Celkem má fond podle původního návrhu hospodařit se 66 mld. korun, do čehož jsou započteny jak evropské peníze, tak i převod nevyčerpaných prostředků z letošního roku.

Kromě peněz pro příští rok bude šéf dopravního resortu žádat o zvýšení objemu prostředků i pro roky 2015 a 2016. Právě v těchto letech, kdy končí současné programové období Operačního programu doprava I. a startují nové evropské dotační programy, má být přísun peněz do fondu dopravy výrazně omezen.

V současném návrhu má celkový rozpočet fondu včetně evropských peněz v roce 2015 dosahovat 45 mld. korun a o rok později o necelé 2 mld. korun více. Pro plné vyčerpání evropských peněz požaduje šéf dopravního resortu rozpočet fondu v těchto třech letech ze státního rozpočtu navýšit celkem o 24 mld. korun.

Přestože zvýšení rozpočtů SFDI považuje ministerstvo dopravy za minimální možné, příjmy fondu neodpovídají finančním nárokům, se kterými se počítá v koncepčním materiálu dopravních sektorových strategií. Ty ročně požadují 70mld. dotaci na výstavbu a údržbu dopravní infrastruktury.

Související