Hlavní dopravní prioritou v regionu jižních Čech je podle ministerstva dopravy výstavba D3, případně navazující R3. „V září 2013 budou předány do užívání dva úseky dálnice D3, tj. Tábor – Soběslav a Soběslav – Veselí nad Lužnicí. Nyní rovněž probíhá výběrové řízení na konzultanta na PPP projekt na D3, posléze se začne soutěžit dodavatel stavby a dalším krokem by měla být samotná výstavba úseku Bošilec – Borek. Celkové napojení komunikace D3, respektive R3 na rakouskou komunikaci S10 by mělo být připraveno v roce 2021,“ konstatoval ministr Dobeš.

Zatímco stavba jižního úseku rychlostní komunikace S10 k příhraničnímu městu Freistadt je v plném proudu, se stavebními pracemi na severním úseku směrem ke státní hranici s ČR se začne nejdříve v roce 2016, informovala české ministerstvo dopravy rakouská delegace. „Cílem je, aby stavba na obou stranách pokračovala koordinovaně a ve vzájemném souladu,“ řekl hornorakouský náměstek Hiesl.

Obchvat Českých Budějovic může urychlit zákon o výkupu pozemků
Po zprovoznění asi 30km úseku D3 mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí bude hlavní dílčí prioritou obchvat Českých Budějovic. „Cesta z Českých Budějovic do Veselí po současné komunikaci první třídy řidiče tolik netrápí. Tam auta příliš nestojí. Skutečnou bolestí jižních Čech je chybějící obchvat Českých Budějovic," uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. „Proto jsme se rozhodli co nejvíce urychlit samotnou přípravu dostavby tohoto obchvatu, především tedy zrychlení výkupu pozemků, které by mělo proběhnout mezi lety 2013 a 2014 tak, aby v roce 2015 mohla být případně vydána stavební povolení.“ Stavba komunikace, jejíž odhadované náklady činí až 11 mld. korun, by mohla začít v roce 2016 a pak by měla trvat dva až tři roky, řekl ministr dopravy Pavel Dobeš. Obchvat Českých Budějovic bude navazovat na D3.

Na výkup pozemků pro stavbu je na období 2013 a 2014 vyčleněno zhruba 700 až 800 mil. korun. Urychlit by je měl nový zákon, který prošel sněmovnou. Podle něj prý stát bude snadněji získávat pozemky u důležitých staveb. Zákon by měl jasně definovat podmínky, za nichž se může přistoupit k soudnímu k vyvlastnění pozemků a za jakou cenu je stát získá.

Výstavba D3 ve středních Čechách je problém
Stavba úseku mezi Borkem a Bošilcem (tj. mezi Českými Budějovicemi a Veselím nad Lužnicí) by podle Dobeše mohla začít v roce 2015. Tím by pak dálnice vedla z Českých Budějovic až k Meznu na Benešovsku. V roce 2021 by pak prý mohla na D3 jižně od Českých Budějovic navazovat R3. Ta podle plánu povede až na hranici s Rakouskem. Další pokračování stavby D3 mezi Meznem a Prahou však Dobeš nedokáže přesně odhadnout. „Výstavba ve Středočeském kraji je problematičtější," uvedl ministr dopravy.

Například až v říjnu 2011 získala středočeská část D3 kladný posudek v procesu hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA). Zpracovatel dává přednost takzvané západní variantě, podle které se dálnice napojí na Pražský okruh u Jesenice a na jih povede kolem Jílového, Netvořic a Maršovic na Heřmaničky, a protne tak turisticky oblíbené Posázaví. Celá dálnice v plánované délce zhruba 170 km (od Pražského okruhu na hranice s Rakouskem) měla podle původních slibů politiků už dávno stát nebo být ve vysokém stupni rozestavěnosti.

Související