DHL bude investovat 47 mil. dolarů do rozšíření areálu centrálního překladiště amerických kontinentů v Cincinnati, na letišti Northern Kentucky Airport (CVG) s cílem uspokojit rostoucí poptávku zákazníků po mezinárodní přepravě zásilek. Během příštích 12 měsíců umožní rozšíření vznik nového třídicího areálu o rozloze téměř 18 tis. m².

„Cílem investice do centrálního překladiště amerických kontinentů je podpora aktuálního růstu, ale také významného středně až dlouhodobého potenciálu, který v mezinárodní přepravě z a na americké kontinenty vidíme,“ řekl Ken Allen, CEO společnosti DHL Express.

Nová budova by měla být uvedena do provozu v listopadu 2012 a rekonstrukce stávajících budov a nákup vybavení pro manipulaci s materiálem by měly být dokončeny do března 2013. Překladiště v CVG měsíčně zpracuje více než 2 mil. mezinárodních zásilek s destinacemi v USA, Kanadě, Mexiku a Latinské Americe a spojuje více než 100 poboček a 5 mezinárodních přepravních terminálů v USA s více než 220 zeměmi světa.

Související