posledních tří všeobecně hektických let, kdy mám po svých předchůdcích Radku Novotném, Martinu Knížkovi a Františku Špičákovi tu čest vést měsíčník Logistika, jsem vždy obdivoval, jakým způsobem dokážou společnosti spjaté s logistikou a dodavatelskými řetězci pružně a účinně reagovat na nenadálé události, proměnlivé podmínky i na změny trvalejšího charakteru. Ty zasahují nejen jednotlivé obory lidské činnosti, ale vlastně celý svět.

Jednou z charakteristik dnešní doby je urychlení nástupu digitálních procesů. Díky vám, našim čtenářům, se podařilo na sociální síti LinkedIn vybudovat profil našeho časopisu s několika tisíci sledujícími, přičemž další neustále přibývají. Rovněž bych rád připomněl naši prohlubující se publikační činnost na logistika.ekonom.cz, kde najdete nejen elektronický archiv tištěného vydání, ale i stále více denních aktualit z oboru.

Naší vlajkovou lodí ovšem díky zvyšujícímu se čtenářskému zájmu nadále zůstává papírové vydání Logistiky. Těší mě, že vydavatelství Economia se navzdory zvyšujícím se výrobním nákladům rozhodlo náš měsíčník posílit bližším sepětím s týdeníkem Ekonom. Od tohoto vydání vycházíme jako jeho samostatná příloha, která je k dispozici všem jeho předplatitelům. Často se správně připomíná, že logistika je krevním oběhem ekonomiky, a právě o ní kolegyně a kolegové v Ekonomu píší ze všech stran. Proto jsem rád, že byznysmeni, obchodníci i logistici mají nyní možnost nahlížet do vzájemně propojených světů i díky synergii dvou tradičních časopiseckých titulů.

Co se týká aktuálního vydání, rád bych upozornil na rozhovory s Martinem Balážem a jeho kolegyněmi Annou Jůzovou a Kateřinou Březinovou ze společnosti Prologis a s Danielem Knaislem, jednatelem Geis CZ. Zkušenosti, jednání a principy rozhodování těchto manažerek a manažerů ve spojení s firemní kulturou dávají odpověď na otázku, jak uspět v neklidných časech.

Související