"Kromě běžného celního odbavení je u zbožových toků mimo EU čím dál častěji nutné řešit nové formality, jako jsou například ochranná opatření,“ tvrdí Lucie Svobodová, manažerka oddělení celních a daňových služeb společnosti GEFCO.

Příkladem mohou být ochranná opatření zaváděná v Rusku a Argentině, vztahující se na dovoz zboží ze zemí EU.Všechny zásilky směřující do těchto zemí musí být nyní nově vybaveny Osvědčením o původu zboží (Certificate of Origin).

Argentina zavedla celou řadu opatření pro ochranu vnitřního trhu. V podstatě jakýkoli dovoz musí být předem povolen místním Ministerstvem hospodářství a za získání tohoto povolení je zodpovědný dovozce. Mezi povinnosti vývozců pak patří prokázat původ naprosté většiny dovážených druhů zboží.

V případě vývozu do Ruska došlo také k určitým změnám - 24. července 2012 vstoupila v platnost Dohoda mezi EU a Ruskou federací o obchodu s částmi a součástmi motorových vozidel. Tato dohoda má kompenzovat negativní důsledky ruské podpory vlastního automobilového průmyslu pro evropské výrobce. Dohoda zavedla princip, podle kterého se každý rok stanoví celní kvóta umožňující dovoz součástek do Ruska s nulovým, nebo sníženým clem.

Firmy, které do Ruska autosoučástky vyvážejí, mohou využít snížení dovozních cel, pokud prokáží původ vyvážených výrobků v EU (certifikát vydává Hospodářská komora). Podmínkou je, že i ruský partner získá dovozní licenci.

Společnost GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA, jež kromě komplexního portfolia přepravních služeb již několik let zajišťuje i služby celního a daňového zastoupení, na změnu situace pružně zareagovala. Od prvních dnů platnosti výše uvedených opatření je svým klientům schopna zajistit potřebné formality, tedy zejména vystavení Certifikátu původu, který potvrzuje v ČR Hospodářská komora. V případě obchodu s Argentinou je dokument potvrzován (legalizován) argentinským konzulátem.

"Již od července, kdy nová pravidla vstoupila v platnost, poskytujeme našim klientům celní poradenství a certifikáty obstaráváme,“ uvedla Lucie Svobodová, manažerka oddělení celních a daňových služeb společnosti GEFCO.

Bližší informace o celních službách společnosti GEFCO poskytnou:

Lucie Svobodová,

Customs manager

lucie.svobodova@gefco.cz

 

Michael Šmerda,

Customs specialista
michael.smerda@gefco.cz

Související