S otevřeností sobě vlastní popisuje Vít Votroubek ve velkém rozhovoru, jak se společnost PST CLC Mitsui‑Soko, kterou jako generální ředitel vede, vyrovnává se složitou situací na trhu. Hovoří o plánech na rozvoj zahraničních poboček, kde nechybí třeba Polsko, popisuje reálné možnosti využití umělé inteligence i záměr přidat do portfolia firmy překladiště a provoz intermodálního hubu.

Jakkoliv ze slov Víta Votroubka sálá směrem do budoucna optimismus podpořený velmi dobrými výsledky PST CLC Mitsui‑Soko, neváhá pojmenovat ani potíže, s nimiž se poskytovatel logistických služeb musí potýkat. To když přijde řeč na kombinovanou dopravu. Ve shodě s dalšími oslovenými odborníky, jejichž postřehy podpořené mnohaletými zkušenostmi můžete číst napříč celým číslem, upozorňuje na to, že slabým článkem je železnice, která je v České republice přetížená a nefunguje tak, jak by měla.

Důkladně celé téma vývoje a perspektiv železniční nákladní dopravy popisuje Pavel Toman. Celé odvětví čelí velké řadě problémů, včetně potřeby neustálých investic do rozvoje železniční infrastruktury a její modernizace. Největší výzvou, ale zdaleka ne jedinou, je nespolehlivost železniční nákladní dopravy způsobená rozsahem veřejné osobní dopravy a výlukami.

Spektrum nedostatků je tak široké, až by se mohlo zdát poněkud předčasné, že na jiném místě v časopise píšeme o chystaném novém komunikačním systému Future Railway Mobile Communications System (FRMCS), který využije všech technologických možností 5G sítí. Vzhledem k tomu, že se s prvním nasazením FRMCS do reálného provozu počítá již v roce 2027 (tempo příprav na nasazení není v rámci evropských států jednotné), je myslím dobré vědět alespoň to, jaké výhody může na železnici přinést.

Šéfům logistických a dopravních firem dělá starosti i přetížená a stárnoucí silniční infrastruktura spojená s nedostatkem řidičů. V dalším článku Pavla Tomana se můžete dočíst mimo jiné o tom, jaké dopady má v silniční dopravě například nedokončená dálniční síť.

Související