Exportní výzkum DHL dlouhodobě mapuje názory nejvýznamnějších českých vývozců na aktuální události nejen v České republice, ale i v zahraničí. Průzkum provedla společnost GfK Czech a letos se ho zúčastnilo přes tři sta zástupců nejvýznamnějších českých firem zabývajících se exportem.

Zajímavým ukazatelem vývoje českého exportu je takzvaný Index dlouhodobého exportního sebevědomí, tedy rozdíl procenta kladných a záporných odpovědí. Ten se sice i nadále pohybuje v kladném pásmu, meziročně však došlo k jeho poklesu o 2 body a oproti roku 2010 je tento pokles již ve výši 10 bodů (z 44 na 34). „Vývoj indexu exportního sebevědomí potvrzuje, že nejistota exportérů a obavy z dalšího ekonomického vývoje pokračují. I když je index stále relativně vysoký, došlo oproti loňskému roku k dalšímu poklesu a zřejmě můžeme očekávat další oslabení tempa růstu exportu, které je dáno především nejistým ekonomickým vývojem na našich klíčových trzích,“ říká Luděk Drnec, obchodní ředitel společnosti DHL Express.

Z výzkumu vyplývá zajímavý pohled na současnou ekonomickou situaci a hospodářskou recesi. Ve srovnání s loňskem totiž přibylo exportérů, kteří očekávají, že nová vlna recese bude trvat déle než jeden rok (nárůst o 9 p.b na 42%). Vzhledem k tomuto očekávání by firmy z protikrizových opatření nejčastěji přistoupily ke snížení počtu zaměstnanců. Takto by nyní reagovalo 32 % oslovených firem.

Ekonomická situace se během posledních 12 měsíců vyvinula k lepšímu pouze u třetiny firem (34 %), zatímco v předcházejících letech mělo lepší výsledky ve srovnání s minulostí přes 40 % z nich. Podíl firem, které v tomto směru stagnují, se naopak zvýšil (na 44 %, o 12 p.b. proti roku 2010). Lepší podmínky pro český export si od reformy veřejných financí slibuje pouze 23 % exportérů. 52 % spíše neočekává lepší podmínky pro export a 25 % s určitostí tvrdí, že neočekává pozitivní přínos reformy.

Výzkum zároveň zjistil, že v udržení eura ve všech zemích současné Eurozóny věří pouhých 11 % exportérů. Dalších 69 % sice v udržení věří, ale předpokládá snížení počtu zemí, které měnu sdílejí. 65 % českých exportérů navíc odmítá poskytování finanční pomoci zemím Evropské sedmadvacítky, které se dostaly do hospodářské recese.

Z geografického hlediska zůstávají pro naprostou většinu exportérů (94 %) klíčovými trhy státy EU, obdobně jako v předchozích sledovaných obdobích. Ve srovnání s minulými lety došlo k výraznému nárůstu podílu firem exportujících mimo oblast EU, přičemž nejvýznamnější oblastí je Rusko a další země bývalého Sovětského svazu. Rostoucí očekávání ale směřují i do Číny a Jihovýchodní Asie, která zaznamenává nárůst o 24 p.b. na 40 %.

„Letošní výsledky Exportního výzkumu ukazují, že hospodářská krize nadále ovlivňuje chování klientů, a to především v oblasti úspory nákladů. V současné situaci se však exportní firmy snaží orientovat na nové trhy a obchodní partnery, přičemž rostoucí očekávání směřuje především do zemí Jihovýchodní Asie,“ říká Richard Hospodský, ředitel expertních služeb společnosti GfK Czech.

Související