Ministerstvo dopravy spustilo 8. srpna dotační program, na jehož základě budou moci provozovatelé vnitrozemské vodní dopravy čerpat peníze na bezpečnost plavebního provozu či rekvalifikovat své zaměstnance. Celková vyčleněná částka z rozpočtu MD činí 10 mil. Kč, přičemž maximální poskytnutá dotace na jednoho žadatele může činit 0,5 mil. korun. Ta bude poskytnuta jednorázově v tomto roce. O podporu mohou požádat všechny společnosti se sídlem v České republice, které podnikají v říční dopravě, a to do 24. srpna.

Rejdaři ale také letos přijdou o dotace za nesplavné Labe. Původně přislíbených 12 mil. korun se podle ministerstva potýkalo v meziresortním řízení se zásadními připomínkami a úřad proto dotaci nepředložil k projednání vládě. Dotace pro pokrytí prokazatelných ztrát za nesplavné Labe schválila Evropská komise, která je nepovažuje za nedovolenou podporu, a povolila jejich vyplácení až do roku 2016. Program počítá s doplatkem za polovinu nenaloženého nákladu v situaci, kdy hladina Labe klesne pod 1,4 m. Ročně takto mohou tuzemští dopravci dostat až 53 mil. korun. Ministerstvo dopravy ale tuto dotaci v posledních letech nevyplácí, naposledy se tak stalo v roce 2005, uvedl mluvčí úřadu Martin Novák.

Rejdaři se mohou ucházet také o příspěvek na získání mezinárodní certifikace pro převážení krmiv (GMP). „Certifikát GMP je pro dopravce, kteří vozí potraviny nebo krmiva pro dobytek, naprosto nutný," uvedl tajemník Sekce vodní dopravy při Svazu dopravy ČR Jiří Aster. Svědčí o tom, že tyto společnosti dodržují pravidla bezpečného oddělování přepravy potravin a nebezpečného materiálu, tedy například chemikálií. Certifikace se každý rok musí obnovovat, což je pro dopravce nákladné, podotkl Jiří Aster. Tento projekt podle jeho názoru rejdařům pomůže a lze předpokládat, že peníze z něj se podaří vyčerpat.

V tomto roce také MD poskytlo dotaci ve výší 2,4 mil. Kč pro provozovatele zadokolesového remorkéru Beskydy. Díky svému výkonu a nízkému ponoru může být tažným zařízením pro ostatní remorkéry, které při nedostatečné plavební hloubce nemohou být provozovány.

Související