ŘSD nyní připravuje sérii několika oprav, které začnou v posledních dnech srpna a budou probíhat po celé v září. Větší část z nich se týká dálnice D1. „Opravy musíme zvládnout do začátku zimního období, tedy do poloviny listopadu,“ říká mluvčí ŘSD Martina Vápeníková. A doplňuje, že obavu mít nemusejí ani řidiči, kteří se budou vracet poslední víkend do hlavního města Prahy. „Uzavírka v tomto směru u Brna bude řešena tak, aby průjezd do Prahy zůstal poslední prázdninový víkend veden standardním způsobem bez omezení,“ vysvětluje Vápeníková.

ŘSD pro následující týdny připravuje tyto opravy:

1. Z důvodu opravy betonové vozovky v km 210,6 - 215,1 na dálnici D1, dojde ve směru jízdy na Ostravu k uzavření celého jízdního pásu, a to v termínu od 27.8.-31.10.2012. Doprava bude převedena do protisměrného jízdního pásu ve směrovém uspořádání 2+1, kdy se předpokládá v období od 27.8.-12.9.2012 vedení dopravy dvěma jízdními pruhy ve směru na Brno. Od 12.9.-31.10.2012 bude doprava vedena v režimu 2+1 s přehazováním, kdy se ve dnech středa – neděle upřednostní provoz 2 jízdními pruhy ve směru na Ostravu. Zbylé dny bude doprava vedena ve dvou jízdních pruzích ve směru na Brno.

2. V rámci opravy dálnice D1 mezi km 193 a 199, která bude složitá jak polohou v prostoru Brna a zdejší vysokou intenzitou provozu, tak svým rozsahem (kromě vozovek, dilatací mostů, tak i výměna veřejného osvětlení a velkoplošných dopravních značek), přistupuje ŘSD k zahájení první etapy pro opravu povrchu vozovky, která je rozdělena do 4 fází na období 31.8. - 4. 10. Další etapy této opravy budou následovat v roce 2013.

3. Součástí opravy dálnice D1 mezi km 193 a 199 v letošním roce je i oprava kolektorového pásu dálnice D2 v km - 0,250 – km 1,500 směr Bratislava. S ohledem na dopravní vytíženost úseku je oprava povrchu rozdělena do třech fází na období 5. 10. - 26. 10.

4. Z důvodu rekonstrukce mostu a opravy povrchu vozovky na dálnici D2 bude uzavřen od 25. 8. - 2. 12. 2012 pravý jízdní pás ve směru na Bratislavu v km 52,950 – 55,485. Doprava bude vedena ve směrovém uspořádání 2+1, kde budou upřednostněny dva jízdní pruhy ve směru na Brno.

5. Z důvodu opravy povrchu vozovky na dálnici D11, dojde ve směru jízdy na Prahu v km 18,6 - 13,3 k uzavření celého jízdního pásu, a to v termínu od 3.9.-31.10.2012. Doprava bude převedena do protisměrného jízdního pásu ve směrovém uspořádání 2+1 s přehazováním, kdy se ve dnech čtvrtek – neděle upřednostní provoz 2 jízdními pruhy ve směru na Hradec Králové. Zbylé dny bude doprava vedena ve dvou jízdních pruzích ve směru na Prahu. Nájezdová větev MÚK Bříství (exit 18) ve směru na Prahu bude po celou dobu uzavřena. Objízdná trasa bude vedena po přilehlé silnici II/611.

Související