Výsledky obchodu Kion Group byly v segmentu ITS v prvním čtvrtletí výrazně nad očekáváním. Kion Group proto navyšuje svůj výhled na rok 2023. Očekává se, že očištěný EBIT skupiny v prvním čtvrtletí dosáhne výše 156 milionů eur – v předchozím roce to bylo 170,3 milionů eur.

Skupina Kion Group na základě předběžných údajů zaznamenala v prvním čtvrtletí roku 2023 díky segmentu Industrial Trucks & Services (ITS) lepší obchodní výsledky, než bylo očekáváno.

Výrazný nárůst upraveného EBIT v segmentu ITS na očekávanou hodnotu 177 milionů eur (v předchozím roce 114,2 milionu eur) bylo způsobeno především zlepšující se situací v dodavatelském řetězci a výhodami plynoucími z provozní a obchodní agility. V důsledku toho předběžně upravená marže EBIT pro ITS vzrostla na 8,8 procenta (v předchozím roce to bylo 6,6 procenta). V souladu s tím byl očištěný EBIT skupiny Kion lepší, než se očekávalo.

„Silný vývoj v segmentu ITS ukazuje, že opatření, která jsme zavedli, fungují čím dál tím lépe. Proto jsme navýšili i náš výhled. Skupina je na dobré cestě k udržitelnému zvyšování ziskovosti," řekl Rob Smith, generální ředitel Kion Group.

Související

Vývoj obratu a očištěného EBIT byl u segmentu SCS v souladu s očekáváním Kion Group. Objemy objednávek v segmentu SCS byly výrazně nižší než v předchozím roce v důsledku pokračující zdrženlivosti v investičních rozhodnutích zákazníků, což způsobilo zpomalení příjmu nových objednávek.

Očekává se, že volný peněžní tok bude jasně kladný ve výši 105 milionů eur (v předchozím roce to bylo -432,6 milionů eur). Kromě provozního zisku k tomu přispěl především stabilní čistý pracovní kapitál ve srovnání s koncem roku 2022.

Vzhledem k silnému prvnímu čtvrtletí v segmentu ITS upravila výkonná rada Kion Group výhled na fiskální rok 2023 pro Skupinu a pro segment ITS takto:

Výhled 2023

 

 

 

Kion Group

 

Industrial Trucks
& Services

 

Supply Chain
Solutions

 

 

 

Výhled
2023

 

Upravený výhled pro rok 2023

 

Výhled
2023

 

Upravený výhled pro rok 2023

 

 

 

Výhled pro rok 2023 – beze změny

 

Obrat1

 

minimum
11,0 miliard eur

 

minimum
11,2 miliardy eur

 

minimum
7,8 miliardy eur

 

minimum
8,0 miliardy eur

 

 

 

minimum
3,2 miliardy eur

 

Očištěný EBIT 1

 

minimum
550 milionů eur

 

minimum
615 milionů eur

 

minimum
600 milionů eur

 

minimum
665 milionů eur

 

 

 

minimum
65 milionů eur

 

Volné cash flow

 

minimum
500 milionů eur

 

minimum
565 milionů eur

 

 

 

 

 

 

ROCE

 

minimum
5,0 %

 

minimum
5, 5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Zveřejnění pro segmenty Industrial Trucks & Services a Supply Chain Solutions zahrnují také vnitroskupinové výnosy napříč segmenty a vlivy na EBIT.

 

Klíčové ukazatele výkonnosti Kion Group za první čtvrtletí, které skončilo 31. března 2023 (předběžné výsledky)

1.Q/2023

1.Q/2022

2 781

2 005

783

2 734,5

 

1 718,4

1 019,8

156

 

177

7

170,3

 

114,2

74,0

105

-432,6

2 444

1 957

498

2 900,1

 

2 082,1

843,2

Společnost Kion Group patří mezi přední světové dodavatele průmyslových vozíků a řešení dodavatelského řetězce. Její portfolio zahrnuje nejenom průmyslové vozíky, jako jsou vysokozdvižné vozíky a další skladové vozíky, ale také integrovanou automatizační techniku a softwarová řešení pro optimalizaci dodavatelských řetězců, včetně všech souvisejících služeb. Ve více než 100 zemích světa zajišťují řešení Kion Group hladký tok materiálu a informací ve výrobních závodech, skladech a distribučních centrech.

Související