Rudé moře, důležitá námořní křižovatka, čelí vážnému ohrožení v důsledku útoků na přepravní lodě. Průplav, spojující Evropu a Asii, hraje klíčovou roli v globálním obchodu a logistice, přičemž skrze něj proplouvá 12 procent světového obchodu a 30 procent kontejnerové přepravy. Neklidná situace ovlivňuje nejen import z Asie do Evropy, ale i další námořní trasy, upozorňuje DSV.

Společně s ostatními námořními přepravci monitoruje společnost DSV situaci v Rudém moři se značnou nejistotou. Od vrcholu pandemie a výrazného poklesu přepravovaného zboží se námořní doprava postupně vracela do normálu. Nicméně, nynější krize má dalekosáhlé dopady na globální logistiku a obchod, což představuje další výzvu pro trh, který stále bojuje o svou stabilitu.

Momentální pozastavení toku zboží v Rudém moři není prvním případem, kdy byla omezena námořní doprava v tomto důležitém místě. V roce 2021 zablokovala průplav na šest dní v obou směrech přes 400 metrů dlouhá kontejnerová loď Ever Green o hmotnosti 220 tisíc tun. Mezi plavidly byly kontejnerové lodě, nákladní lodě přepravující sypké materiály, ropné tankery a lodě určená pro přepravu dobytka. Každý den prodlevy představoval ztrátu ve světovém obchodě přes devět miliard dolarů (přibližně 200 miliard korun).

Související

Aktuální konflikt nutí dopravce využívat alternativní trasy, včetně té kolem jihu Afriky, čímž vzrostla doba přepravy v obou směrech o několik dní. Tyto trasy jsou náročnější nejen časově, ale také finančně, jelikož vedou k nárůstu nákladů na palivo, posádku a pronájem samotného lodního prostoru. Prodloužení a zpomalení servisů má rovněž vliv na dostupnost kontejnerů. Postupně se začínají projevovat obtíže spojené s jejich nedostatkem, což nadále snižuje celkovou kapacitu přepravy.

„Aktuálně sledujeme, že dochází k postupnému zklidnění toku námořního zboží s větším využitím cesty kolem celé Afriky. Bude to asi nový normál námořní přepravy delší o zhruba 10 dní. Lze to sledovat například v automobilovém průmyslu, kde plánování výroby posunuli s ohledem na delší tranzit námořních přeprav. Krátkodobé výpadky jsme schopni nahradit leteckou přepravou,“ uvádí Martin Jukl, ředitel oddělení námořní dopravy DSV Air & Sea. Právě kombinaci námořní a letecké dopravy, kdy je například zboží z Číny dopraveno po moři do Dubaje a poté je letecky dopraveno do Prahy, je stále oblíbenější variantou, jež zaručuje kratší dobu dodání za příznivou cenu.

Dopad bojů v Rudém moři má potenciál zvýšit ceny spotřebního zboží, které mohou ovlivnit i aktuální inflaci, a nejvíce postižení tak budou samotní spotřebitelé. Lze předpokládat, že následky tohoto přerušení dopravy povedou k výraznému zvratu ve vývoji rozpočtu společností v následujících měsících.

Zpoždění dopravy z Asie však bude mít dopad i na další odvětví, jako je například export zboží z Evropy. Počet lodí, které převáží zboží po světových oceánech je omezen a jejich cesty jsou plánované dlouhé měsíce dopředu, aby trávily co nejméně času v přístavech. V situaci, kdy se aktuální cesta z Asie prodloužila, musí zboží čekat v evropských přístavech na lodě.

Související