Společnost Colliers International nedávno analyzovala trhy průmyslových nemovitostí ve vybraných hlavních městech východní Evropy během první poloviny roku 2013, a to v Budapešti, Bukurešti, Bratislavě, Kyjevě, Moskvě, Praze, Sofii, Varšavě a Záhřebu.

Již od první poloviny roku 2012 vedla poptávka po průmyslových prostorách ke snižování míry neobsazenosti ve všech hlavních centrech regionu s výjimkou Prahy. Průměrně se meziročně snížila z 9,3 % na současných 7,8 %.

Míra neobsazenosti v Moskvě je nejnižší ze všech těchto trhů, a to 0,3 %, zatímco zbývající města se pohybují mezi 7,5 % v Bratislavě a 22,8 % v Budapešti.

Nejvýraznější pokles v celkové míře neobsazenosti zaznamenala Sofie - z 26 % v první polovině roku 2012 na 16,6 % v první polovině roku 2013.

I přes nižší míru neobsazenosti a zřejmou poptávku ze strany nájemců zaznamenaných na těchto trzích zůstává růst nájemného utlumený. V některých případech, například v Praze, Varšavě, Bukurešti a Budapešti, došlo k poklesu nájemného prostor nejvyšší kategorie o 3 až 5 % ve srovnání s prvním pololetím loňského roku.

Pokles byl způsoben spekulativní výstavbou a nabídkou benefitů, které mají přilákat nájemce.

Výstavbě dominuje Moskva

Podle analýzy dosahovala v regionu celková aktivní výstavba nových prostor na konci první poloviny letošního roku 1,973 mil. m2 s dominantním postavením Moskvy. Zde je ve výstavbě přibližně 91 % nových prostor, následují Kyjev a Varšava s téměř 3 %, Praha se 2 % a Sofie a Bratislava s méně než 1 %.

Celková nabídka prostor na těchto trzích se zvýšila z 18,15 mil. m2 v prvním pololetí roku 2012 na 19,57 mil. m2 v polovině roku 2013, což představuje nárůst přibližně o 8 %.

„Rozložení nabídky průmyslových prostor zůstává velmi příznivé pro Moskvu, kde se nachází kolem 44 % celkové plochy. Ačkoliv byly zaznamenány počínající změny ve výnosech na některých z těchto trhů, zůstává celkový výhled stabilní,“ komentoval Damian Harrington, regionální ředitel průzkumu trhu pro východní Evropu Colliers International.

Související