Tříkilometrový úsek mezi Borkem a Úsilným se měl začít stavět již loni v září, a podle primátora byly už připravené i peníze. Zahájení se však protahuje kvůli veřejné zakázce na dodavatele stavby. „Dozvěděli jsme se, že jeden z uchazečů podal mimořádně nízkou nabídkovou cenu, údajně ve výši 46 % předpokládaných nákladů, které mají u tohoto úseku o délce 3150 m činit 1,947 mld. korun," uvedl primátor.

Bude-li kvůli nízké ceně vyloučen, bude to prý rozporovat u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, nebude-li, podají stížnost zase jeho konkurenti. Termín zahájení stavby v červnu 2013 je proto podle Thomy opět nereálný. „Otálení a hrátky kolem veřejných zakázek jsou skandální,“ dodal.

Více křižovatek v úseku Úsilné - Hodějovice

Pozitivnější zpráva se týká navazujícího úseku Úsilné-Hodějovice, kolem něhož v poslední době byly dohady kvůli vzdálenostem dálničních křižovatek. Pragoprojekt jako projektant tohoto úseku od počátku s udělením výjimky na vzdálenost křižovatek počítal, protože dálnice vede v urbanizovaném území a vyžaduje četnější napojení.

„Ministr dopravy má vyvinout veškerou možnou aktivitu vůči ministru vnitra ve věci udělení výjimek ze vzdálenosti křižovatek na úseku Úsilné - Hodějovice a ze vzdálenosti připojovacích pruhů u jižního portálu tunelu Pohůrka. Zachované tím pádem zůstanou všechny křižovatky na tomto úseku. Další projektování poběží v intencích již pravomocného územního rozhodnutí, které bylo na tento úsek vydáno," shrnul Thoma.

Dokončení majetkové přípravy tohoto úseku se předpokládá v červenci 2014. „Nabídnul jsem za město České Budějovice pomoc v jednáních s vlastníky pozemků. Máme s tím opakovaně dobrou zkušenost, například při výstavbě zanádražní komunikace nebo propojení okruhů, jejichž investorem byl Jihočeský kraj a ŘSD,“ uvedl primátor.

Související