Studenti Katedry logistiky Podnikohospodářské fakulty VŠE v Praze, zejména ti z nich, kteří studují její vedlejší specializaci Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství, navštívili na jaře kontejnerový terminál společnosti Metrans. Nachází se v Praze – Uhříněvsi a svou velikostí se jedná o největší kontejnerový terminál v Česku.

Akce měla charakter exkurze obsahově začleněné do výuky vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství. V úvodu proběhla přednáška na téma o kontejnerové přepravě a o společnosti Metrans, který je nezávislým kontejnerovým operátorem. Přednášky se ujal Tomáš Platil z Metransu, jehož zastoupením Katedra logistiky již tradičně zajišťuje spolupráci. V přednášce představil aktivity společnosti v oblasti intermodálních, respektive kontejnerových přeprav. V praktické části akce nás Tomáš Platil provázel po kontejnerovém terminálu, kterým jsme projížděli autobusem – pěší pohyb není v areálu totiž z bezpečnostních důvodů možný.

Související

Během zastávky účastníci exkurze vystoupili na prohlídku různých typů kontejnerů, jejich součástí a náležitostí. Prohlídku samozřejmě doplnil odborný výklad. Další cesta po terminálu nás zavedla mezi nejrůznější typy kontejnerů, ale i mezi nejrůznější manipulační techniku. To vše bylo možno vidět doslova na pár metrů od nás a navíc přímo v provozu.

Kontejnerový terminál firmy Metrans v Uhříněvsi je opravdovým kontejnerovým městem, a všechny účastníky akce plně zaujal. Zaujala ale také prezentace a interaktivní odborný výklad. Řada dotazů od studentů to jenom podtrhla. Budiž Tomáši Platilovi vyjádřeno poděkování za jeho čas, poutavý výklad a odpovědi na četné otázky studentů.

Na tuto praktickou část výuky přibližně po měsíci volně navázala přednáška smluvního firemního partnera Katedry logistiky – rejdařství MSC, která však proběhla v jejich kancelářích na pražském Green Pointu. Zde se studenti dověděli řadu podrobností a aktualit nejen z oblasti námořní kontejnerové přepravy, ale i s navazujících módů intermodální přepravy, které již nyní tento rejdař pomocí svých dceřiných společností provádí.

 

Studenti v sídle rejdaře MSC naslouchají důležitým informacím z praxe námořní dopravy.
Studenti v sídle rejdaře MSC naslouchají důležitým informacím z praxe námořní dopravy.
Foto: doc. Radek Novák

 

Rozvíjení obsahu a informací z přednášek na akademické půdě o reálné poznatky z praxe přispělo k tomu, že Katedra logistiky Podnikohospodářské fakulty VŠE v Praze počátkem tohoto roku již po třetí získala mezinárodní odbornou akreditaci Evropské logistické asociace pro výuku své vedlejší specializaci Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství. Akreditace opravňuje katedru, aby mohla úspěšné studenty bez dalších zkoušek či poplatků certifikovat na úrovni cElog. Získání tohoto mezinárodně platného odborného certifikátu představuje pro studenty významný startovací prvek při jejich vstupu do logistické praxe.

Související