Ve hře jsou podle Žáka dva modely fungování podřízených organizací působících ve vodní, železniční a silniční dopravě. Buď bude mít každý z dopravních oborů vlastní investorskou organizaci, nebo budou všechny sloučeny do jedné, řekl ministr ČTK. Původní návrh počítal pouze se zrušením organizace financující výstavbu na vodních cestách. 

„Trvám na tom, abychom si vybrali mezi jedním nebo druhým modelem a nedělali z toho guláš,“ uvedl Žák. Sloučení se podle vládního materiálu ze začátku letošního roku mělo kromě ŘVC týkat podřízených kontrolních orgánů ministerstva – Drážní inspekce s Úřadem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, a dále Úřadu pro civilní letectví se Státní plavební správou a Drážním úřadem. 

O osudu těchto institucí se tak nyní opět rozhoduje. Pokud se ukáže, že předchozí kabinet slučováním zamýšlel nějaký systém, je nový šéf resortu připraven tyto kroky dotáhnout do konce. „Pokud zjistím, že to ale bylo nesystémové a že si někdo s někým vyřizoval účty, nebo měl někdo silnější lobby než ten druhý, tak naopak tyto kroky zastavím,“ upozornil Žák. 

Samotné ředitelství po obměně vlády předpokládá spíše druhý scénář. K obnově činností ŘVC dochází už teď a o jeho významu jako samostatné organizace již nikdo nepochybuje, vzkázal mluvčí ředitelství Václav Straka. V dohledné době by se tak mohli vrátit úředníci, kteří před měsícem přešli na ministerstvo dopravy. 

Zrušením Ředitelství vodních cest se podle materiálu úsporných opatření a odstraňování duplicit ve státní správě předloženého stranou LIDEM mělo ušetřit zhruba sedm milionů korun. Podobně nízké úspory by podle předběžných odhadů přinesla sloučení zbylých uvedených úřadů. Nejdál se tento proces dostal právě na ŘVC, které podle Straky téměř půl roku prakticky nevykonávalo agendu. U ostatních institucí se dosud žádné hmatatelné kroky vedoucí ke slučování neuskutečnily.

Související