Společnost Aramco, jedna z předních globálních integrovaných firem v oborech energetiky a chemického průmyslu, a společnost DHL Supply Chain, mezinárodní poskytovatel služeb v oblasti smluvní logistiky, uzavřely akcionářskou smlouvu o společném podniku, který bude provozovat nové zásobovací a logistické centrum v Saúdské Arábii. Cílem je zvyšovat efektivitu dodavatelských řetězců a trvalou udržitelnost.

 

Manažeři na snímku

Akcionářskou smlouvu pro nové zásobovací a logistické centrum v Saúdské Arábii podepsali Tobias Meyer, budoucí generální ředitel společnosti Deutsche Post DHL Group, a Amir H. Nasser, prezident a generální ředitel společnosti Aramco. Na snímku v úvodu článku zleva doprava:

1. Ashraf A. Al Ghazzawi, výkonný viceprezident společnosti Aramco odpovědný za strategii a rozvoj

2. Hendrik Venter, generální ředitel společnosti DHL Supply Chain Europe, Střední východ a Afrika

3.Oscar de Bok, generální ředitel společnosti DHL Supply Chain Global

4. Amir H. Nasser, prezident a generální ředitel společnosti Aramco

5. Tobias Meyer, budoucí generální ředitel společnosti Deutsche Post DHL Group

6. Ahmad A. Al Sa'adi, výkonný viceprezident společnosti Aramco odpovědný za technické služby

7. Mohammad A. Al Shammary, viceprezident společnosti Aramco odpovědný za řízení zásobování a dodavatelského řetězce

Zprovoznění prvního centra svého druhu v tomto regionu je plánováno na rok 2025. Zákazníkům z průmyslového, energetického, chemického a petrochemického odvětví bude poskytovat komplexní služby pro spolehlivé integrované zásobování a dodavatelské řetězce. Společný podnik bude zpočátku zaměřen na Saúdskou Arábii, ale s ambicemi na postupné rozšíření působnosti do celého regionu MENA (Střední východ a severní Afrika).

Ekosystém energetického a průmyslového dodavatelského řetězce společnosti Aramco a logistické kompetence společnosti DHL umožní společnému podniku poskytovat zákazníkům přidanou hodnotu při uspokojování potřeb jejich dodavatelských řetězců – od nákupu přes řízení skladu a správu zásob až po dopravu a zpětnou logistiku. Cílem společného podniku je používat při řízení zásobování a dodavatelských řetězců osvědčené metody a řešení, které zvyšují trvalou udržitelnost dodavatelských řetězců, dopravy a skladování.

„Toto partnerství spojuje dva průmyslové lídry s dlouhou a slavnou historií. Výjimečný ekosystém energetického, chemického a průmyslového dodavatelského řetězce společnosti Aramco zkombinujeme s vynikajícími zasilatelskými a logistickými kompetencemi společnosti DHL. Cílem společného podniku je vytvořit zásobovací a logistické centrum s komplexními službami, které uspokojí požadavky dodavatelských řetězců zákazníků. Očekáváme, že společný podnik nejen zlepší naplňování ekonomických cílů obou našich společností, ale také urychlí růst v Saúdské Arábii a regionu Středního východu a severní Afriky,“ říká Amin H. Nasser, prezident a generální ředitel společnosti Aramco.

Související

„Z uzavření dohody se společností Aramco máme velkou radost. DHL hodlá na jejím základě rozvíjet své obchodní aktivity a logistické sítě v Saúdské Arábii i v celém regionu Středního východu a severní Afriky a současně rozšiřovat pokrytí trhu. V partnerství se společností Aramco budeme poskytovat regionálním i nadnárodním firmám z těchto odvětví přístup k robustní mezinárodní logistické síti, podporovat pozitivní ekonomický růst a současně prosazovat trvale udržitelné aktivity,“ doplňuje Oscar de Bok, generální ředitel společnosti DHL Supply Chain.

Společný podnik bude využívat nejmodernější technologie, aby pomohl firmám snižovat náklady, maximalizovat efektivitu a využívat přínosy digitalizace. Založení společného podniku je vyvrcholením mnohaleté spolupráce mezi oběma společnostmi. Jeho cílem je transformovat správu zásob a řízení logistiky, rozšiřovat obchodní aktivity, vytvářet nová pracovní místa a umožňovat ekonomickou diverzifikaci v Saúdské Arábii a regionu MENA, který zahrnuje země Středního východu a severní Afriky.

Založení společného podniku podléhá schválení regulačními orgány a také splnění dalších obvyklých smluvních podmínek.

Související