Odborný garant doc. Ing. Karel Kavalec, CSc., který seminář moderoval, v jeho úvodu stručně seznámil účastníky s náplní semináře a obsahově uváděl vstupy jednotlivých příspěvků. Jako každoročně, i na XX. semináři IDS se příspěvky dotkly všech aspektů IDS, které ve svém souhrnu vytvořily čtyři základní odborné oblasti. 

První z nich prezentovala v celém rozsahu stav realizace národního standardu elektronického odbavování cestujících v IDS ČR s využitím čipových karet, včetně aktuálních problémů. Byl zmíněn program ALFA, který se zabývá homologací technických parametrů bezkontaktních čipových karet. 

Ve druhé odborné oblasti dopravní legislativy byla akcentována problematika 4. železničního balíčku EU, operačního programu Doprava a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a konkrétní aplikace soutěží na zajištění dopravní obslužnosti území a požadavek kodifikace příspěvku státu na dopravní obslužnost regionální železniční osobní dopravou. 

V rámci třetí odborné oblasti byli účastníci semináře seznámeni s činností ČAOVD (České asociace organizátorů veřejné dopravy) v roce 2012 a s informacemi o současné situaci a záměrech IDS Moravskoslezského kraje (ODIS), IDS Jihomoravského kraje (IDS JMK), Pražské integrované dopravy (PID) a IDP (Integrované dopravy Plzeňska). 

Příspěvky čtvrté oblasti, které souvisejí s problematikou IDS, se např. zabývaly strategií dopravy ČR ve vztahu k IDS, účastí ČD v IDS České republiky, problematikou užití veřejných dat pro IDS, regulací slev jízdného ve veřejné dopravě, využitím geoinformatiky v dopravě a telematickými přístupy k řešení dopravní obslužnosti regionů. 

Podrobnosti o semináři, včetně závěrů a doporučení, budou uveřejněny společně se všemi prezentacemi přednášejících na webových stránkách www.perner.cz. Příští, XXI. seminář IDS se uskuteční opět v tomto ročním období ve Žďáru nad Sázavou, a to předběžně ve dnech 19. až 21. 5. 2014. Seminář bude opět zaměřen na všechny aktuální problémy IDS, tj. na standardizaci elektronického odbavení cestujících ve veřejné dopravě (EOC), související dopravní legislativu, aktuální informace o IDS ČR, návaznou odbornou problematiku na IDS a na financování regionální dopravy. 

Zájemcům o prezentaci příspěvků doporučují organizátoři semináře předložit náměty do 31. ledna 2014, aby tak mohly být zohledněny při tvorbě programu a výběru témat semináře.

Související