Společnost CID International, která je partnerem skupiny Oltis Group, bude v nově budovaném kontejnerovém terminálu kombinované dopravy společnosti České přístavy v Ústí nad Labem v nejbližší době implementovat systém Konti. Jedná se o software pro řízení a obsluhu kontejnerových a multimodálních terminálů. Stejný systém nedávno CID International implementovala v polské společnosti CLIP (Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II) v lokalitě Dąbrowa Górnicza nedaleko Katowic a například také v terminálu Českých přístavů v Mělníku.

Kontejnerové terminály poskytují služby firmám, které z různých částí světa přepravují zboží v kontejnerech na překladiště, odkud zajišťují distribuci konečným zákazníkům. Terminály fungují v importním i exportním režimu.

Pro efektivitu překládek kontejnerů

Aby byla překládka v terminálech efektivní, je nutné její systémové řízení. To zajišťuje uvedený systém Konti dodávaný společností CID International, jehož hlavním úkolem je optimalizace vykládky a nakládky kontejnerů (respektive ILU = Intermodal Loading Unit = kontejner, návěs, cisterna).

„Systémová optimalizace spočívá ve vhodném výběru pořadí vykládek, nakládek a překládek mezi dopravními prostředky (auto, vlak, loď) tak, aby nedocházelo k založení kontejneru, který je naplánován na další pohyb, tedy aby nebyl kontejner, s nímž se má nejdříve manipulovat, zaskládán dalšími kontejnery. Tato optimalizace minimalizuje zbytečné manipulace,“ popisuje Radim Vala, manažer implementačního týmu společnosti CID International. Zodpovídá za vývoj a implementaci systému Konti pro řízení a obsluhu kontejnerových a multimodálních (intermodálních) terminálů a za vývoj a implementaci WMS Logi, což je systém pro řízení a obsluhu logistických skladů.

Systém Konti také v terminálech zajišťuje, aby byly vytíženy všechny dostupné manipulační prostředky (reach stacker, jeřáb) optimálně, což garantuje minimum prázdných přejezdů. Tyto cíle byly splněny jak v poznaňském terminálu polské společnosti CLIP, tak jsou očekávány i v právě budovaném terminálu v Ústí nad Labem.

Optimalizace zahrne také ukládání prázdných kontejnerů

Když do terminálu přijede vlak s loženými kontejnery, je nutné je složit na plochu terminálu a v případě, že putují ze zemí mimo EU, což je časté, musí projít celním řízením. „Kontejnery musí být na ploše terminálu umístěny takovým způsobem, aby je bylo možné bez zbytečných překládek v definovaných časech přepravit ke koncovým zákazníkům. Současně je v terminálech potřeba systémově řídit ukládání prázdných kontejnerů, které se vracejí od zákazníků, stejně tak jako ukládání plných kontejnerů, jež mají cílové destinace v zámoří. Software řídí vše tak, aby pohyby terminálových zakladačů a jeřábů byly minimální,“ vysvětluje Radim Vala.

Dodává, že práce v terminálu je tak výrazně efektivnější, protože například jeřáb v rámci jedné pojížďky vykoná více činností, které jsou v daný čas potřeba. Vše je optimalizováno tak, aby součet pohybů v rámci manipulací byl skutečně minimální, současně tak, aby nebyly zarovnány kontejnery, které mají z terminálu odjet jako první.

Systém Konti se v terminálech musí vypořádat i s dalšími omezeními. „Řídí například i to, že na prázdný kontejner není možné postavit kontejner plný, protože by mohlo dojít k jeho zborcení. Dalším omezením je, že kontejnery mají různé velikosti. Nejmenší bývají dvacetistopé, nejčastěji používanými jsou čtyřicetistopé. To vše má vliv na uložení,“ říká Radim Vala.

V Ústí nad Labem již budují serverovnu

Implementace systému Konti v kontejnerovém terminálu v Ústí nad Labem se uskuteční v brzké době. Aktuálně byla totiž dokončena výstavba terminálu, je zařizována serverovna, kde budou dodány jak servery, tak software pro řízení terminálu.

Související