UPS představila novou službu UPS Exchange CollectSM, která pomáhá vývozcům a dovozcům zrychlit platby a omezuje rizika spojená s transakcemi při mezinárodním obchodování.

Snadno použitelná služba je založena na technologiích umožňujících elektronické platby, synchronizuje pohyb zboží, informací a finančních prostředků mezi vývozci a dovozci. Je určena společnostem, které chtějí expandovat na nové mezinárodní trhy a těm, které chtějí minimalizovat možná rizika obchodování s novými zákazníky. Prodávající se pak může spolehnout na to, že dostane zaplaceno, protože UPS doručí zboží až po obdržení platby od kupujícího. Platby přitom obdrží v průměru do 10 a méně dnů, při tradičních transakcích i za 90 dní.
Jak služba UPS Exchange Collect funguje
Vývozce (prodávající) a dovozce (nakupující) se dohodnou na podmínkách prodeje a nákupu a pro finanční vyrovnání zvolí službu UPS Exchange Collect.
Vývozce přepravuje zboží prostřednictvím UPS. UPS e-mailem upozorní dovozce, že zboží je na cestě a platba musí být přijata před doručením zboží.
Dovozce elektronicky převede na UPS platbu za zboží.
Jakmile UPS obdrží platbu, doručí zásilku dovozci.
Na základě potvrzení o doručení zásilky UPS elektronicky poukáže platbu za zboží na účet určený vývozcem a současně jej o poukázání platby uvědomí e-mailem.
Služba je v současné době dostupná společnostem ze 60 zemí světa odesílajících do 18 zemí určení a je přizpůsobena 12 hlavním zahraničním měnám. Mohou ji používat zákazníci vybavení speciálním software UPS WorldShip 5.0.

(mr)

Související