Poruchy a poškození způsobily zejména nevyhovující volba materiálů, špatný návrh a kvalita provedení. ČTK to sdělila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. O vady na dálnici a dálničních mostech se ŘSD pře se stavební firmou Eurovia CS, která se k výsledkům expertizy zatím nechce vyjadřovat.

Němečtí experti z hanoverské univerzity uskutečnili na začátku července vizuální prohlídku 3 ocelových a 2 železobetonových mostů na úseku dálnice D 4708.2, Ostrava Rudná-Hrušov.

„Ze závěru expertízy německých odborníků vyplývá, že pokud nebudou provedeny rozsáhlé opravy, sníží se očekávaná životnost mostů," řekla Ledvinová. Pro detailní posouzení a jasné určení příčin těchto vlivů je nezbytný další průzkum. Totéž platí pro plánování vhodných strategií oprav, uvedlo ŘSD.

„ŘSD ČR bude ve spolupráci s německými odborníky pokračovat s cílem zjistit jednoznačné příčiny nevyhovujícího stavebně technického stavu mostů a uloží zhotoviteli opatření k zajištění bezvadného stavu mostů," dodala mluvčí ŘSD. Finální závěrečná zpráva bude k dispozici 31.8.2012.

Eurovia CS se v této chvíli nebude k této věci vyjadřovat, protože údajné výsledky šetření německých expertů nemá na rozdíl od médií k dispozici. „Považujeme však přinejmenším za podivné, že takové výsledky byly stanoveny po jednodenním průzkumu, když podobná šetření obvykle trvají několik měsíců," uvedla mluvčí firmy Petra Kučerová.

Spor o vady na zhruba devítikilometrovém úseku dálnice v Ostravě vypukl loni koncem listopadu, kdy ŘSD na poškozených úsecích nechalo provést kontrolní vrty. Podle státní společnosti Eurovia nedodržela domluvený postup stavby a většina vad vznikla mimo jiné použitím nekvalitního podkladového materiálu. Eurovia tvrzení ŘSD odmítá, podle ní většinu údajných škod způsobilo ŘSD špatnou nebo nedostatečnou údržbou. Kvůli poškozování dobrého jména společnosti podala na ŘSD v dubnu žalobu.

Související