Zatímco dřívější funkce obalu byla striktně ochranná, současný vývoj vede výrobce k tomu, aby prostřednictvím obalu navíc zaujali své zákazníky atraktivním zpracováním, dostatečně je o výrobku informovali a přitom zajistili, aby se s výrobky co nejsnadněji manipulovalo – a to jak zákazníkům, tak všem logistickým operátorům.

Kromě shrnutí současného stavu možností zpracování obalů a perspektivních nápadů na poli obalových řešení, kterou přednesli představitelé akademické půdy i zástupci praxe, byla součástí workshopu také prezentace „best practices“. Účastníci workshopu měli také možnost absolvovat prohlídku provozu společnosti Thimm a vidět tak výrobu obalů typu SRP v praxi.

Závěrem celé akce se účastníci shodli, že pro oblast FMCG je Shelf Ready Packaging významným tématem, a vzhledem k tomu, že tato oblast je definována jako důležitá i pro celoevropskou platformu ECR, bude se tímto tématem Česko – Slovenská iniciativa ECR i nadále intenzivně zabývat.

Související