Technický stav komunikace podle mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martiny Vápeníkové neumožňuje, aby byla těžká doprava svedena do stoupacího pruhu. Jeho oprava by měla trvat do poloviny července a teprve pak může stavební firma předložit ke schválení harmonogram stavebních prací. Jisté už ale je, že hlavní fáze oprav, kterou je položení nového povrchu dálnice, se ani v jednom jízdním směru do konce stavební sezóny nestihne a bude nutné ji odložit.

Napjatý časový rozvrh mají i stavby u Jihlavy a Velké Bíteše, které byly zahájené začátkem května, dodala mluvčí. U těchto staveb by se oprava alespoň jednoho jízdního pásu měla do zimy stihnout.

Ještě během letošního roku by tak měly být na úseku mezi Šternovem a Psáři zahájeny přípravné práce, které nyní provádějí silničáři v dalších třech úsecích, kde se dálnice provizorně rozšiřuje. Celkem má rekonstrukce 7km úseku Šternov - Psáře vyjít na 523 mil. korun. Kromě rozšíření vozovky o 75 cm v každém směru bude nutné rozšířit pět mostů a přestavit dva nadjezdy nad dálnicí a mimoúrovňovou křižovatku Psáře.

Související