Průzkum byl zaměřen na vývoj trendů „off-shoring“ a „re-shoring“, je však zřejmé, že tato označení nemohou plně vysvětlit pohyby nadnárodních firem po světě. „Strategie společností nejsou zdaleka tak jednoznačné,“ vysvětluje Guy Douetil, generální ředitel oddělení korporátních služeb Colliers International v regionu EMEA. „Dobrou zprávou pro Evropu je, že by měla zlepšit svou pozici jako best-shoring destinace díky změnám na železnici a v námořních přístavech, což znamená, že může zasáhnout širší spotřebitelské trhy v Evropě i v Asii.“

Rozvoj a modernizace přístavů v jižní Evropě umožní přijímat větší lodě, a vytvoří tak konkurenceschopné obchodní cesty pro zboží dovážené z Asie do Evropy, zejména do střední a jihovýchodní Evropy.

Závěry této zprávy byly překvapivé, protože obecné vnímání založené na medializaci off-shoringu a re-shoringu bylo, že výrobní podniky se vrací zpět do Evropy, říká Guy Douetil. „Obecně se věřilo, že se nadnárodní společnosti vrací do svých evropských sídel, aby byly blíže své klientské základně a také kvůli zvyšujícím se nákladům na pracovní sílu v tradičních off-shoringových lokalitách.“

Přestože téměř jedna čtvrtina výrobních společností přesunula v posledních pěti letech část svých výrobních činností zpět do Evropy, podle průzkumu je návrat jen zřídkakdy explicitní součástí strategie. V následujících třech letech plánuje návrat do Evropy pouhých 11 % dotazovaných výrobních společností.

Průzkum také ukazuje, že rozvíjející se trhy zažijí růst s tím, jak rostou jejich domácí ekonomiky a spotřebitelské základny, a že tyto země zůstanou i nadále primárním cílem pro výrobní expanzi. Podle průzkumu má polovina respondentů v úmyslu v následujících třech letech rozjet výrobu také ve východní Evropě, Rusku nebo Turecku, kde se očekává, že automobilový a farmaceutický sektor budou i nadále hnací silou růstu výroby.

Guy Douetil říká: „Přesuny mezi „nízkonákladovými“ zeměmi, zejména z Číny do dalších rozvíjejících se ekonomik, se budou zvyšovat. Prudký nárůst mzdových nákladů a následné narušení nákladových výhod v rozvíjejících se ekonomikách je nyní klíčovou otázkou pro globální společnosti. V Číně se od roku 2007 platy více než zdvojnásobily a zavedení povinných sociálních příspěvků zaměstnavatelů a narůstající mzdová očekávání ze strany zaměstnanců pravděpodobně způsobí další tlak na růst celkových mzdových nákladů.“

Související