Na lídrech a lídryních společností, které se účastní toku zboží v dodavatelském řetězci, je po mém soudu často inspirující jejich praktičnost. Neslyšíte nikdy stesky na složitou dobu, nedostatek času, kapacit nebo peněz. Prostě přicházejí situace, které je třeba řešit, aby se „stroj“ nezastavil. Tečka. Zároveň je ale nutné myslet dopředu, „nasávat“ prudké změny nejen na poli technologií, přizpůsobovat se jim a využívat to lepší, co nám nabízejí.

Gabriel Roubíček začínal v logistice před více než 20 lety jako agenturní pracovník a nyní jako business unit manager společnosti DHL řídí provoz čtyř skladů této společnosti.

Během jeho kariéry začala automatizace a digitalizace měnit nejen tento obor stále rychlejším tempem. V rozhovoru se můžete dočíst, jaké jsou jeho zkušenosti se zaváděním nejmodernějších technologií do praxe. Všechny postřehy Gabriela Roubíčka stojí za důkladnou pozornost, za nejdůležitější osobně vnímám jeho tezi o přijetí faktu rychle se hrnoucích změn do našich životů jako příležitosti k vlastnímu zlepšení.

Zdůrazňuje také, že na jedné straně je potřeba umět využívat potenciál nejnovějších technologií, vnímá ovšem také „roli kreativního, myslícího a empatického člověka v procesu jako nenahraditelnou“.

Kolega Pavel Toman píše o nejnovějším vývoji v intralogistických operacích při navážení materiálu či dílů na výrobní linky z pohledu významných výrobců manipulační techniky. Zde jsou hlavními požadavky přesnost a přizpůsobivost, neboť v případě montážních linek nesmí dojít k jejich zastavení pro nedostatek materiálu. Do budoucna v plné míře nastoupí pokročilé technologie a vznikne „inteligentní továrna“, ve které budou výrobní i intralogistické procesy vzájemně integrovány a řízeny s využitím umělé inteligence. Věřím, že pod lidskou kontrolou.

Související