Mezinárodní odborná akreditace Katedry logistiky (KLOG) Evropskou logistickou asociací (ELA), kterou katedra jako jedna z mála odborných pracovišť získala (a to již po druhé tříleté období), opravňuje katedru k tomu, že úspěšní absolventi vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství mohou získat profesní certifikát ELA na úrovni ECBLc. Ten mohou obdržet bez dalšího vzdělávání či dodatečných zkoušek. Je tomu tak proto, že mezinárodní odborná akreditace katedry osvědčuje rozsah a kvalitu zde poskytovaného odborného logistického vzdělání. Certifikát cELog pak mezinárodně osvědčuje odpovídající odborné znalosti, které jsou v souladu s uznávanými profesními vzdělávacími evropskými standardy.

Pro získání mezinárodního profesního certifikátu ELA museli certifikovaní absolventi splnit náročná kvalitativní kritéria s podmínkou pro jejich celkové hodnocení do průměru 2,0 při úspěšném absolvování uvedené specializace vyučované a garantované katedrou logistiky Falulty podnikohospodářské VŠE.

Související

V souvislosti s rozvojem a prohlubováním odborné kvality a rozsahu výuky má katedra logistiky FPH VŠE v Praze již dlouhodobou smluvní spolupráci s firmami, zabývajícími se různými stránkami logistiky. Významné je, že tyto firmy s katedrou na odborném logistickém vzdělávání studentů v různých formách aktivně spolupracují. Konkrétně se jedná o firmy PPL, Hopi Holding, Procter & Gamble, CHEP, ICZ, DB cargo, Geis, MSC, DB Schenker, Kaufland a Metrans.

Noví absolventi své mezinárodní odborné certifikáty cELog ECBL (European Certification Board for Logistics) obdrželi z rukou předsedy Národní akreditační rady Ing. Kamila Slavíka. Slavnostní předávání certifikátů proběhlo v zasedací síni rektora VŠE v Praze za přítomnosti prezidenta České logistické asociace a zároveň rektora Vysoké školy logistiky a prof. Václava Cempírka, rektora VŠE v Praze docenta Petra Dvořáka, děkana Podnikohospodářské fakulty profesora Jiřího Hnilici a vedoucího Katedry logistiky docenta Radka Nováka a Ing. Felipe Martíneze z téže katedry.

Gratulace všem nově certifikovaným absolventům!

Související