Evropský systém řízení železniční dopravy (European Rail Traffic Management System, ERTMS) se skládá ze dvou základních součástí: evropského vlakového zabezpečovacího systému ETSC (zmiňujeme jej v tomto čísle na stranách 10 až 14) a komunikačního systému pro mobilní aplikace GSM‑R (Global System for Mobile Communication for Railway).

Jak uvádí Martin Bajer, technický ředitel společnosti TTC Mobile, systém GSM‑R pocházející z poloviny 90. let je v současné době zastaralý, a proto se na evropské úrovni vyvíjí jeho náhrada. Novým standardem, který využije technologických možností 5G sítí, se stane Future Railway Mobile Communication System (FRMCS). Vývojem a implementací této nové technologie se zabývá výbor UNITEL organizace UNIFE (Unie evropského železničního průmyslu). TTC Mobile, která vyvíjí a vyrábí aplikace pro kritickou komunikaci na mobilních radiových sítích, úzce spolupracuje se sesterskou firmou TTC Marconi, jež je nyní jediným zástupcem z Česka ve výboru UNITEL.

Odborníci předpokládají, že systém GSM‑R přestane být podporován okolo roku 2030. Nový systém FRMCS, mezi jehož silné stránky má kromě levnějšího provozu patřit například propracovaný segment lokalizačních služeb a možnost vytváření dynamických uživatelských skupin, má být zaváděn postupně.

Související

„Počítáme s tím, že oba systémy se nějakou dobu budou překrývat a poběží spolu. Vznikají různé migrační scénáře, protože nepůjde jen o výměnu technologií podél tratí, ale i ve vlacích včetně všech zúčastněných osob,“ říká Martin Bajer. S prvním nasazením FRMCS do reálného provozu se počítá v roce 2027 (tempo příprav na nasazení není v rámci evropských států jednotné). Od jara již existuje první verze specifikace, je tedy možné otevírat pilotní provozy.

Základem pro standard FRMCS se spolu s 5G sítěmi staly také tzv. MCX služby (širokopásmové kritické komunikační aplikace na základní 4G a 5G infrastruktuře).

Související