Jedná se intermodální aktivity kontraktní logistiku v Německu, kde společnost operuje v 38 pobočkách, a aktivity ve Francii, kde poskytuje dopravní služby a kontraktní logistiku ve 30 pobočkách. Dohromady jde o přibližně 3 tis. zaměstnanců, kteří po ukončení transakce přejdou do společnosti Rhenus. V účetním roce 2010 dosáhly tržby z těchto aktivit Wincantonu 558 mil. eur a provozní zisk 4,1 mil. eur. Transakce podléhá schválení akcionářů Wincantonu a antimonopolních úřadů. Cena dosahuje 74 mil. eur.

Dokončení transakce uzavře působení Wincantonu v kontinentální Evropě, zisk z transakce bude použit na snížení zadlužení skupiny Wincanton.

Eric Born, CEO Wincantonu, komentuje transakci takto: "Prodej našich zbylých aktivit v kontinentální Evropě společnosti Rhenus nám umožní zaměřit se rozvoj našeho vedoucího postavení na trhu ve Spojeném Království, kde vidíme značný potenciál pro další růst. Společnost Rhenus má na evropském trhu výbornou pověst a touto transakcí posílí své intermodální služby a kontraktní logistiku. V průběhu několika dalších týdnů budeme pracovat společně, abychom zajistili našim zákazníkům kvalitní služby i v průběhu transformace. Chtěl bych osobně poděkovat všem dotčeným kolegům za jejich práci a přínos Wincantonu.“

Související