Vyplývá to z dokumentace pro záměr na zklidnění magistrály, která byla zveřejněna v informačním systému EIA. Autorem posudku je firma Pragoprojekt, oznamovatelem záměru Ředitelství silnic a dálnic.

Odborníci posuzovali dopad několika variant. Šlo o povrchové řešení, krátký tunel pouze za Národním muzeem, dlouhý tunel až k Nuselskému mostu a kombinovanou variantu s částečným zahloubením.

„Rozdíly v hodnocení jednotlivých navrhovaných variant jsou tak malé, že lze stěží obhájit obrovské náklady na tunelové varianty. Většina vozidel, které budou posuzovanou oblastí projíždět, mají v širší oblasti svůj zdroj nebo cíl. Navíc tunelové varianty umožňují lepší průjezd, a i když více odlehčují ulice Legerova a Sokolská, více zatěžují ulici 5. května," uvedli v dokumentu odborníci.

Odborníci proto doporučují řešit zklidnění magistrály pomocí povrchových úprav s tím, že by bylo potřeba nejvíce omezit vjezd pro tranzitní dopravu.

„Posudek prokázal, že se tunely nevyplatí, a to je pozitivní. Dlouhodobě upozorňujeme na to, že tunely jsou neobhajitelné," řekl ČTK Vratislav Filler ze sdružení Auto*Mat.

Po magistrále v centru města projede denně až 100 tis. aut. Projekt na zklidnění magistrály počítá s přeložením dopravní tepny za Národní muzeum tak, aby se prostor kolem muzea opět propojil s Václavským náměstím. Obnoveno by mělo být i propojení s Vinohradskou třídou, případně prostřednictvím tramvajové trati. Ve všech variantách se počítá se zbouráním garáží Slovan u hlavního nádraží, kde by pak vyrostla okružní křižovatka.

Podmínkou pro zklidnění magistrály je podle projektu dokončení tunelového komplexu Blanka, který je součástí městského okruhu. Tunel, do kterého by byla směřována průjezdná doprava, by měl být otevřen v roce 2014.

Související