Od roku 2008 prokázaly investiční trhy v Rusku (39 %), Polsku (25 %) a České republice (11 %) největší odolnost. Téměř tři čtvrtiny investiční aktivity celého regionu střední a východní Evropy se uskutečnily právě na těchto trzích. V roce 2013 tento trend pokračuje, většina z téměř 4 mld. investovaných v 1. čtvrtletí byla zaznamenána v Rusku.

To představuje výraznou změnu v umístění investičních toků. Až do konce roku 2008 se totiž většina investic uskutečnila v Polsku (30 %), a dále v Maďarsku, České republice a Rusku, z nichž každá země přilákala 17 % celkových investičních toků.

Colliers International věří, že investice zůstanou soustředěné i nadále v Rusku, Polsku a ČR, konkrétně v jejich velkých městech, protože investoři pokračují v hledání tzv. „core“ nemovitostí.

„Když hodnotíme investiční data, musíme si uvědomit určité zkreslení způsobené velkými transakcemi, jelikož obchody o objemu přes 100 mil. eur tvoří v období po krizi až 80 % objemu trhu. Tyto velké jednorázové transakce mají dopad na celoroční trend. Letos tedy spíše nedojde ke skokovému nárůstu trhu, skutečný trend spíše poukazuje na zdravě vyrovnaný objem investic,“ řekl Damian Harrington, regionální ředitel průzkumu trhu pro východní Evropu Colliers International.

Krize nezměnila transakce podle sektorů – od roku 2009 je na trhu relativně stejné rozdělení, kdy největší objem tvoří transakce s kancelářskými nemovitostmi (37 %), těsně následované maloobchodními nemovitostmi (36 %) a dále hotely (10 %); podíl transakcí s průmyslovými nemovitostmi tvoří 9 %, ale u nich je největší potenciál pro růst.

Logistický trh

Vyhlídky pro logistický trh jsou s ohledem na zdravý potenciál růstu jak ze strany výrobců, distributorů, tak i poskytovatelů logistických služeb silné. Společnost Colliers ve své nejnovější zprávě „Logistic Cities, a European Comparison“ zjistila, že region CEE má ve srovnání s ostatními evropskými regiony vynikající možnosti.

Zatímco Kyjev, Istanbul a Bratislava se ukázaly jako tři nejlepší lokality pro nákladově orientované výrobní činnosti, region CEE jako celek je charakterizován jako dobrá volba pro distribuci i pro výrobu. Podíváme-li se na náklady a přístup na trh, Praha se jeví jako slibná lokalita díky nižším nákladům a poměrně velkému přístupu na trh.

„Trhy střední a východní Evropy mají velmi dobrou pozici pro růst poptávky z různých zdrojů,“ uvedl Damian Harrington. „Celkově region poskytuje dobrý základ pro nájemní a investiční růst.“

 

Související