Skladová navigace Jungheinrich warehouseNavigation je systém, který díky propojení ERP systému zákazníka, vozíku a terminálu na něm dokáže vypočítat optimální trasu k cílové pozici. Díky správně zvolenému rozdělení pojezdu a zdvihu je tak schopný v systémových VNA skladech výrazně zkrátit nezbytnou dobu pro manipulaci, snížit spotřebu energie a tím zvýšit produktivitu práce. V distribučním centru společnosti DHL Supply Chain v jihomoravských Syrovicích byl systém otestován v ostrém provozu.

Prokazatelné zvýšení produktivity manipulace

V syrovickém distribučním centru DHL Supply Chain pracuje celkem 18 vozíků vybavených Li-Ion baterií, z toho sedm VNA vozíků EKX 514. V rámci testu byly navigací osazeny tři tyto vozíky.

Volba optimální trasy k pozici díky warehouseNavigation
Volba optimální trasy k pozici díky warehouseNavigation
Foto: Jungheinrich

„Zajímavé na instalaci skladové navigace byla možnost přímého porovnání výkonu vozíků s navigací a bez ní. V první fázi jsme systém propojili se třemi vozíky a zákazník tak přesně viděl, jak vzrostla produktivita manipulace oproti dalším vozíkům v jeho flotile. Naměřené až 16procentní zvýšení efektivity manipulace jasně ukázalo na výhody poloautomatizace a v současné době diskutujeme možnost nasazení na zbylé VNA vozíky,“ vyzdvihuje výhody warehouseNavigation Daniel Göllner, vedoucí logistických systémů Jungheinrich.

Propojení díky Jungheinrich Logistik-Interface

Jedním ze specifik projektu v Syrovicích byl i požadavek na propojení s terminály na vozících, které využívají operační systém Android. „Z pohledu společnosti Jungheinrich, ale i IT obecně, je integrace strojních zařízení jednodušší u operačních systémů Windows s definovanými protokoly a zabezpečením. Naopak otevřené systémy typu Android jsou sice uživatelsky jednodušší, ale o to náročnější na integraci i implementaci,“ shrnuje Pawel Byczkowski, projektový manager Jungheinrich.

Související

Tuto komunikaci zajišťuje oceňované Logistické rozhraní Jungheinrich (Jungheinrich Logistik-Interface), které dokáže datově propojit různé systémy od různých výrobců a přizpůsobí se tak individuálním potřebám zákazníka. Díky tomu rozhraní umožňuje implementaci moderních automatizačních a asistenčních systémů bez nutnosti výměny již funkčních komponent a softwaru.

Zlepšení v oblasti bezpečnosti práce

„Rád bych poděkoval společnosti Jungheinrich za proaktivní a profesionální přístup v rámci celé implementace. Díky příkladnému propojení obou projektových týmů DHL a Jungheinrich se podařilo významně posunout nejen produktivitu a efektivitu procesů, ale zejména zaškolování zaměstnanců a oblast bezpečnosti práce, která se díky poloautomatické navigaci ještě zvýší,“ říká Ondřej Weiss, vedoucí distribučního centra DHL Supply Chain v Syrovicích.

Společnost Jungheinrich patří v celosvětovém měřítku k předním výrobcům vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíků, skladové techniky, logistických systémů, automatických řešení a služeb pro kompletní vnitropodnikovou logistiku včetně vlastního software.

Související