Společnost UniCredit Leasing poskytla v roce 2011 financování v objemu více než 10 mld. Kč, což představuje nárůst o 19 % v porovnání s rokem 2010. K poslednímu dni loňského roku spravovala společnost majetek v celkové zůstatkové hodnotě po odpisech ve výši 21 mld. Kč. Celkový počet aktivních smluv ke konci roku dosáhl téměř 72 tis. kusů. Tržní podíl UniCredit Leasing na relevantním trhu financování movitých věcí stoupl na 12,55 %.

UniCredit Leasing nabízí jak leasingové, tak úvěrové produkty. Podíl obou typů financování byl v minulém roce prakticky vyrovnaný. V oblasti leasingu se většina nových obchodů uskutečnila prostřednictvím finančního leasingu (39 % z celkového objemu obchodů). Mezi úvěrovými produkty to byly zejména úvěry pro podnikatele (38 %).

Tradičně nejsilnější komoditou společnosti zůstává financování osobních a užitkových automobilů, které tvořily více než polovinu celkového objemu (5,2 mld. Kč) s tržním podílem 13,7 %. Necelou desetinou (890 mil. Kč) se na obchodním výsledku podílelo financování nákladních automobilů. Více než třetinový nárůst na 1,9 mld. Kč a tržní podíl 9,8 % zaznamenal segment strojů a zařízení.

Na konci minulého roku UCL spustil projekt Komoditní linie. Jde o modifikaci značkového financování, tedy nový obchodní model zaměřený na spolupráci s malými a středními obchodními partnery (značkami) a prodejci. Projekt v tuto chvíli zahrnuje osm samostatných linií, přičemž pilotní forma se orientuje na dopravní a návěsovou techniku.

Související