Kion Group ve svém oznámení o výroční valné hromadě, která se bude konat dne 17. května 2023, nastínila kurz pro dlouhodobá jmenování do svých řídících orgánů Michael Macht informoval Kion Group AG, že hodlá odstoupit z funkce předsedy a člena dozorčí rady na konci řádné valné hromady dne 17. května 2023.

„Nová jmenování do výkonné rady jsou dokončena a pokládají pevné základy do budoucna. Společnost má robustní růstovou strategii, která se osvědčila i v současném období geopolitické a ekonomické nejistoty,“ uvedl Macht. „Po více než čtyřech letech extrémně intenzivní práce pro Kion Group mohu nyní věnovat větší pozornost svým dalším různým mandátům – některé z nich jsou ve společnostech souvisejících s automobilovým průmyslem – které vyžadují výrazně vyšší podporu v souvislosti se zásadními změnami v tomto oboru. Těmto mandátům pak nemohu věnovat dostatek času, když pracuji v dozorčí radě KION.“

Související

Bývalý generální ředitel Porsche AG a bývalý člen představenstva VW AG Michael Macht je od 9. října 2018 členem dozorčí rady Kion Group a od 9. května 2019 jejím předsedou.

Předsedou dozorčí rady se má stát Hans Peter Ring

Nominační výbor navrhuje dozorčí radě, aby na svém zasedání po řádné valné hromadě dne 17. května zvolila dosavadního předsedu výboru pro audit Hanse Petera Ringa předsedou dozorčí rady. Ring byl členem dozorčí rady již od 9. června 2013 jako nezávislý zástupce akcionářů. Bývalý finanční ředitel společnosti EADS NV (nyní Airbus SE) a nezávislý konzultant pro řízení má dlouholeté zkušenosti ve výkonných a dozorčích radách společností kótovaných na burze. Jako její předseda bude spolupracovat s dozorčí radou, aby udržela Kion Group na cestě k ziskovému růstu v geopoliticky nejistých dobách, a zajistila tak kontinuitu v současném náročném prostředí.

V souladu s doporučením Nominačního výboru dozorčí rada navrhne výroční valné hromadě dne 17. května 2023, aby zvolila Nicolase Petera do dozorčí rady jako nezávislého zástupce akcionářů. Nicolas Peter je od roku 2017 velmi úspěšným členem představenstva BMW AG, kde je zodpovědný za finance. Na závěr výroční valné hromady BMW AG dne 11. května 2023 předá svému nástupci a odejde do důchodu. Výbor pro jmenování doporučuje, aby dozorčí rada zvolila Nicolase Petera předsedou výboru pro audit, poté, co bude řádnou valnou hromadou zvolen členem dozorčí rady.

Andreas Krinninger pokračuje

Dozorčí rada rovněž znovu jmenovala Andrease Krinningera na dalších pět let členem výkonné rady Kion Group AG. Jeho nové funkční období začne 1. ledna 2024. Andreas Krinninger je od roku 2021 zodpovědný v rámci výkonné rady za obchod v oblasti EMEA segmentu Industrial Trucks & Services (ITS). To zahrnuje provozní činnost společností značky Kion Linde Material Handling, Still a Baoli v regionu EMEA. „Andreas Krinninger nabízí kontinuitu v oblasti posilování dlouhodobé ziskovosti podniku v rámci jeho působnosti. Je také přeborníkem v oblasti inovativních produktů, řešení a služeb pro zákazníky ITS,“ vysvětlil rozhodnutí dozorčí rady odcházející Michael Macht.

Související