Nejsnáze lze přispět k šetrnému skladování úsporou energií. Možností zde mají logistické firmy více, nejčastěji sahají po moderních osvětlovacích technologiích. Ani různé typy zářivkového osvětlení, které v minulosti nahrazovaly klasické žárovky, neodpovídají dnešním požadavkům na úsporné využívání elektrické energie. Jistotu úspor představuje technologie elektroluminiscenčních diod – LED. V nově budovaných skladech se tento druh osvětlení již stal samozřejmostí, jeho výhody – nízká spotřeba a dlouhá životnost – však vedou logistické firmy k tomu, aby ho instalovaly i do starších budov.

Stále častěji se lze také setkat s využíváním samotných skladových budov k instalaci technologií pro udržitelnou výrobu elektřiny. Ploché střechy skladů si přímo říkají o fotovoltaické panely a třeba s vytápěním skladů mohou pomoci i tepelná čerpadla.

„Ve všech našich budovách dbáme na energetickou úspornost provozu,“ vysvětluje Jan Polter, obchodní ředitel Dachser Czech Republic. „Instalujeme LED osvětlení a tam, kde to dává smysl, pohybová čidla. Pro vytápění a chlazení využíváme tepelná čerpadla. Ve skladech máme tepelně izolované nákladové můstky, aby při nakládce a vykládce docházelo k co nejmenším únikům tepla.“

Dachser buduje svá logistická zařízení podle standardu trvale udržitelných budov – BREEAM. Na pobočce v Kladně, kde právě probíhá výstavba nového překládkového skladu s administrativní vestavbou, plánuje společnost instalovat na střechu skladových budov fotovoltaické panely. Vyrobenou elektrickou energii chce Dachser využívat pro skladový provoz i k zásobování již existujících dobíjecích stanic pro nákladní a osobní elektrická vozidla v kladenském areálu firmy.

Pomohou i tepelná čerpadla

Ke snížení a optimalizaci spotřeby energií ve skladech se hlásí také Gebrüder Weiss. Společnost využívá inteligentní LED osvětlení, jehož čidla reagují na intenzitu venkovního světla a také na pohyb lidí či techniky.

„Významnou roli hraje i ekvitermní (na venkovní teplotě závislý, pozn. red.) způsob vytápění našich hal,“ upozorňuje Jan Kodada, obchodní a marketingový ředitel Gebrüder Weiss ČR. „Zajímavých úspor dosahujeme rovněž díky inteligentní technologii a inovativnímu nabíjení manipulační techniky – lze tak nabíjet každý akumulátor podle jeho individuálního stavu. To prodlužuje jeho životnost a současně snižuje spotřebu energie i celkové provozní náklady.“

Součástí dlouhodobé strategie Gebrüder Weiss jsou kroky vedoucí ke snížení spotřeby energií a zvýšení soběstačnosti. Proto ve svých skladech v Jenči u Prahy a Syrovicích u Brna v současnosti provádí montáž tepelných čerpadel a fotovoltaických článků na střechách. V jenečském areálu se buduje rovněž přístavba, která přinese rozšíření skladových hal, přičemž nová budova bude s výrazně širším opláštěním odpovídat vyšším teplotním normám. Vytápění zde zajistí tepelná čerpadla, s nimiž bude možné sklad v letních měsících zároveň chladit.

Spotřebu hlídá software

„Naším hlavním cílem je dosahovat energetické efektivity, minimalizovat náklady na energie a přispívat k ochraně životního prostředí,“ zdůrazňuje Tereza Kirlíková, facility managerka Geis CZ. „Nemáme tolik možností jako třeba výrobní firmy, které mohou cílit na významné úspory například využitím zbytkového tepla, páry a podobně. I tak se však snažíme z hlediska spotřeby energií o maximální možnou úsporu. Klíčem je zejména měření a monitorování energií. Z tohoto důvodu jsme na pobočkách implementovali software energetického managementu Enmon. Díky němu jsme schopni hlídat spotřeby energií v reálném čase, porovnávat spotřeby jednotlivých poboček a neprodleně reagovat na anomálie ve spotřebách nebo hledat další možné úspory.“

Zásadní roli v udržitelném skladování hraje efektivita procesů. Efektivní postupy snižují spotřebu energie, odstraňují plýtvání a minimalizují tvorbu odpadů.

Instalace LED osvětlení je u nových hal společnosti Geis CZ standardem. V současné době se provádí výměna LED osvětlení i ve starších nemovitostech, které společnost vlastní a kde tento typ osvětlení nebyl instalován při výstavbě. Ovšem vzhledem k tomu, že LED osvětlení je jedním z hlavních opatření, kterým lze spotřebu ovlivnit, snaží se ho Geis CZ nasazovat i na pobočkách, kde je pouze v nájmu. I tam dává výměna smysl. Současně instaluje v administrativních prostorách i ve skladovacích halách pohybová čidla. Kromě toho nasazuje úsporné vodovodní baterie s perlátorem, který dokáže účinně snížit spotřebu vody.

Spotřebu elektrické energie nasazením osvětlovací technologie LED snižuje také Yusen Logistics (Czech). Ivo Budař, sustainability manager, k tomu dodává: „V rámci provozů naší společnosti jsme již před několika lety instalovali kompletní LED osvětlení, a to v kancelářských i skladových prostorách, dále pohybová čidla s časovači, automatické větrné clony či automatické vytápění jednotlivých sektorů. Zároveň řešíme implementaci energetického managementu, od kterého si slibujeme další snížení spotřeby energií.“

Efektivní sklady minimalizují uhlíkovou stopu

Zásadní roli v udržitelném skladování hraje efektivita procesů. Efektivní postupy snižují spotřebu energie, odstraňují plýtvání a minimalizují tvorbu odpadů. Firmy tak mohou zmírňovat dopady své činnosti na životní prostředí a současně zvyšovat výkon skladu. Správný systém skladování eliminuje zbytečnou manipulaci se zásilkami či vynaložený čas pro dohledávání zásilek a šetří lidskou práci, manipulační techniku i životní prostředí.

„V Dachseru používáme náš vlastní skladový IT systém s názvem Mikado, který je navíc napojen na náš systém pro řízení přeprav,“ vysvětluje Jan Polter. „Dobrá práce s daty, která od zákazníků stále častěji dostáváme přes systém elektronické výměny dat, je u nás zárukou efektivního skladování. Ve skladech navíc postupně přecházíme na manipulační techniku s lithium‑iontovými bateriemi.“

Optimalizace zbožových toků

„Efektivní přístup v tomto směru rozhodně hraje velkou roli,“ zdůrazňuje Jan Kodada. „Společně s naším systémem pro správu skladu – WMS – proto modelujeme a optimalizujeme toky zboží, což zahrnuje nejen využívání co nejkratších tras vozíků, ale i rychlejší vychystávání zboží, méně pohybů či jízd a optimalizaci skladby zboží v rámci lokací.“

Software WMS monitoruje a řídí každodenní provoz ve skladu. Nepřímo se tedy podílí na celkové efektivitě. Už před samotným naskladněním zboží si Gebrüder Weiss připravuje počítačové simulace, které napovídají, jak bude zboží skladem protékat. Cílem je optimalizovat veškeré operace i odhalit úzká hrdla, kde pak může docházet k nežádoucímu zpomalování celého procesu. K vyšší efektivitě skladování přispívá také pravidelná analýza obrátkovosti zboží. Gebrüder Weiss rovněž věnuje velkou pozornost celkovému uspořádání skladu, které rovněž ovlivňuje efektivitu.

Štíhlé procesy zvyšují udržitelnost

„Možnosti jsou jako vždy různorodé,“ podotýká Pavel Křížek, ředitel logistiky Geis CZ. „Naše společnost se snaží pro klienty využívat optimální skladové technologie s důrazem na co nejmenší potřeby skladové plochy a s maximálním využitím výšky skladu. Čím dál častěji nasazujeme do našich distribučních center regály s úzkými uličkami a do budoucna zvažujeme nasazení plně automatizovaných skladových systémů, známých pod obchodním označením Autostore. V našich provozech rovněž usilujeme o snižování množství použitého balicího materiálu, zvláště strečové fólie. Samozřejmě se snažíme co nejvíce obalů recyklovat a snížit tak naši zátěž na životní prostředí.“

Sklady jsou propojeny v rámci složitých logistických řetězců a dopravních systémů, s nimiž tvoří často rozsáhlé sítě. V této provázanosti souvisí i udržitelnost skladování například s ekologickou šetrností dopravy.

Za velký přínos Pavel Křížek označuje Multi‑Client sklady, které umožňují zákazníkům sdílet skladový prostor, techniku a v neposlední řadě i personál. S využitím těchto synergií Geis snižuje výslednou zátěž skladování na životní prostředí. „Ideální pro všechny zainteresované strany je, když se nám podaří získat klienty s různou sezonností, a zajistíme tak optimální využití našich zdrojů a financí našich zákazníků,“ dodává Pavel Křížek.

K efektivitě jako cestě ke zvyšování udržitelnosti ve skladu se hlásí také Yusen Logistics (Czech). „K prostředkům, které umožňují zvyšovat efektivitu ve skladování a pomáhají tím snižovat spotřebu energie, patří například optimalizace layoutu skladu,“ říká Ivo Budař a dál vypočítává: „Zaměřujeme se na co nejkratší manipulační toky a dráhy, efektivní využívání plochy, zeštíhlování procesů a používání sofistikovaných IT systémů pro skladové toky materiálu. V neposlední řadě chci zmínit i moderní technologie bezemisní manipulační techniky.“

Uzly logistické sítě

Sklady jsou propojeny v rámci složitých logistických řetězců a dopravních systémů, s nimiž tvoří často rozsáhlé sítě. V této provázanosti souvisí i udržitelnost skladování například s ekologickou šetrností dopravy, která vyměňuje zboží mezi jednotlivými články řetězce. Logistické firmy tak musí dbát na to, aby požadavkům na udržitelnost skladování odpovídal celý logistický systém.

„Tyto oblasti jsou pochopitelně navzájem úzce propojeny a naším dlouhodobým cílem je postupně snižovat dopad vlastní činnosti na životní prostředí,“ zdůrazňuje Jan Kodada. „V Gebrüder Weiss k tomuto účelu používáme řadu moderních technologií, jako je například Cargometer pro optimalizaci využití skladových lokací či nákladového prostoru vozidla nebo systém pro řízení dopravy s pokročilými optimalizačními algoritmy včetně plánování předpokládaného času doručení zásilky.“

„Systém pro logistické plánování Transmetrics nám pak umožňuje predikovat a identifikovat předpokládané objemy zásilek na další den na základě příchozích dat a předchozích zkušeností,“ dodává Jan Kodada.

Také Jan Polter v této souvislosti vysvětluje, že sklady Dachseru připravují zásilky pro systém bezemisního doručování. „Momentálně provozujeme pravidelnou denní linku sběrné služby na trase Kladno – Hradec Králové a zpět, kterou obsluhuje vozidlo eVolvo FH Electric. Další bezemisní linka směřuje do mikrohubu v centru Prahy. V Praze a Hradci Králové navazuje distribuce pomocí nákladních elektrokol. Nedávno jsme spolu s našimi německými kolegy spustili i první bezemisní přeshraniční linku v síti Dachser, jezdí každý den na trase Hof–Kladno a zajišťuje ji nákladní vozidlo eActros značky Mercedes‑Benz.“

Správně zvolené vozidlo

Nejekologičtější propojení skladů je to, které dokáže šetřit energiemi. To dobře vědí a využívají ve společnosti LogEx Logistics, a proto co nejvíce snižují počet „prázdných“ kilometrů. „Díky pečlivě předem připraveným trasám se nám daří tyto kilometry minimalizovat,“ zdůrazňuje Vojtěch Dočkalík, ředitel pobočky v Hradci Králové. „A to jak u celovozových zásilek, tak i kusových dokládkách, kde se snažíme využít prostor ve vozidle na sto procent.“

Sdružování zásilek a vyloučení prázdných kilometrů představuje ve společnosti LogEx výrazný příspěvek ke snižování emisí uhlíku.

„Na jedné straně pomůžeme přírodě a na straně druhé máme spokojeného zákazníka, kterému se díky konsolidaci a optimalizaci přejezdů podaří ušetřit,“ uvažuje Vojtěch Dočkalík. Zmiňuje také alternativní pohony a upozorňuje, že podle jeho názoru elektromobilita v nákladní dopravě ještě nepokročila natolik, aby mohla uspokojit velkou poptávku. To samé platí o dalších alternativních pohonech.

„Ovšem i u klasických pohonů lze snižovat spotřebu paliva správným výběrem vozidla, například lehkotonážní soupravou či návěsem. Nesmíme opomenout ani nasazování vozidel s vyšší normou Euro a také nezanedbávat pravidelný servis na vozidlech.“

Řešení musí být efektivní

Ani Geis v této oblasti nestojí stranou a důraz na propojení skladů ekologickou dopravou je pro něj samozřejmostí. Společnost pravidelně modernizuje flotilu tak, aby odpovídala nejpřísnějším standardům – i těm ekologickým.

„Nechceme ale flotilu obměňovat bezmyšlenkovitě, vždy je důležité, aby se vozidla reálně osvědčila v praxi,“ upozorňuje Pavel Křížek. „Alternativní pohony mají stále velká omezení, například elektrický tahač stojí třikrát až čtyřikrát více než nejmodernější dieselový. Přitom má krátký dojezd, což snižuje efektivitu jeho využití. Budoucnost vidíme spíše ve vodíku, ovšem zde je zatím naprosto nedostatečná infrastruktura. Pro nás je důležité, aby krok k ekologickému řešení byl ve výsledku skutečně efektivní, reálně snížil uhlíkovou stopu a zmenšil zatížení životního prostředí.“

Geis proto optimalizuje trasy v rámci logistického řetězce a pro přepravu maximálně využívá ložnou plochu vozidel a minimalizuje „prázdné“ kilometry.

„Vyzdvihnout musíme i důležitost dat, která se využívají jak k automatizaci skladování, tak k optimalizaci přeprav,“ vysvětluje Pavel Křížek. „S využitím pokročilých algoritmů a umělé inteligence je možné analyzovat data a provádět rozhodnutí v reálném čase, což vede k efektivnějšímu využití skladovacích prostor, lepšímu plánování přepravy a optimalizaci tras.“

Veškeré činnosti směřující k větší udržitelnosti zastřešuje ve společnosti Geis program MissionZero, jehož cílem je dosažení klimatické neutrality celé skupiny do roku 2040.

Související