TFS odkoupil 100% podíl v CS Cargo prostřednictvím CS Cargo Group N.V. od Marka Lehečky a Petra Zvěřinského. Ti spolu s vypořádáním transakce ukončili ve skupině CS Cargo svou majetkovou i právní účast. TFS se stal nejen stoprocentním akcionářem, ale zároveň i největším věřitelem skupiny CS Cargo.

"Marek Lehečka a Petr Zvěřinský stáli u zrodu přeměny lokálního dopravce v přední logistickou společnost, jejíž aktivity daleko přesahují hranice České republiky. Chci jim poděkovat za vše, co pro skupinu CS Cargo vykonali,“ komentoval uzavření dohody Jan Blaško, zakládající partner TFS, který se zároveň stal novým předsedou představenstva společnosti CS Cargo, a. s.

"Věříme, že v rukou nových vlastníků stojí před skupinou CS Cargo období dalšího rozmachu, a upřímně přejeme celé skupině i jejím akcionářům v tomto směru mnoho úspěchů,“ doplnil za prodávající Marek Lehečka.

Vedení skupiny CS Cargo v současné době realizuje personální obměnu manažerského týmu, která bude dokončena na přelomu roku 2011/2012.

Společnost CS Cargo dosáhla v roce 2010 obratu ve výši 220,6 mil. eur (5,6 mld. Kč).

Související