Celkový objem leasingu strojů, zařízení a automobilů dosáhl v tomto období téměř 112 mld. eur. Statistiky LEASEUROPE, jejímž členem je i Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), potvrdily provázanost výsledků s vývojem v jednotlivých národních ekonomikách. Zatímco Itálie, Španělsko, Portugalsko a Řecko se potýkají s propadem leasingových obchodů, Velká Británie či severské země hlásí naopak výrazný růst. Pokračující recese domácí ekonomiky spojená se stagnací investic se podepsaly také pod pololetní výsledky českého leasingu strojů, zařízení a automobilů, a to meziročním poklesem nově uzavřených obchodů o jednu desetinu.

Pokles leasingových obchodů v České republice potvrdila rovněž data ČLFA za první tři čtvrtletí letošního roku. Podle nich u nás došlo od počátku roku k meziročnímu poklesu leasingu movitých věcí o 12,2 %.

„Situace v České republice je specifická, a to daňovými podmínkami, které finanční leasing znevýhodňují v konkurenci s úvěrovými produkty. To vede k přesunu části poptávky po službách finančních institucí od leasingu k úvěrům. Přitom ve srovnatelných ekonomikách, v nichž není legislativně diskriminován, sehrává leasing významnou úlohu při podpoře investic malých a středních podniků i dalších ekonomických subjektů, při tlumení důsledků recese a také při akceleraci růstu. Konstatuje to i nedávno zveřejněná studie agentury Oxford Economics či analýza Evropského investičního fondu ze skupiny Evropské investiční banky. Jsme přesvědčeni, že zrovnoprávnění finančního leasingu v rámci platné daňové legislativy by i u nás pomohlo využít jeho potenciál ve snaze o překonání recese a o opětovné nastartování ekonomiky,“ říká člen představenstva ČLFA Jaroslav Jaroměřský.

Související