O tom informovali v sídlech společností v Německu a Rakousku jednatel holdingu Geis Joachim Fink a spoluvlastník a CEO společnosti Quehenberger Christian Fürstaller: „Tímto významným rozšířením služeb ve standardních produktech mezinárodních kusových zásilek vytváříme základ pro inovační logistiku zásobování a distribuční koncepty, které můžeme nabídnout svým mezinárodním zákazníkům.“ 

V oblasti spolupráce, která sahá od Rakouska až po Rusko, se Quehenberger Logistics soustředí na Rakousko, jižní Evropu (včetně Rumunska a Bulharska), stejně jako na Rusko, Ukrajinu, Moldávii a Bělorusko. Geis pokryje jižní Německo, Česko, Slovensko a Polsko. V souvislosti s tímto rozdělením prodává firma Quehenberger Logistics skupině Geis svoji místní organizaci v Polsku, a to se všemi jejími pobočkami a 88 zaměstnanci, včetně podílu na polském distribučním systému paletových a kusových zásilek PSD – Polski System Dystrybucji. 

Společně provozovaná přepravní síť v oblasti kusových zásilek v 15 státech je charakterizována standardizovanými produkty, procesy a informačními technologiemi. „Nabízíme shodnou oblast služeb s obecně platnými standardy. Díky tomu jsme v pozici, kdy můžeme zajistit doručování i logistiku zásobování v každé její podobě,“ říká Christian Fürstaller. A Joachim Fink doplňuje: „Inovační koncepty, které již nyní nabízíme na rozvinutých trzích, budeme moci nabízet našim mezinárodním zákazníkům z oblasti průmyslu a obchodu po celé střední a východní Evropě.“ 

Partnerství v oblasti kusových zásilek ve střední a východní Evropě je jasně ohraničené. Obě firmy si i nadále zachovají svá stávající partnerství v jižní, západní a severní Evropě a zůstávají i nadále nezávislé v oblasti přepravního managementu a smluvní logistiky.

Související