Tyto údaje vyplývají z vnitropodnikové studie mezi téměř 2000 zaměstnanci společnosti Cisco, která poukazuje na to, že jedním z možných řešení, jak omezit časovou ztrátu a výdaje vznikající dojížděním, je práce z domova. Nejenže ušetří výdaje zaměstnavateli, ale obecně přispívá k větší spokojenosti zaměstnanců, aniž by snižovala jejich výkonnost.

"Jako pracující matka oceňuji výhody práce na dálku. Díky moderním technologiím, které umožňují velice kvalitní přenos hlasu a videa, jsem nyní schopná vyřídit ráno několik jednání s Evropou, zaběhnout v poledne s dětmi k lékaři, odpoledne stihnu schůzku se svým týmem, pomohu dětem s úkoly a večer zvládnu ještě setkání s Asií," říká Carina Reyes, manažerka divize Operations ze společnosti Cisco.

Společnost Cisco u svých zaměstnanců zjišťovala, jaký má práce z domova vliv na jejich výkonnost. Zajímala se rovněž o dopady práce z domova na fungování celé společnosti. Studie ukázala, že necelých 70 % zaměstnanců zvýšilo produktivitu práce, aniž by tím utrpěla jejich komunikace s kolegy. V některých případech naopak došlo ve firemní komunikaci k výraznému zlepšení. Okolo 80 % pracovníků uvedlo i větší spokojenost v soukromém životě. Z výsledků studie dále vyplynulo, že díky práci z domova společnost jen loni ušetřila téměř 277 mil. dolarů.

Práce na dálku se ukázala také velice ekologickou. Podle výsledků studie má totiž pozitivní vliv nejen na produktivitu zaměstnanců, ale i na životní prostředí. Tím, že zaměstnanci nemusejí dojíždět za prací desítky kilometrů denně a místo toho spolu komunikují na dálku, se jednak ušetří na palivu, jednak dochází ke snižování znečištění způsobeného vypouštěním skleníkových plynů. Podle společnosti Cisco se v souvislosti s globalizací, modernizací pracovní síly a tlakem na snižování nákladů firmy snaží vyvíjet nejrůznější strategie pro práci na dálku, které by jim pomohly snížit náklady a zároveň si udržet své talentované zaměstnance. Cisco umožňuje svým zaměstnancům práci z domova prostřednictvím svých vlastních nástrojů, jako jsou Cisco Virtual Office nebo Cisco WebEx. Využitím těchto nástrojů se změnila skladba pracovního týdne řady zaměstnanců společnosti.

Podle studie například průměrný zaměstnanec společnosti nyní pracuje dva dny v týdnu na dálku a 60 % ušetřeného času věnuje práci a 40 % svému volnému času. Okolo 40 % zaměstnanců ani nesídlí ve stejném městě jako jejich nadřízeny. Zhruba 75 % zaměstnanců uvedlo, že práci odevzdávají dříve než v minulosti. Více než 91 % dokonce přiznalo, že práce na dálku přispívá k jejich celkové životní spokojenosti, což firmě pomáhá udržet si kvalitní zaměstnance.

Studie mezi 1992 zaměstnanci společnosti Cisco proběhla na konci roku 2008. Zúčastnili se jí zaměstnanci z Evropy, Asie a Tichomoří, Japonska, USA, Kanady a dalších.

Vladimír Komjati

Související